Wzór oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu

Wzór oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu

Szablon oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu zawiera wszystkie informacje, które powinny się znaleźć w tym dokumencie. Zadbaliśmy o nowoczesny i funkcjonalny szablon graficzny umożliwiający bezproblemową edycję. Oświadczenie należy uzupełnić swoimi danymi i podać niezbędne informacje, edytując treść za pomocą jednego z popularnych programów, jak MS Office czy darmowe aplikacje biurowe (Open Office lub Libre Office).

Wiele małżeństw decyduje się na wspólne rozliczanie podatku dochodowego. W niektórych przypadkach taka forma pozwala obniżyć podstawę opodatkowania, dzięki czemu opłaca się niższe zaliczki na poczet podatku. Należy jednak pamiętać, że chęć wspólnego rozliczania trzeba zgłosić pracodawcy z pomocą stosownego oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu. Podatnik zatrudniony na umowę o pracę, chcący skorzystać ze wspólnego opodatkowania musi niezwłocznie zgłosić tę chęć pracodawcy. Przepisy nie regulują dokładnie treści dokumentu, ale przygotowany przez nas wzór oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu pozwoli go poprawnie sporządzić i przedłożyć pracodawcy.

Wzór oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu

Przedłożenie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu jest potrzebne pracownikom chcącym rozliczać się wspólnie z członkiem rodziny. Wspólnego rozliczenia podatku można dokonać wraz z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania? Przede wszystkim, gdy dochody pracującego małżonka nie przekraczają pierwszego przedziału podatkowego (85 528 zł), a jej małżonek lub dziecko nie ma dochodu, to wszystkie zaliczki są wyliczane według niższego progu wynoszącego 18%. Co więcej, każdego miesiąca są pomniejszane o pewną kwotę. Jeżeli osoba pracująca przekroczy górną granicę pierwszego przedziału skali, to przy rozliczeniu z niezarabiającym małżonkiem lub dzieckiem jej składki będą wyliczane według niższej stawki 18%, a nie 32%.

Realnie więc rozliczenie wspólne oznacza zmniejszenie wysokości miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Podatnik chcący korzystać z tego przywileju musi złożyć u pracodawcy oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu, którego wzór proponujemy do pobrania – bez dodatkowych opłat. Nowa forma wyliczania podatku zostanie wprowadzona od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Co napisać w oświadczeniU o wspólnym opodatkowaniu?

Trzeba pamiętać, aby w przypadku zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek natychmiast zgłosić ten fakt pracodawcy. Wzór oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu zawiera wszystkie informacje, jakie powinny się znaleźć w dokumencie. Należy pamiętać między innymi o zawarciu informacji o formie rozliczenia i przewidywanych dochodach małżonka. Dokument musi także zostać opatrzony odręcznym podpisem pracownika przed przekazaniem go pracodawcy. Szablon oświadczenia, z którego możecie tu skorzystać, cechuje się prostą formą i zawiera treść zgodną z obecnie obowiązującymi normami.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki