Wzór informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej RMUA

Wzór informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej RMUA

Wzór druku informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej możesz pobrać w jednym stałym wzorze zgodnym z obowiązującymi normami. Druk udostępniany jest jedynie w formacie PDF i udostępnia go w tej samej wersji ZUS, jak i GOFIN. Dokument należy uzupełnić odręcznie lub wypełnić w specjalnych programach do edycji druków podatkowych.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena:0,00 Liczba głosów: 0
Loading...

Druk RMUA to skrótowa nazwa informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej. Pismo to należy do obligatoryjnych dokumentów, jakie powinny być wydawane pracownikom minimum raz w roku kalendarzowym. Pracodawca poza płaceniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma także bowiem obowiązek raportowania wpłat. W zależności od firmy informacja na ten temat może trafić do pracownika co miesiąc lub wspomniany raz w roku. Sprawdź, co znajduje się w tym druku i skorzystać z gotowego wzoru dokumentu.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA

Dokument ten wcześniej nazywany był ZUS RMUA. Zawiera on informacje o pobranych z wynagrodzenia składkach na ubezpieczenie społeczne, z wyszczególnieniem każdego miesiąca.
Obecnie przyjmuje się, że dokument ten jest wysyłany raz w roku. Jednak pracownik w każdym miesiącu ma możliwość zażądania wglądu do takiej informacji. W dokumencie muszą zostać zawarte dane o osiągniętych przez pracownika przychodach, które stanowią podstawę wymiaru składek, a także kwoty pobranych składek podlegających wpłacie na ubezpieczenie społeczne.

Jakie dane zawiera druk RMUA?

Przede wszystkim w informacji miesięcznej dla osoby zatrudnionej należy poprawnie uzupełnić dane personalne osoby ubezpieczonej jak PESEL, imię, nazwisko, kod NFZ, do którego należy osoba zatrudniona, serię i numer dowodu osobistego, a także datę urodzenia.
Następnie należy podać informację, z jakiego tytułu opłaca się to ubezpieczenie. Jest to najczęściej umowa o pracę, ewentualnie umowa zlecenie. Następnym krokiem jest podanie wymiaru czasu pracy. W przypadku umowy na cały etat podaje się nie 1, a 1/1. Czas pracy można podać także w godzinach.
Kolejne rubryki to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Następnie są to kwoty, które zostały przelane na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Ważna jest także kwota, o jaką obniżono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach PPK.

Wzór informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej RMUA

Na rządowych stronach można pobrać gotowy właściwy druk RMUA, który udostępniamy również na tej stronie. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej (RMUA) to bardzo długi dokument. Skorzystanie z przygotowanego szablonu usprawni proces podania wszystkich informacji oraz naprowadzi, co należy umieścić w odpowiednim miejscu.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki