Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Dokument można pobrać w dwóch najbardziej popularnych formatach i uzupełnić poprzez samodzielną edycję treści, bądź odręcznie po wydrukowaniu pliku. Gotowy wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron może być edytowany za pomocą programu MS Office, jest także kompatybilny z popularnymi darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów, a inicjatorem może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku, gdy jedna strona decyduje się na zakończenie stosunku pracy, konieczne jest złożenie wypowiedzenia, ale istnieje także możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Porozumienie stron w zasadzie nie wymaga pisemnego potwierdzenia, ale utarło się, że dla celów archiwizacyjnych spisuje się stosowny dokument. Każda ze stron może także wręczyć dokument wypowiedzenia za porozumieniem stron, a druga może na niego przystać lub rozpocząć negocjacje dotyczące zerwania umowy. W odpowiednim sformułowaniu dokumentu pomoże przygotowany przez nas wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron. Taki sposób zakończenia współpracy jest bardzo często korzystny dla obu stron, dlatego też wielu pracodawców i pracowników dąży do takiego zakończenia stosunku pracy, ponieważ nie obowiązują przy nim niektóre zasady wypowiedzenia umowy o pracę. Dzięki porozumieniu stron można wynegocjować atrakcyjne warunki rozstania, co daje pracownikom szansę na szybką zmianę pracodawcy lub pracodawcom odpowiedni czas na znalezienie następcy. Mimo iż w przypadku porozumienia stron nie jest wymagane oddzielne wypowiedzenie, to przyjęło się, że taki dokument powstaje w celach archiwizacyjnych.

Co zawiera wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

Co ważne, zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą złożyć podpisy na dokumencie poświadczającym porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Oprócz tego powinna się w nim znaleźć informacja o rodzaju rozwiązywanej umowy oraz o terminie, w jakim zakończy się stosunek pracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie obowiązują okresy wypowiedzenia i zakończenie stosunku pracy odbywa się na zasadach ustalonych przez obie strony. Jeżeli jedna ze stron składa wypowiedzenie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, to konieczne jest sformułowanie prośby o takie zakończenie współpracy.

Przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron dostępny do pobrania za darmo zawiera te najważniejsze treści. Dokument ma przejrzystą formę i został opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki