Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 929        SUBSKRYBUJE: 6959
Tematy, które interesują czytelników:  Co wpisać do CV, Prawa pracownika, Delegacja, Freelancer, Znajomość języków obcych, Motywacja, Marketing internetowy, Relokacja pracowników, Praca w IT, Kredyt

Spóźnienie? Twoja wypłata może być niższa

Spóźnienie? Twoja wypłata może być niższa

Podpisanie przez pracownika umowy o pracę zobowiązuje go do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Ewentualne spóźnienia mogą być podstawą do obniżenia wynagrodzenia. W jaki jeszcze sposób podmiot zatrudniający może dyscyplinować swojego podwładnego?

Z punktu widzenia pracownika pięć minut, dziesięć minut czy nawet kwadrans spóźnienia może zostać uznany za niewielką stratę czasu. Ale pracodawca do tej kwestii podchodzić może zupełnie inaczej ? warto pamiętać, że zliczenie nawet drobnych spóźnień w skali roku może przełożyć się na konkretne godziny, w których pracownik nie świadczył pracy. Właśnie z tego względu wiele podmiotów zatrudniających zastanawia się, w jaki sposób zmotywować swoich podwładnych do punktualnego zjawiania się w zakładzie pracy. Rozwiązaniem może być potrącanie z wynagrodzenia wypracowanego przez pracownika tej części, która odpowiada spóźnieniu.

Co w przepisach?

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi wyłącznie za pracę wykonaną. Jednocześnie ?za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią?. Warto przy tym wiedzieć, że powszechne regulacje nie gwarantują prawa do wynagrodzenia pracownikowi, gdy przyczyną niewykonania pracy jest spóźnienie. Choć teoretycznie pracodawca może, to nie musi zgodzić się na odpracowanie przez pracownika czasu spóźnienia.

Inną kwestią jest fakt, że w każdym zakładzie pracy mogą obowiązywać pracowników konkretne przepisy. Ich źródłem może być choćby regulamin pracy. Postanowienia w nim zawarte mogą zawierać szczegółowe rozwiązania, w tym takie, które gwarantować będą pracownikom prawo do wynagrodzania za czas usprawiedliwionego spóźnienia. Warto jednak pamiętać, że to tylko jedna z możliwości ? nie każdy pracodawca musi się na takie rozwiązanie zgodzić i swoim pracownikom może, przykładowo, zaproponować wypłatę wynagrodzenia tylko w sytuacji, gdy spóźnienie nie będzie przekraczało ustalonego limitu czasowego.

Odpracowanie spóźnienia

Teoretycznie pracownik może ustalić ze swoim pracodawcą, że odpracuje swoje spóźnienia. W praktyce pojawia się kłopot, gdyż świadczenie pracy po godzinach ? zgodnie z Kodeksem pracy ? należy zaliczyć do pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych. To swoistego rodzaju paradoks, gdyż podmiot zatrudniający jest zobowiązany wówczas wypłacić pracownikowi dodatek. W związku z powyższym, dla pracodawcy wyrażenie zgody na odpracowanie spóźnienia przez podwładnego może być ryzykowne.

Inną kwestią jest to, czy pracownik spóźnił się do pracy z powodu swojego niedbalstwa, czy też przyczyn usprawiedliwionych (na przykład opóźniona komunikacja miejska). W drugim przypadku osoba zatrudniona najczęściej nie musi zostawać po godzinach. W pierwszym bywa różnie ? część pracodawców żąda odpracowania, część zaś sięga po inne środki, które przewidziane są przez Kodeks pracy.

Regularne spóźnienia a dyscyplinarka?

Trzeba pamiętać, że ewentualne nagminne spóźnianie się do pracy może być potraktowane przez pracodawcę jako niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. Wówczas też na podmiot zatrudniony może zostać nałożona kara porządkowa upomnienia lub nagany. Jest to możliwe na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu pracy: ?Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany.

W praktyce nawet wielokrotne spóźnienie do pracy nie powinno być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. W zależności zaś od przyjętej metody wynagradzania pracodawca powinien dokładnie wyliczyć, ile pracownikowi należy wypłacić za przepracowane godziny.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.