Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 971        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Obowiązki pracownika, Dokumentacja pracownicza, Płaca minimalna, Handlowiec, Zainteresowania w CV, Praca na macierzyńskim, Działalność gospodarcza

Zanim udasz się na urlop bezpłatny...

Zanim udasz się na urlop bezpłatny...

Urlop bezpłatny nie jest bardzo popularny wśród pracowników, ale czasem bywa koniecznością. Z udaniem się na taki wiążą się konkretne konsekwencje, których warto mieć świadomość.

 Urlop bezpłatny i zasady korzystania z niego zostały uregulowane w art. 174 Kodeksu pracy. Wynika z nich, że takiego urlopu pracodawca udzielić może swojemu podwładnemu wyłącznie na jego pisemny wniosek. Jeżeli pracownik zawnioskuje, a pracodawca rozpatrzy wniosek pozytywnie, ma on obowiązek zwolnić swojego podwładnego z wykonywania czynności, które wynikają z zajmowanej posady.

Czas, jaki pracownik spędza na urlopie bezpłatnym nie wlicza się do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W praktyce oznacza to, że pracownik na urlopie bezpłatnym nie podlega ubezpieczeniom społecznym. W niektórych przypadkach pracodawca będzie też miał możliwość odwołania swojego podwładnego z urlopu.

Jak się udziela urlopu bezpłatnego?

Jak wskazano wyżej, pracownik o urlop bezpłatny musi zawnioskować. Oznacza to, że powinien on złożyć stosowny wniosek i wskazać w nim, w jakim terminie chce skorzystać z dni wolnych. Warto przy tym zauważyć, że nie ma on obowiązku podawać powodów, dla których chce skorzystać z urlopu bezpłatnego.

Samo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze, że pracownik rzeczywiście będzie mógł skorzystać z urlopu bezpłatnego. Pracodawca nie ma obowiązku wydać pozytywnej decyzji, czyli może odmówić lub podać inny termin, w którym mógłby udzielić swojemu pracownikowi urlopu. Jednocześnie warto pamiętać, że pracodawca nie ma możliwości samodzielnego skierowania swojego podwładnego na urlop bezpłatny. Takie działanie naruszałoby bowiem prawa pracownika.

By wykonywać pracę na rzecz innego pracodawcy

Choć pracownik nie musi podawać przyczyny, dla której chce skorzystać z urlopu bezpłatnego, nie można zapomnieć, że czasem pracodawca może – za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie – udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy. Takie rozwiązanie sprawdza się wówczas, gdy pracodawca prowadzi np. kilka firm lub ściśle współpracuje z inną firmą.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Urlop bezpłatny udzielany z myślą o świadczeniu przez pracownika pracy na rzecz innego podmiotu jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w tych firmach, w których występuje sezonowy przestój. Dzięki takiej praktyce możliwe jest niwelowanie negatywnych skutków przestojów – pracodawca nie musi sezonowo redukować zatrudnienia.

Bez uprawnień pracowniczych

Pracownik, decydując się na urlop bezpłatny, powinien wiedzieć, że przez czas trwania takiego urlopu nie podlega on ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. To z całą pewnością negatywny skutek skorzystania z takich dni wolnych. W okresie urlopu bezpłatnego pracodawca wstrzymuje naliczanie i odprowadzanie składek do ZUS. To skutkuje również tym, że okres takiego urlopu nie wlicza się do stażu pracy. W efekcie pracownik może mieć też ograniczony dostęp do szeregu świadczeń, np. nagród.

W trakcie trwania urlopu bezpłatnego, by mieć ubezpieczenie zdrowotne, pracownik nie może zarejestrować się w urzędzie pracy. Za ten okres pracodawca nie naliczy też urlopu.

Pracodawca może odwołać pracownika

By zabezpieczyć interesy pracodawcy, ustawodawca przewidział możliwość odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego. Jest to możliwe wówczas, gdy urlop trwa dłużej niż 3 miesiące. Ważne jest też, by taka możliwość została zawarta w oświadczeniu pracodawcy, w którym wyraża on zgodę na taki urlop. Jest to o tyle istotne, że pracownik, który nie stawi się do pracy po odwołaniu, może zostać zwolniony.

Jeżeli w oświadczeniu nie znajdzie się zapis o możliwości odwołania pracownika, to należy pamiętać, że pracodawca również może tego dokonać, lecz w takim przypadku potrzebuje zgody swojego podwładnego. Dotyczy to również sytuacji, w której urlop bezpłatny został udzielony pracownikowi na okres krótszy niż 3 miesiące.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.