Twoje wsparcie w rekrutacji

Zanim podejmiesz decyzję i odejdziesz z pracy

Zanim podejmiesz decyzję i odejdziesz z pracy
Decyzja o rozstaniu z dotychczasowym pracodawcą nie powinna być podejmowana pod wpływem emocji. Jeżeli jednak pracownik zdecyduje się złożyć wypowiedzenie, to powinien znać swoje prawa. Kiedy warto upomnieć się o zaległy urlop i komu przysługuje odprawa?

Podstawową kwestią jest to, aby pracownik zdecydował, w jaki sposób chce rozstać się ze swoim szefem. Zgodnie z Kodeksem pracy może on zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez okresu wypowiedzenia lub w drodze porozumienia stron. Najczęściej pracownicy decydują się na ostatnią możliwość, gdyż ta jest najkorzystniejsza. W praktyce uznaje się, że rozwiązanie umowy w ten sposób jest najmniej konfliktowe. W takim przypadku możliwe jest też pominięcie wszystkich obowiązujących terminów i okresów wypowiedzenia ? wystarczy, że strony porozumieją się w tej materii.

Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik decyduje się na rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wówczas obowiązuje go właśnie ustawowy termin wypowiedzenia, który zależny jest od tego, na jak długo została zawarta umowa.

Umowę bez okresu wypowiedzenia można zaś rozwiązać wyłącznie wówczas, gdy pracodawca dopuścił się naruszenia ciążących na nim obowiązków. Warto przy tym pamiętać, że jest to możliwe tylko w dwóch sytuacjach przedstawionych w Kodeksie pracy ? pracownik nie może samodzielnie stwierdzić, że pracodawca nie przestrzega prawa.

Odprawa i dni na szukanie pracy

Kiedy przysługuje pracownikowi odprawa? Tylko w sytuacji, gdy wina zwolnienia leży po stronie podmiotu, który go zatrudnia. Konieczne jest jednak spełnienie szeregu wymagań, w tym między innymi pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników, zaś rozwiązanie umowy nastąpić powinno na skutek wypowiedzenia albo porozumienia stron. W praktyce zatem na dodatkowe pieniądze może liczyć wąska grupa zatrudnionych.

Inaczej jest wówczas, gdy mowa o dniach na poszukiwanie nowej pracy. Te przysługują wyłącznie osobom, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę (uprawnienie nie przysługuje osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych). Nie ma przy tym znaczenia, czy zawarta umowa to umowa na czas nieokreślony, określony czy próbny. Ustawodawca przyznaje ? w różnej ilości ? dni wolne na poszukiwanie pracy każdemu zatrudnionemu. Aby pracownik mógł z nich skorzystać, konieczne jest także spełnienie pewnego warunku. Otóż, to pracodawca musi rozwiązać ze swoim podwładnym umowę. Do dni wolnych nie będzie miał zatem prawa pracownik, który sam postanowi rozwiązać umowę o pracę ze swoim szefem.

To Cię powinno też zainteresować: Zmiana pracy - jak zrobić to bez stresu

Kto, kiedy i na ile dni może liczyć, gdy mowa o poszukiwaniu nowej posady? Szczegóły w artykule: Przed pożegnaniem z szefem dni na szukanie pracy.

Obowiązki przejmie inny pracownik

Pracownik, który decyduje się na rozwiązanie umowy ze swoim pracodawcą może uniknąć dalszego przychodzenia do pracy. Tu jednak ważne jest porozumienie się z przełożonym. Ten nie ma obowiązku przychylić się do wniosku pracownika, choć najczęściej zainteresowanym pracownikom udaje się ustalić korzystne dla siebie rozwiązania. Warto przy tym dodać, że przepisy, które znajdują się w Kodeksie pracy nie regulują zasad, na jakich powinno odbyć się zwolnienie z dalszego wykonywania obowiązków w okresie wypowiedzenia. W praktyce zatem decydują o tym zainteresowane strony i to one wyznaczają termin, od którego pracownik nie musi pojawiać się w firmie. Wówczas obowiązki byłego podwładnego przejmuje inny pracownik.

Co z Twoim urlopem?

W praktyce najczęściej sposobem zwolnienia od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Dzieje się tak dlatego, że osoba zatrudniona zawsze musi wyczerpać dni wolne, której jej przysługują. Choć w okresie wypowiedzenia strony umowy o pracę mogą ustalić, że pracownik skorzysta z urlopu, to mogą również uzgodnić, że pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy. Decyzja należy do pracodawcy. Trzeba bowiem pod uwagę wziąć fakt, że może nie mieć on komu zlecić wykonywania pracy odchodzącego podwładnego ? wówczas pracownik będzie mógł liczyć wyłącznie na pieniądze zamiast dni wolnych.

Oceń ten wpis
Zanim podejmiesz decyzję i odejdziesz z pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Patis
2019-12-05, 15:23
Ja stoję zawsze na stanowisku, że każdą decyzję trzeba przemyśleć, ale jak się już człowiek za nią zabierze to trzeba zorganizowanym być i realizować to wszystko zgodnie z zasadami.
Marek
2019-05-02, 14:50
Łącząc się z ludźmi wewnątrz firm, w których chcesz pracować, natychmiast się wyróżnisz. Decydenci przeprowadzają wywiady z osobami, które są polecane lub w drodze osobistego skierowania, zanim zaczną sortować bloki życiorysów. Jeżeli jednak to nie jest przemyślane to lepiej nie porzucać obecnej.
Ola Wdowiak
2019-04-17, 10:33
Pierwsze miejsce do znalezienia pracowników zajmuje Internet i media (gazety, czasopisma, telewizja). Dobrą pracę trzeba szanować i dlatego warto wszystko przemyśleć.
River Raid
2019-04-16, 16:54
Kilka lat temu nauka, media, kultura, sport i bezpieczeństwo były uważane za najbardziej obiecujące pod względem kariery. Dziś, według ekspertów, recesja zagraża bankowości i turystyce. To znacznie zwiększy bezrobocie kobiet. Trzeba szanować pracę.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.