Wzór oświadczenia pracownika o niekaralności

Wzór oświadczenia pracownika o niekaralności

Wzór oświadczenia pracownika o niekaralności możesz pobrać za darmo w dwóch formatach. Plik zawiera standardową treść i należy go uzupełnić o niezbędne dane osobowe pracownika. W tym celu najlepiej skorzystać ze wzoru w formacie .DOC i zedytować go samodzielnie – plik jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office czy Libre Office). Nie zapomnij podpisać dokumentu przed złożeniem go pracodawcy.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena:0,00 Liczba głosów: 0
Loading...

Oświadczenie pracownika o niekaralności jest wymagane do pracy na niektórych stanowiskach i potwierdza, że osoba, która je podpisała, nie została skazana wyrokiem sądu, nie jest przeciwko niej prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W dokumencie tym osoba je podpisująca potwierdza zarazem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Poniżej wyjaśniamy, kiedy oświadczenie pracownika o niekaralności może być potrzebne i jaką powinno mieć treść.

Oświadczenie pracownika o niekaralności

Tego rodzaju pismo, jak sama nazwa wskazuje, jest deklaracją, że pracownik nie był karany, ani nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie karne. Oświadczenie o niekaralności nie jest tym samym, co zaświadczenie o niekaralności, które może wydać wyłącznie Krajowy Rejestr Karny, lecz jest spisywane przez pracownika lub kandydata do pracy, co nie oznacza, że może być nieprawdziwe. Trzeba pamiętać, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna, a pracodawca może zażądać zaświadczenia z KRK, choć zasadność takiego żądania w przypadku prac, które nie charakteryzują się wysoką odpowiedzialnością społeczną, jest kwestionowana.

Treść oświadczenia pracownika o niekaralności

Nie ma jednego sformalizowanego wzoru oświadczenia o niekaralności pracownika. Jednak, aby taki dokument był w pełni ważny, musi zawierać pewne obligatoryjne elementy:

  • imię i nazwisko pracownika wraz z adresem,
  • numer dowodu osobistego wraz z informacją przez kogo został wydany,
  • powinien zawierać klauzulę odpowiedzialności karnej, która wynika z art. 233 §1 kodeksu karnego przewidująca karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań,
  • oświadczenie pracownika, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  • data i podpis pracownika.

Oświadczenie pracownika o niekaralności wzór

Dokument oświadczenia pracownika o niekaralności powinien zawierać odpowiednie dane, które podaje się, jak wspomnieliśmy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oznacza to, że oświadczenie musi być złożone zgodnie z prawdą, obowiązkowo należy też sporządzić je w formie pisemnej. Opracowanie takiego dokumentu umożliwia skorzystanie z przygotowanego przez nas bezpłatnego, gotowego wzoru oświadczenia o niekaralności.

 

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki