Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna

Nasz wzór oświadczenia rodzica/opiekuna pozwoli na przygotowanie przejrzystego i zgodnego z obowiązującymi przepisami dokumentu. Szablon dokumentu należy samodzielnie edytować, uzupełniając dane pracownika i niezbędne informacje. Wzór jest kompatybilny z programem MS Office oraz z najpopularniejszymi darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Dzieci do uzyskania pełnoletności pozostają pod opieką prawną swoich rodziców lub opiekunów prawnych. W związku z tym prawo pracy przewiduje pewne przywileje dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami. Aby jednak pracodawca wiedział, z których praw korzysta zatrudniony, w miejscu pracy stosuje się oświadczenia rodzica/opiekuna. W dokumencie tym pracownik mający pod opieką dziecko informuje, na jakie warunki pracy wyraża zgodę lub nie, rodzic lub opiekun nie ma bowiem obowiązku m.in. wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – może, ale nie musi się na to zgodzić. Przygotowany przez nas wzór oświadczenia rodzica/opiekuna ujmuje stosowne informacje w taki sposób, by zatrudniony mógł wybrać i uzupełnić je zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna – kiedy się przydaje

Gotowy wzór oświadczenia rodzica/opiekuna przyda się zatrudnionemu, który chce skorzystać ze swoich praw jako pracownika opiekującego się dzieckiem. Pracownicy będący rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka w wieku do 4 lat mogą wyrazić w nim zgodę na niektóre warunki pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy rodzice i opiekunowie prawni małych dzieci nie mogą być bowiem zmuszeni do świadczenia pracy w pewnych konkretnych warunkach.

Zgodnie z art. 178 § 2 Kodeksu pracy osoby wychowujące dziecko i zatrudnione na umowie o pracę, przed upływem jego czwartych urodzin nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy. Tacy pracownicy nie mogą również być delegowani do wykonywania swoich obowiązków poza stałym miejscem pracy. Zakaz nie jest jednak bezwzględny i można, właśnie za pomocą oświadczenia rodzica/opiekuna, uchylić to postanowienie.

Co zawrzeć w oświadczeniu rodzica/opiekuna

A zatem wyrażeniu wyraźnej zgody na niektóre warunki pracy służy właśnie oświadczenie rodzica/opiekuna. Wielu bowiem ma możliwość i chęć pracy np. w godzinach nadliczbowych. Dzięki temu oświadczeniu jest to możliwe legalnie, bez ryzyka dla pracodawcy. W dokumencie muszą się znaleźć dane pracownika oraz jego najmłodszego dziecka, którego wiek uprawnia do skorzystania z uprawnień wyszczególnionych powyżej.

Oświadczenie musi zawierać informację o wyrażeniu zgody lub niewyrażeniu zgody na wymienione warunki pracy. Należy w nim także zdeklarować, że jest się jedynym rodzicem lub opiekunem korzystającym z przysługujących uprawnień. Przygotowany przez nas wzór oświadczenia rodzica-opiekuna zawiera wszystkie potrzebne informacje oraz posiada odpowiednio skonstruowaną formułę. Edycja dokumentu jest bardzo prosta i intuicyjna, więc każdy bez większych problemów przygotuje odpowiednie oświadczenie zgodne z przepisami prawa.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki