Twoje wsparcie w rekrutacji

Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy

Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy
Zasadniczo pracodawca jest zobowiązany do wręczania wynagrodzenia bezpośrednio pracownikowi. Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa, gdyż możliwe jest wypłacanie pensji małżonkowi pracownika. A czy pracownik może skutecznie złożyć wniosek o przekazywanie swojego wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest członek jego rodziny?

Przelewanie wynagrodzenia na rachunek bankowy jest współcześnie bardzo popularną formą wypłacania pensji przez pracodawcę pracownikowi za wykonaną pracę. W ten sposób pracodawca wypełnia obowiązek, który ciąży na nim zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy?. Rachunek bankowy, który we wniosku wskaże osoba zatrudniona nie musi być przy tym prowadzony przez bank dla niej. Oznacza to, że jego posiadaczem może być członek rodziny pracownika.

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia

Istotnym punktem Kodeksu pracy są przepisy, które odnoszą się do wynagradzania pracowników. Osoba zatrudniona nie może zrzec się wynagrodzenia za pracę ? nawiązując stosunek pracy zobowiązuje się ona do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, zaś podmiot zatrudniający do wypłaty wynagrodzenia. Oznacza to, że tak rozumiana umowa o pracę ma charakter umowy wzajemnej. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może do odbioru wynagrodzenia upoważnić osoby sobie bliskiej. Ważne jest jednak, aby pracodawca otrzymał wyraźną informację w formie pisemnej.

Upoważnienie ? niezbędny element

Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy, w sprawach, które nie zostały unormowane przepisami prawa pracy, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (nie mogą być one przy tym sprzeczne z zasadami prawa pracy). Faktycznie zatem pracownik może upoważnić inną osobę do tego, aby odbierała ona przysługujące mu wynagrodzenie za pracę ? wystarczy tylko stosowne pismo, czyli pełnomocnictwo. To może mieć charakter ogólny lub też szczególny, czyli wyłącznie do odbioru wynagrodzenia. Dla pracodawcy ważne powinno być zachowanie formy pisemnej takiego pełnomocnictwa ? w ten sposób ma on dowód, że postąpił zgodnie z żądaniem swojego podwładnego.

Pełnomocnictwo z rachunkiem bankowym

Dopuszczalne jest, aby pracownik złożył pełnomocnictwo, wskazał w nim osobę upoważnioną do odbioru jego wynagrodzenia i jednocześnie podał numer rachunku bankowego. To jednak nie powinno budzić wątpliwości ? konieczne jest zatem wskazanie danych osobowych posiadacza rachunku bankowego, jak i określenie, czy pełnomocnictwo do przekazywania pensji zostaje udzielone terminowo czy też bezterminowo. Tu również zaleca się formę pisemną ? pracodawca powinien otrzymany wniosek złożyć do akt osobowych swojego podwładnego.

Pojawiają się wątpliwości?

W literaturze, która podejmuje temat przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego posiadaczem nie jest pracownik wskazuje się, że w ten sposób pracownik nie zrzeka się swojego prawa do pensji, czyli nie zostają naruszone przepisy Kodeksu pracy. W ten sposób bowiem pracownik nie przenosi swojego prawa do wynagrodzenia na osobę trzecią, ale jedynie wskazuje osobę, która jest upoważniona do jego odbioru. Pracodawca naruszyłby zatem przepisy tylko wówczas, gdyby wypłacił wynagrodzenie przysługujące osobie trzeciej bez stosownego upoważnienia lub wtedy, gdy zostałoby ono cofnięte przez pracownika.

Oceń ten wpis
Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy
Ocena: 5.0, liczba głosów: 3

Opinie

ELeonora
2019-12-04, 12:14
Chyba pod względem wypłaty na konto to jest ułatwienie. Owszem najlepiej nie mieć konta płatnego i inne rzeczy ale w dzisiejszych czasach chyb trzymanie kasy w skarpecie to nie jest dobry pomysł dla wszystkich.
Daisy
2019-05-18, 06:15
Fajny temat w tym artykule. Zazwyczaj pracownik dostaje wynagrodzenie na swoje konto bankowe. Nieraz nie ma konta bankowego, a ma mąż. Wtedy musi taka sprawę zgłosić, załatwić w księgowości i wypłata będzie przychodziła na konto męża. Wystarczy dać upoważnienie...
wypłata
2019-05-02, 12:42
Termin „płace” zazwyczaj odnosi się do płatności pieniężnej dokonywanej na rzecz pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie przepracowanego czasu (według godziny, dnia lub tygodnia). Dzisiaj przelewy to najłatwiejsza opcja.
Lucyna
2019-04-01, 16:38
Chyba większość ludzi zatrudnionych w firmie na rachunek bankowy ma przelewy. Mało osób nie korzysta już bankowości elektronicznej i pozostało z pieniądzem papierowym.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.