Oferta Urzędu Pracy w Żywcu

Oferta Urzędu Pracy w Żywcu
Wiele osób żyje w przeświadczeniu, że urząd pracy jest tylko miejscem rejestracji bezrobotnych oraz pozyskiwania zasiłków. Tymczasem placówki państwowych służb zatrudnienia świadczą znacznie więcej usług pozwalających bezrobotnym aktywizować się zawodowo. Nie inaczej jest w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

PUP w Żywcu świadczy usługi pozwalające bezrobotnym nie tylko na znalezienie zatrudnienia. Osoby nieaktywne zawodowo mogą zdobyć umiejętności oraz informacje pomocne w prowadzeniu poszukiwań pracy. Mają one także możliwość zwiększenia kwalifikacji zawodowych czy też zdobycia finansowego wsparcia dla otwieranej działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się bliżej ofercie Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

Poradnictwo grupowe i indywidualne w żywieckim Powiatowym Urzędzie Pracy

Osoby pozostające przez długi czas nieczynnymi zawodowo mają poważne problemy w znalezieniu pracy. Wynika to często z braku kwalifikacji, doświadczenia czy w końcu nieumiejętność odpowiedniego sprzedania swojej osoby na rozmowach kwalifikacyjnych. Bezrobotni mogą skorzystać z usługi poradnictwa zawodowego przyjmującego dwie formy.

  • Poradnictwo grupowe - ta forma pomocy przyjmuje najczęściej postać warsztatów poświęconych ważnym zagadnieniom w temacie poszukiwania pracy i planowania kariery. Bezrobotni w czasie spotkań mają okazję zdobyć wiedzę pozwalającą odpowiednio określić kompetencje oraz preferencje zawodowe. Warsztaty uczą przygotowania do rozmów rekrutacyjnych oraz pozwalają nabyć umiejętności sporządzania odpowiednich dokumentów do procesu rekrutacji. PUP w Żywcu organizuje również zajęcia poświęcone zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Bezrobotni zainteresowani poradnictwem grupowym muszą zgłosić chęć wzięcia udziału w warsztatach w urzędzie pracy bądź w centrum informacji i planowania kariery zawodowej.
  • Poradnictwo indywidualne - w tym wypadku petenci mogą skorzystać z osobistych spotkań z pracownikami urzędu bądź rozmów telefonicznych. Doradcy PUP pomagają w ustaleniu kwalifikacji oraz wyborze drogi zawodowej i konkretnego miejsca pracy. Doradztwo indywidualne skupia się na konkretnych potrzebach osób bezrobotnych, a także osób pracujących chcących zmienić miejsce zatrudnienia. Doradca może wskazać odpowiednie szkolenia i pomóc w procesie przebranżowienia. Osoby chcące skorzystać z poradnictwa indywidualnego powinny zgłosić ten fakt swojemu doradcy klienta.

Aktualne informacje na temat prowadzonych warsztatów i dostępnych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu można znaleźć na stronie: https://zywiec.praca.gov.pl

Formy wsparcia osób bezrobotnych w Żywcu

Niepowodzenia podczas rozmów kwalifikacyjnych są często przyczyną braku odpowiedniego doświadczenia czy kwalifikacji, ale też duże znaczenie odgrywa długi okres bezczynności zawodowej. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu przygotował kilka form wsparcia dla osób bezrobotnych. Pozwalają one na zdobycie środków finansowych na życie i przetrwanie do czasu znalezienia stałego zatrudnienia.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Żywiec

Wsparcie osób bezrobotnych w Żywcu:

  • PUP w Żywcu zajmuje się organizacją prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Najczęściej są to zajęcia tymczasowe finansowane przez kasy samorządów oraz z programów rządowych. Stanowią one tymczasowe źródło dochodu oraz pozwalają na aktywizację zawodową.
  • Urząd pracy w Żywcu oferuje także bony zatrudnieniowe, które stanowią gwarancję zrefundowania kosztów zatrudnienia posiadacza bonu. Ta forma pomocy jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 30 roku życia, które znalazły pracodawcę skłonnego na ich zatrudnienie na okres 18 miesięcy.
  • Osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia mogą także starać się o bon na zasiedlenie. Ten stanowi gwarancję otrzymania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem pracy bądź rozpoczęciem działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Taka forma wsparcia przydaje się, gdy bezrobotny musi podjąć pracę daleko od miejsca zamieszkania. Warunkiem uzyskania bonu jest podjęcie pracy w miejscu odległym od miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km.
  • PUP w Żywcu oferuje także różnego rodzaju dofinansowania oraz pożyczki dla bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą. Trzeba jednak mieć świadomość, że takie wsparcie nie jest udzielane przez cały rok i zależy od budżetu przyznanego urzędowi. Oznacza to, że pomoc jest udzielana wąskiej grupie bezrobotnych.

Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji

Brak odpowiednich kwalifikacji to bardzo poważny problem wielu bezrobotnych. Odpowiednich umiejętności nie da się zdobyć, nic nie robiąc, dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie się w odpowiednie projekty.

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu świadczy liczne usługi z zakresu podnoszenia kwalifikacji:

  • Żywiecki PUP między innymi pośredniczy w organizowaniu staży, które dają możliwość edukowania się w konkretnych zawodach oraz zdobycia cennego doświadczenia. Co więcej, staż może się także przerodzić w stałe zatrudnienie u danego pracodawcy.
  • PUP pozwala również na skorzystanie z bonów stażowych finansujących staż u pracodawców wybranych przez bezrobotnego.
  • PUP w Żywcu organizuje również szkolenia i kursy zawodowe oraz kieruje na stosowne zajęcia podnoszące kwalifikacje i umożliwiające zdobycie odpowiednich certyfikatów.
  • Bony szkoleniowe pozwalają na sfinansowanie kursów zawodowych wybranych przez bezrobotnego. Starać o nie mogą się osoby w wieku poniżej 30 roku życia. Urząd pracy oferuje również dofinansowania studiów podyplomowych oraz finansowanie kosztów egzaminów zawodowych i licencji.

Oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

Żywiecki urząd pracy regularnie monitoruje lokalny rynek pracy i gromadzi oferty z całego powiatu żywieckiego. Na stronach urzędu można znaleźć także oferty pracy z krajów europejskich dzięki przynależności do programu Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.

Przeglądając oferty pracy dostępne w żywieckim PUP, można znaleźć najwięcej wakatów dla pracowników gastronomii, oraz branży budowlanej. Zdarzają się także ogłoszenia dla magazynierów czy prawników produkcyjnych. Przedsiębiorcy poszukują również mechaników samochodowych i piekarzy.

Bezrobotni mieszkający w Żywcu i okolicach powinni odwiedzić Powiatowy Urząd Pracy. Znajdą w nim pomoc związaną z aktywizacją zawodową. Odpowiednie przygotowanie do poszukiwania pracy może się okazać kluczem do sukcesu.

Oceń ten wpis
Oferta Urzędu Pracy w Żywcu
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.