Wzór świadectwa wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach

Wzór świadectwa wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach

świadectwo pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Wzór świadectwa pracy o szczególnych charakterze lub w szczególnych warunkach jest dokumentem niezbędnym do rozliczeń ZUS, dlatego każdy pracodawca zatrudniający pracowników do tego rodzaju pracy powinien wystawić takie pismo za te okresy. Szablon świadectwa wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach został przygotowany tak, aby bez problemów można go było edytować. Dokument jest kompatybilny z programem MS Office oraz z popularnymi darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Na rynku pracy istnieją zawody wymagające wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zatrudnienie na stanowiskach znajdujących się w rejestrze takich prac pozwala pracownikom na skorzystanie ze wcześniejszej emerytury. Przejście na nią jest możliwe po wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez 15 lat.

Obecnie pracownik przechodzący na wcześniejszą emeryturę z wyżej wymienionego tytułu nie musi potwierdzać szczególnego charakteru pracy świadczonej po 31 grudnia 2008 roku. Odpowiednie dane są przekazywane od tego terminu do ZUS. Mimo to pracodawcy wystawiając świadectwo pracy powinni uwzględnić w nim odpowiednie informacje o szczególnym charakterze pracy. W tym pomoże specjalnie przygotowany wzór świadectwa wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach.

Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze muszą się cechować dodatkowymi umiejętnościami oraz odpornością psychiczną i fizyczną. Ich praca jest zazwyczaj dużo cięższa od standardowych zawodów, a do tego mocno wpływa na zdrowie. Właśnie dlatego zawody o szczególnym charakterze dają możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury. Kończąc stosunek pracy w takich zawodach, pracownik również musi otrzymać świadectwo pracy. Pracodawcy mają obowiązek zawrzeć w nim informacje o charakterze pracy oraz stanowisku pracownika, a więc w przypadku szczególnego charakteru pracy konieczne jest odpowiednie uwzględnienie wykonywanych czynności.

Co wpisać w świadectwie pracy w szczególnych warunkach?

Świadectwo wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach jest w dużej mierze takie samo, jak zwykłe świadectwo pracy. Kluczowa jest jednak część opisu stanowiska oraz zakresu pracy pracownika. Ta część musi zostać odpowiednio wypełniona z uwzględnieniem dokładnych okresów wykonywania czynności w szczególnych warunkach. Zmiany wprowadzone w czerwcu 2016 roku zmieniły jednak formę opisu oraz wymagane informacje. Przede wszystkim pracodawca musi wskazać okres zatrudnienia pracownika, przypadający do dnia 31.12.2008 r, przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oprócz tego wskazuje się stanowiska, na których te prace były wykonywane.

Wzór świadectwa wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu pracodawca nie powinien popełnić błędu przy wypełnianiu dokumentu, a sama edycja jest bardzo prosta i intuicyjna. Należy jednak pamiętać, aby stosować odpowiednie nazewnictwo z wykazu prac o szczególnym charakterze.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki