Wzór oświadczenia o kosztach uzyskania przychodu

Wzór oświadczenia o kosztach uzyskania przychodu

Wzór oświadczenia o kosztach uzyskania przychodu należy poddać samodzielnej edycji za pomocą programów biurowych pokroju MS Office. Plik jest także kompatybilny z popularnymi, darmowymi aplikacjami do edytowania tekstu (Open Office lub Libre Office). Nowoczesny i funkcjonalny szablon graficzny zapewnia przejrzystość treści i odpowiedni, formalny wygląd dokumentu.

Gdy zatrudniony wykonuje pracę poza miejscowością zamieszkania, oznacza to z punktu widzenia płatnika poniesienie dodatkowych kosztów w związku z dojazdami do pracy. Taka sytuacja uprawnia do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przy wyliczaniu składki podatku dochodowego. Skorzystanie z tej możliwości wymaga jednak złożenia stosownego oświadczenia. Oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu musi zawierać informację o zamieszkaniu w innej miejscowości niż miejsce wykonywania pracy. Przygotowaliśmy stosowny wzór tego pisma, dzięki czemu każdy pracownik będzie mógł poprawnie wypełnić treść dokumentu przedkładanego pracodawcy.

Wzór oświadczenia o kosztach uzyskania przychodu – do czego?

Oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu pozwala na obniżenie składek na poczet podatku dochodowego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tak zwanych podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Kto może skorzystać z tej formy ulgi? Podczas wyliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 300 zł pod warunkiem, że pracownik:

  • zamieszkuje poza miejscowością, w której świadczy pracę;
  • pracodawca nie wypłaca mu dodatku za rozłąkę;
  • złoży oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu.

Bardzo ważny jest ostatni wymieniony punkt. Pracodawca świadom przysługujących pracownikowi podwyższonych kosztów uzyskania przychodu nie ma prawa ich zastosować, jeżeli pracownik sam nie będzie o to wnioskował stosownym oświadczeniem. Świadcząc pracę w zakładzie poza swoim miejscem zamieszkania, warto więc pamiętać o oświadczeniu o kosztach uzyskania przychodu.

Co musi zawierać oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu

Wzór oświadczenia o kosztach uzyskania przychodu przygotowaliśmy do bezpłatnego pobrania. Został sformułowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera w sobie wszystkie potrzebne elementy. Dzięki łatwej i intuicyjnej edycji każdy bez najmniejszych problemów będzie mógł poprawnie przygotować oświadczenie. Zgodnie z obowiązującymi normami, wzór dokumentu powinien zawierać informację o miejscu zamieszkania pracownika innym niż to, w którym wykonuje pracę, a także informację, że pracodawca nie wypłaca mu z tego tytułu dodatku za rozłąkę. Jak wszystkie oświadczenia, również ten dokument musi też oczywiście zostać opatrzony danymi pracownika oraz jego podpisem.

Warto wiedzieć, że oświadczenie o kosztach uzyskania przychodów zachowuje swoją ważność do odwołania. Oznacza to, że jego postanowienia nie ulegają przedawnieniu, dopóki stan faktyczny wynikający z oświadczenia się nie zmieni. Jeżeli więc pracownik powiadomi pracodawcę o zmianie miejsca zamieszkania, to zostaną zastosowane standardowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki