Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31528        SUBSKRYBUJE: 7306
Tematy, które interesują czytelników:  Obowiązki pracownika, Dokumentacja pracownicza, Płaca minimalna, Handlowiec, Zainteresowania w CV, Praca na macierzyńskim, Działalność gospodarcza

Zanim udasz się na urlop bezpłatny...

Zanim udasz się na urlop bezpłatny...
Urlop bezpłatny nie jest bardzo popularny wśród pracowników, ale czasem bywa koniecznością. Z udaniem się na taki wiążą się konkretne konsekwencje, których warto mieć świadomość.

Urlop bezpłatny pracownika

Urlop bezpłatny i zasady korzystania z niego zostały uregulowane w art. 174 Kodeksu pracy. Wynika z nich, że takiego urlopu pracodawca udzielić może swojemu podwładnemu wyłącznie na jego pisemny wniosek. Jeżeli pracownik zawnioskuje, a pracodawca rozpatrzy wniosek pozytywnie, ma on obowiązek zwolnić swojego podwładnego z wykonywania czynności, które wynikają z zajmowanej posady.

Czas, jaki pracownik spędza na urlopie bezpłatnym nie wlicza się do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W praktyce oznacza to, że pracownik na urlopie bezpłatnym nie podlega ubezpieczeniom społecznym. W niektórych przypadkach pracodawca będzie też miał możliwość odwołania swojego podwładnego z urlopu.

Jak się udziela urlopu bezpłatnego?

Jak wskazano wyżej, pracownik o urlop bezpłatny musi zawnioskować. Oznacza to, że powinien on złożyć stosowny wniosek i wskazać w nim, w jakim terminie chce skorzystać z dni wolnych. Warto przy tym zauważyć, że nie ma on obowiązku podawać powodów, dla których chce skorzystać z urlopu bezpłatnego.

Samo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze, że pracownik rzeczywiście będzie mógł skorzystać z urlopu bezpłatnego. Pracodawca nie ma obowiązku wydać pozytywnej decyzji, czyli może odmówić lub podać inny termin, w którym mógłby udzielić swojemu pracownikowi urlopu. Jednocześnie warto pamiętać, że pracodawca nie ma możliwości samodzielnego skierowania swojego podwładnego na urlop bezpłatny. Takie działanie naruszałoby bowiem prawa pracownika.

Urlop bezpłatny a praca u innego pracodawcy

Choć pracownik nie musi podawać przyczyny, dla której chce skorzystać z urlopu bezpłatnego, nie można zapomnieć, że czasem pracodawca może – za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie – udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy. Takie rozwiązanie sprawdza się wówczas, gdy pracodawca prowadzi np. kilka firm lub ściśle współpracuje z inną firmą.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Urlop bezpłatny udzielany z myślą o świadczeniu przez pracownika pracy na rzecz innego podmiotu jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w tych firmach, w których występuje sezonowy przestój. Dzięki takiej praktyce możliwe jest niwelowanie negatywnych skutków przestojów – pracodawca nie musi sezonowo redukować zatrudnienia.

Urlop bezpłatny a uprawnienia pracownicze

Pracownik, decydując się na urlop bezpłatny, powinien wiedzieć, że przez czas trwania takiego urlopu nie podlega on ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. To z całą pewnością negatywny skutek skorzystania z takich dni wolnych. W okresie urlopu bezpłatnego pracodawca wstrzymuje naliczanie i odprowadzanie składek do ZUS. To skutkuje również tym, że okres takiego urlopu nie wlicza się do stażu pracy. W efekcie pracownik może mieć też ograniczony dostęp do szeregu świadczeń, np. nagród.

W trakcie trwania urlopu bezpłatnego, by mieć ubezpieczenie zdrowotne, pracownik nie może zarejestrować się w urzędzie pracy. Za ten okres pracodawca nie naliczy też urlopu.

Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego przez pracodawcę

By zabezpieczyć interesy pracodawcy, ustawodawca przewidział możliwość odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego. Jest to możliwe wówczas, gdy urlop trwa dłużej niż 3 miesiące. Ważne jest też, by taka możliwość została zawarta w oświadczeniu pracodawcy, w którym wyraża on zgodę na taki urlop. Jest to o tyle istotne, że pracownik, który nie stawi się do pracy po odwołaniu, może zostać zwolniony.

Jeżeli w oświadczeniu nie znajdzie się zapis o możliwości odwołania pracownika, to należy pamiętać, że pracodawca również może tego dokonać, lecz w takim przypadku potrzebuje zgody swojego podwładnego. Dotyczy to również sytuacji, w której urlop bezpłatny został udzielony pracownikowi na okres krótszy niż 3 miesiące.Urlop bezpłatny a kodeks pracy

Bezpłatny urlop w pracy ma na celu przerwanie obowiązku świadczenia pracy, oczywiście bez otrzymywania za ten czas wynagrodzenia. Potocznie nazywany jest jako bezpłatny urlop na żądanie, ponieważ może być on przyznany tylko na wniosek pracownika. Pracodawca nie ma prawa samodzielnie skierować pracownika na taki urlop, ponieważ możliwość świadczenia pracy jest jednym z głównych przywilejów każdego pracownika.

Urlop bezpłatny a kodeks pracy

Pracownicy rozważający możliwość wzięcia urlopu bezpłatnego, bardzo często zastanawiają się, z jakimi konsekwencjami się to wiąże i co mówią o tym przepisy. Pierwszą najważniejszą kwestią jest to, komu w ogóle należy się urlop bezpłatny? Kodeks pracy jasno mówi, że dotyczy on wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Może on być także udzielony osobom, które zatrudnione są na mocy przepisów szczególnych, co ma miejsce np. w przypadku radnych, osób wykonujących działalność związkową, odbywających dzienne studia doktoranckie, policjantów.

Bezpłatny urlop w pracy ma na celu przerwanie obowiązku świadczenia pracy, oczywiście bez otrzymywania za ten czas wynagrodzenia. Potocznie nazywany jest jako bezpłatny urlop na żądanie, ponieważ może być on przyznany tylko na wniosek pracownika. Pracodawca nie ma prawa samodzielnie skierować pracownika na taki urlop, ponieważ możliwość świadczenia pracy jest jednym z głównych przywilejów każdego pracownika.

Urlop bezpłatny – konsekwencje, które warto wziąć pod uwagę

Wiele osób zastanawia się, jaka jest zależność, jeśli chodzi o urlop bezpłatny a ZUS. Podstawową kwestią jest tutaj to, że czas przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym nie wliczy się do stażu pracy. Jest to jedna z najważniejszych konsekwencji. W tym okresie pracownik nie jest ubezpieczony, czyli pracodawca nie odprowadzi za niego składek społecznych i chorobowych do ZUS.

Warto jednak wiedzieć, że niektóre firmy mają wewnętrzne przepisy, które mogą przychylać się w stronę pracownika i działać na jego korzyść, na przykład poprzez ustalenie, że w danej firmie urlop bezpłatny będzie wliczał się do ogólnego stażu pracy.

Korzystanie z urlopów bezpłatnych nie jest popularne w Polsce. Wiąże się to nie tylko z tym, że konsekwencją takiego urlopu jest brak wynagrodzenia, ale przede wszystkim z tym, że pracodawcy nie chętnie go udzielają, ponieważ zazwyczaj mają mniej pracowników niż zleceń, które muszą wykonać dla swoich klientów.

Oceń ten wpis
Zanim udasz się na urlop bezpłatny...
Ocena: 3.9, liczba głosów: 4

Zobacz inne porady

Opinie

Grzegorz M
2019-05-14, 13:27
Czasami nie można skorzystać z urlopu wypoczynkowego, bo ma się już go wykorzystany. Kto ma umowę zlecenie, to mu nie przysługuje urlop. Jeśli jest bardzo ważna potrzeba, to można skorzystać z urlopu bezpłatnego. Warto zapoznać się z powyższym artykułem.
Vokala
2019-05-08, 17:36
Urlop nieobecności jest czasem wolnym od pracy, na ogół wymaganym przez pracownika, w celu zaspokojenia nietypowych okoliczności występujących w życiu pracownika.
Ruma
2019-05-02, 10:33
Pracownicy mają również prawo do 2 dni płatnego urlopu okolicznościowego za każdym razem, gdy członek najbliższej rodziny pracownika lub gospodarstwa domowego zgłasza zagrażającą życiu chorobę, doznaje zagrażającego życiu obrażenia lub umiera.
Foca
2019-04-01, 12:00
Urlop bezpłatny jak jest ok pracodawca i rozumie powód z pewnością go da. Czasami nawet jest to korzystne dla niego gdy oddeleguje innego pracownika do pracy i nie musi niby płacić za nieobecnego.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.