Twoje wsparcie w rekrutacji

Co warto wiedzieć o RMUA?

Co warto wiedzieć o RMUA?
Wielu pracowników wie, że powinni otrzymać RMUA, ale nie ma wystarczającej wiedzy na temat tego, jak często ich przełożony ma obowiązek wręczać im taki dokument. Czy należy złożyć stosowny wniosek, gdy chce się odwiedzić lekarza?

Problem z RMUA ma wielu pracowników, którzy po prostu nie mają wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Od 1 stycznia 2012 roku, na mocy art. 11 pkt 2 i 24 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, zmianie uległy między innymi zasady wydawania pracownikom tego właśnie dokumentu. Na podmioty, które zatrudniają pracowników nałożony jest rzeczywiście obowiązek wręczania im RMUA, ale raz do roku, konkretniej zaś do dnia 28 lutego danego roku za rok poprzedni. Wyjątkiem jest przy tym sytuacja, gdy pracownik złoży stosowny wniosek do pracodawcy o wydanie mu takiego dokumentu. Wówczas zatrudniający powinien wydać RMUA za miesiąc poprzedni.

Wniosek i co dalej?

Z punktu widzenia pracownika, który chce otrzymywać RMUA co miesiąc istotne mogą być kwestie tego, ile dni pracodawca ma na wydanie takiego dokumentu. Otóż, w praktyce przyjmuje się, że pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi RMUA w miesiącu, w którym ten złożył o niego wniosek. W przepisach bowiem nie wskazano, ile dni pracodawca ma na ustosunkowanie się do podania. Z drugiej strony, przyjąć można, że ? z uwagi na konieczność opłacania składek w ścisłych terminach ? pracodawca powinien wydawać pracownikowi dokument 5 lub 15 dnia każdego miesiąca w zależności od tego, jakiego rodzaju jest płatnikiem. To jednak, o czym warto pamiętać, nie jest obowiązek, który wynika z przepisów, ale z pewnej praktyki. Oznacza to, że również dobrze w każdym miesiącu podmiot zatrudniający może wręczać RMUA w innym dniu.

Pisemne oświadczenie

Ewentualne opóźnienia wynikające z przekazania przez pracodawcę dokumentu pracownikowi mogą wpływać na fakt, że zatrudniony nie będzie mógł korzystać w sposób pełny z opieki zdrowotnej. Z tego też względu tak ważne jest stanowisko wyrażone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W wydanym komunikacie stwierdził on, że w przypadku braku dokumentu, który potwierdzałby posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent ? zanim skorzysta z pomocy lekarskiej ? powinien złożyć na piśmie stosowne oświadczenie o tym, że został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Powinien przy tym na piśmie zawrzeć takie dane, jak swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL czy podmiot, który zgłosił go do ubezpieczenia.

Gdy pracodawca narusza prawo...

Jeżeli pracodawca nie wydał pracownikowi RMUA, zaś osoba zatrudniona była zobowiązana przedłożyć taki dokument w placówce leczniczej, warto pamiętać, że ewentualne koszty leczenia rzeczywiście będzie zobowiązany pokryć pracownik. Z drugiej strony, w takiej sytuacji trzeba wiedzieć, że będzie mu przysługiwało roszczenie do pracodawcy o naprawienie szkody, jaką poniósł. Bo choć ustawy nie precyzują, w jakim terminie podmiot zatrudniający powinien wydać pracownikowi dokument, to zignorowanie wniosku podwładnego traktować można jako naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji, która związana jest ze stosunkiem pracy. Zgodnie z art. 94 § 9a Kodeksu pracy, to właśnie na pracodawcy ? jako na podmiocie, który zatrudnia pracowników ? spoczywa obowiązek ?prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników?.

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik, który ma problem z ewentualnym uzyskaniem od pracodawcy RMUA może również zwrócić się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku wniosek powinien dotyczyć zapytania, czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rzeczywiście uzyskanie od pracodawcy dokumentu jest niemożliwe z uwagi na notoryczne ignorowanie wniosków pracownika, osoba zatrudniona może też zwrócić się o interwencję właśnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Oceń ten wpis
Co warto wiedzieć o RMUA?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 4

Opinie

Jerzy WA
2019-05-26, 19:15
RMUA to dokument dla osoby ubezpieczonej, przekazywany co miesiąc przez płatnika składek. Każdy płatnik składek powinien co najmniej raz w roku wystawiać na rzecz ubezpieczonych raport RMUA. Więcej w artykule przydatnych infornmacji.
Ziuta
2019-05-07, 13:40
A tego to także nie wiedziałem. Dobrze, że są jakieś zasady które zgodnie z prawem obie strony muszą przestrzegać by przebiegało to wszystko jak należy., Tak jest ok.
Sabina
2019-04-09, 14:42
Warto wiedzieć takie rzeczy, ja np. nie wiedziałem że to tak wygląda. Z pewnością jest wiele podobnych formalności w pracy których nie znam. Więcej takich artykułów.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.