Wniosek o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Wniosek o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Dostępny za darmo wzór wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy należy samodzielnie edytować programem MS Office. Dokument jest również kompatybilny z popularnymi, darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Należy uzupełnić w treści dane pracownika i pracodawcy, któremu przedkładany jest wniosek oraz podpisać odręcznie dokument.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę teoretycznie nie muszą się martwić o odprowadzanie składek na poczet podatku dochodowego. Obowiązek uiszczania zaliczek odprowadzanych od wynagrodzenia spoczywa na pracodawcy. Jednak występują sytuacje, w których to pracownik musi złożyć wniosek o pobranie wyższej zaliczki na poczet podatku dochodowego. Takie sytuacje mają miejsce w szczególności w przypadku zawodów cechujących się wyższymi wynagrodzeniami. Często dzieje się tak również, gdy dojdzie do zmiany miejsca pracy przez pracownika. W przypadku zaistnienia konieczności pobrania wyższych zaliczek należy wręczyć pracodawcy stosowny dokument. Przygotowaliśmy wzór wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy, który dzięki funkcjonalnemu szablonowi graficznemu zachowuje pełną przejrzystość i poprawność zawartych w nim treści.

Wzór wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Dokument, jakim jest wniosek o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy, jest pismem, które pracownik składa swojemu aktualnemu pracodawcy. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę jest obciążane zaliczkami na poczet podatku dochodowego. W Polsce stosuje się dwie stawki podatkowe i początkowo z wynagrodzenia jest odprowadzana niższa zaliczka. W trakcie roku dochód pracownika może przekroczyć próg podatkowy, w wyniku czego pracodawca odprowadza wyższą należność. Tak się to odbywa w przypadku świadczenia pracy u jednego pracodawcy.

Jeżeli pracownik w trakcie roku zmienił pracę, to już u wcześniejszego pracodawcy mógł przekroczyć próg podatkowy. Nowy pracodawca wylicza składki jedynie w oparciu o zarobki pracownika w jego zakładzie. W tej sytuacji to pracownik, właśnie poprzez złożenie wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy, ma obowiązek dopilnowania momentu przekroczenia progu podatkowego.

Co powinno się znaleźć we wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy?

Niedopilnowanie kwestii progu podatkowego i brak zmiany zaliczki w przypadku zwiększenia dochodów, zaowocuje koniecznością jednorazowej dużej dopłaty podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Dlatego właśnie warto mieć to na uwadze przy zmianie pracy na lepiej płatną. Wzór wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy pozwoli przygotować odpowiedni dokument informujący pracodawcę o konieczności wyliczenia nowej wysokości składek. We wniosku należy zawrzeć dane pracownika oraz płatnika. Treść powinna przybrać formę prośby o obliczanie i pobieranie zaliczek z wynagrodzenia według konkretnej stawki.

Szablon wniosku o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy zawiera odpowiednio skonstruowaną treść i wyznaczone miejsca do uzupełnienia. Po uzupełnieniu i złożeniu takiego wniosku przez pracownika pracodawca uwzględnia go przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia i stosuje do pozostałych wypłat w danym roku podatkowym.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki