Wzór zgody pracownika na przekazywanie wynagrodzenia

Wzór zgody pracownika na przekazywanie wynagrodzenia

Wzór zgody pracownika na przekazywanie wynagrodzenia możesz pobrać bezpłatnie w dwóch formatach. Plik został przygotowany w formie możliwie uniwersalnej, można samodzielnie uzupełnić dane poprzez edycję w popularnych aplikacji. Plik w formacie .DOC jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office czy Libre Office), należy więc zedytować tekst, dodając indywidualne dane, a następnie wydrukować wniosek, podpisać odręcznie i złożyć u pracodawcy.

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z nowelizacją art.86 §3 Kodeksu Pracy wynagrodzenie pracownika musi być wypłacane na konto bankowe, chyba że złożył on w formie papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Do końca 2018 roku sprawa wyglądała odwrotnie. Prawo pracy regulowało obowiązek wypłaty "do ręki", a pracodawcy zbierali od swoich pracowników zgody na wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy. Wzór tego dokumentu nadal może się przydać, dlatego udostępniamy go za darmo.

Zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia

Mimo że obecnie już standardem jest, że pracodawca przelewa wynagrodzenie na rachunek bankowy pracownika, wzór oświadczenia o zgodzie pracownika na przekazywanie wynagrodzenia nadal znajduje zastosowanie. Obecnie pracownik wskazuje na nich numer swojego konta bankowego, na które ma być przelewane wynagrodzenie za pracę i innych świadczeń od pracodawcy. Oczywiście zgodnie ze wspomnianymi przepisami Prawa Pracy może on przy użyciu takiego szablonu wyrazić zgodę na otrzymywanie należnych środków do rąk własnych. Nieco innym dokumentem jest szablon przekazywania wynagrodzenia innej osobie i na konto tej osoby, który również udostępniamy do pobrania na naszej stronie.

Co zawiera zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia

Tego typu oświadczenie musi w sposób jednoznaczny określać dane osobowe pracownika (należy podać numer kadrowy lub pesel w celu właściwej identyfikacji, ponieważ może wystąpić w firmie zbieżność imienia i nazwiska), sposób wypłaty pieniędzy („do ręki” czy na konto) i wskazywać czego dotyczy (wyłącznie wynagrodzenie lub wszystkie świadczenia). W przypadku zgody na wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy należy w dokumencie podać ten numer oraz nazwę banku, w którym jest prowadzony.

Wzór zgody pracownika na przekazywanie wynagrodzenia

Aktualne Prawo Pracy nie określa formalnego, pisemnego szablonu zgody pracownika na przekazywanie wynagrodzenia. Reguluje tylko, że musi zostać ona wyrażona w sytuacji, gdy chce on otrzymywać wypłatę do rąk własnych. W przypadku przepisowej wypłaty na konto, taki numer można podać nawet ustnie. Jest to jednak rzadko spotykane, ponieważ większość pracodawców chce mieć tego typu oświadczenie sporządzone na piśmie i podpisane przez pracownika. Sporządzenie zgody na przekazywanie wynagrodzenia ułatwia skorzystanie z bezpłatnego wzoru.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki