!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

Celem Agencji Zatrudnienia HR SIGMA jest umożliwienie kontaktu pomiędzy rozwijającymi się firmami a osobami poszukującymi nowego zatrudnienia. Główne założenia opierają się na prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawcy, badaniu potrzeb związanych z budowaniem nowych stanowisk pracy, określeniu kwalifikacji i predyspozycji zawodowych kandydatów, selekcji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych na wybrane stanowiska.


Agencja Zatrudnienia HR SIGMA jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 9591.

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 5471880115

REGON: 243247732

KRS: -

ul. gen. Józefa Kustronia 39
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat bielsko-biała
gmina bielsko-biała

Profil działalności

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z - Działalność fotograficzna
74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.32.A - Technika
85.32.B - Branżowe szkoły I stopnia
85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A - Nauka języków obcych
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uprawnienia

od 2013-06-07 do Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Wpis Marszałka Woj.Śląskiego (wprowadzone przez Rejestr agencji zatrudnienia )

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 29-04-2013
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.