Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy

22 kwietnia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 3 głosy

3 głosy

5 komentarzy

Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy
Zasadniczo pracodawca jest zobowiązany do wręczania wynagrodzenia bezpośrednio pracownikowi. Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa, gdyż możliwe jest wypłacanie pensji małżonkowi pracownika. A czy pracownik może skutecznie złożyć wniosek o przekazywanie swojego wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest członek jego rodziny?

Przelewanie wynagrodzenia na rachunek bankowy od 1 stycznia 2019 r. jest domyślną formą wypłacania pensji przez pracodawcę pracownikowi za wykonaną pracę. W ten sposób pracodawca wypełnia obowiązek, który ciąży na nim zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy: Rachunek bankowy, który we wniosku wskaże osoba zatrudniona, nie musi być przy tym prowadzony przez bank dla niej. Oznacza to, że jego posiadaczem może być członek rodziny pracownika.

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia

Do roku 2018 sposób przekazywania wynagrodzenia za płacę był dowolnie określany przez samego pracodawcę, choć na wniosek pracownika mógł on otrzymywać pensję na podany rachunek bankowy. Zmianę w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ze stycznia 2019 r. Od tego czasu wypłata przelewem jest domyślna, natomiast, aby otrzymać wynagrodzenie do rąk własnych, należy o to zawnioskować.

Kodeks pracy a wynagrodzenie § 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

 

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Z Art. 86 Kodeksu pracy

Szukasz pracy?

Doradca Klienta

PeoplePro

  • Władysławowo
Dodana

Handlowiec/Doradca Klienta

AK-Inżynieria Budowlana

  • Meszna
Dodana
Polecana
Dodana
Dodana

Dobrze jest zapoznać się z pozostałymi punktami tego artykułu Kodeksu pracy, które odnoszą się do wynagradzania pracowników. Warto mieć świadomość, że osoba zatrudniona nie może zrzec się wynagrodzenia za pracę – nawiązując stosunek pracy, zobowiązuje się ona do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, zaś podmiot zatrudniający – do wypłaty wynagrodzenia. 

Oznacza to, że tak rozumiana umowa o pracę ma charakter umowy wzajemnej. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może do odbioru wynagrodzenia upoważnić osoby sobie bliskiej. Ważne jest jednak, aby pracodawca otrzymał wyraźną informację w formie pisemnej.

Upoważnienie? Niezbędny element

Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy, w sprawach, które nie zostały unormowane przepisami prawa pracy, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (nie mogą być one przy tym sprzeczne z zasadami prawa pracy). Faktycznie zatem pracownik może upoważnić inną osobę do tego, aby odbierała ona przysługujące mu wynagrodzenie za pracę – wystarczy tylko stosowne pismo, czyli pełnomocnictwo

Wzór upoważnienia do odbioru wynagrodzenia
W piśmie o pełnomocnictwie, oprócz daty i miejsca sporządzenia dokumentu, należy umieścić także nasze dane osobowe, oraz dane osoby, którą upoważniamy do odbioru wynagrodzenia wraz z jej rachunkiem bankowym. Standardowo treść upoważnienia ma brzmi:

 

Ja, niżej podpisany, udzielam pełnomocnictwa .................. legitymującej/emu się dowodem osobistym ............. i zwracam się z prośbą o przekazywanie mojego wynagrodzenia na rachunek bankowy prowadzony przez upoważnionego, o nr: ..........................
Upoważnienie obowiązuje od dnia ................... do ......................

Przy czym, jeżeli upoważnienia chcemy udzielić bezterminowo, zamiast daty końcowej wpisujemy „do odwołania”

 

Taki dokument może mieć charakter ogólny lub też szczególny, czyli poświadczać wyłącznie upoważnienie do odbioru wynagrodzenia. Dla pracodawcy ważne powinno być zachowanie formy pisemnej takiego pełnomocnictwa – w ten sposób ma on dowód, że postąpił zgodnie z żądaniem swojego podwładnego.

Pełnomocnictwo z rachunkiem bankowym

Dopuszczalne jest, aby pracownik złożył pełnomocnictwo, wskazał w nim osobę upoważnioną do odbioru jego wynagrodzenia i jednocześnie podał numer rachunku bankowego. To jednak może budzić wątpliwości – konieczne jest zatem wskazanie danych osobowych posiadacza rachunku bankowego, jak i określenie, czy pełnomocnictwo do przekazywania pensji zostaje udzielone terminowo, czy też bezterminowo. Tu również zaleca się formę pisemną, gdyż jest to istotny dokument i pracodawca powinien otrzymany wniosek złożyć do akt osobowych pracownika.

Zajęcie wynagrodzenia a wypłata na inne konto

Wiele osób borykających się z problemem postępowania egzekucyjnego zastanawia się, czy komornik ma praco zająć wynagrodzenie przelewane na konto nienależące do dłużnika. Z racji tego, że wyłącznie sam dłużnik jest zobowiązany do spłaty należności wierzycielom, komornik nie ma prawa zająć rachunku innej osoby, bez względu na to, czy przechowuje ona pieniądze dłużnika. 

To jednak nie rozwiązuje problemu zajęcia wynagrodzenia, bowiem komornik ma prawo w takim przypadku zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy i to jego zobowiązać do przekazywania stosownej części pensji na poczet zadłużenia.

Zapamiętaj!
Pracodawca poinformowany o zajęciu komorniczym wynagrodzenia pracownika musi przekazywać określoną jego część wierzycielowi. Wówczas na konto bankowe – czy to nasze, czy osoby upoważnionej – przekazuje on wypłatę pomniejszoną o kwotę zajęcia. 

Upoważnienie a łamanie przepisów o wynagrodzeniu

W literaturze, która podejmuje temat przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego posiadaczem nie jest pracownik, wskazuje się, że w ten sposób pracownik nie zrzeka się swojego prawa do pensji, czyli nie zostają naruszone przepisy Kodeksu pracy.

W ten sposób bowiem pracownik nie przenosi swojego prawa do wynagrodzenia na osobę trzecią, ale jedynie wskazuje osobę, która jest upoważniona do jego odbioru, a to istotna różnica. Pracodawca naruszyłby zatem przepisy tylko wówczas, gdyby wypłacił wynagrodzenie przysługujące osobie trzeciej bez stosownego upoważnienia lub wtedy, gdy zostałoby ono cofnięte przez pracownika.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownik może otrzymywać wynagrodzenie na konto bankowe innej osoby?

Tak, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru wynagrodzenia. Pismo poświadczające pełnomocnictwo wraz z danymi upoważnionego oraz jego rachunkiem bankowym należy złożyć pracodawcy. Takiego upoważnienia można udzielić terminowo lub bezterminowo.

Jak otrzymać wypłatę konto bankowe inne niż własne?

Aby otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy innej osoby, należy dokonać upoważnienia do pobierania wynagrodzenia przez tę osobę. Takie upoważnienie składa się na piśmie do pracodawcy i obowiązuje ono we wskazanym przez nas terminie lub bezterminowo (jeśli chcemy, by trwało do odwołania).

Czy komornik może zająć wynagrodzenie przekazywane na konto bankowe innej osoby?

Choć w postępowaniu egzekucyjnym komornik nie ma prawa ściągać środków z rachunku bankowego należącego do innej osoby niż dłużnik, upoważnienie kogoś do wynagrodzenia nie rozwiązuje problemu zajęcia pensji. Wówczas bowiem komornik może wystosować pismo bezpośrednio do pracodawcy, który wypłaci tylko część wynagrodzenia, a tę objętą zajęciem przekaże komornikowi.

Podziel się

5 komentarzy

Karolina

Karolina

Z pewnością jest to duże ułatwienie dla wszystkich, jednak nie jest to przymus. Gotówka to normalny pieniądz.
ELeonora

ELeonora

Chyba pod względem wypłaty na konto to jest ułatwienie. Owszem najlepiej nie mieć konta płatnego i inne rzeczy ale w dzisiejszych czasach chyb trzymanie kasy w skarpecie to nie jest dobry pomysł dla wszystkich.
Daisy

Daisy

Fajny temat w tym artykule. Zazwyczaj pracownik dostaje wynagrodzenie na swoje konto bankowe. Nieraz nie ma konta bankowego, a ma mąż. Wtedy musi taka sprawę zgłosić, załatwić w księgowości i wypłata będzie przychodziła na konto męża. Wystarczy dać upoważnienie...
wypłata

wypłata

Termin „płace” zazwyczaj odnosi się do płatności pieniężnej dokonywanej na rzecz pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie przepracowanego czasu (według godziny, dnia lub tygodnia). Dzisiaj przelewy to najłatwiejsza opcja.
Lucyna

Lucyna

Chyba większość ludzi zatrudnionych w firmie na rachunek bankowy ma przelewy. Mało osób nie korzysta już bankowości elektronicznej i pozostało z pieniądzem papierowym.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka