Twoje wsparcie w rekrutacji

Czy i kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?

Czy i kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może obniżyć wynagrodzenie swoich podwładnych. Trzeba jednak wiedzieć, że nie ma on na tym polu całkowitej dowolności. Z jakich rozwiązań może skorzystać przedsiębiorca? Kiedy pracownik powinien dochodzić swoich praw?

Gdy mowa o obniżaniu wynagrodzenia za pracę, to należy pamiętać, że każdy pracodawca może skorzystać z kilku opcji. Wybór metody zależy głównie od samego podmiotu zatrudniającego, jego oczekiwań czy też chęci negocjowania warunków z podwładnymi. Wśród wariantów wskazać należy na:

  • porozumienie stron,
  • wypowiedzenie zmieniające,
  • porozumienie zbiorowe (dotyczy ono wszystkich pracowników).

Takie rozwiązanie, choć często przez zatrudnionych jest postrzegane jako negatywne, pozwala przede wszystkim na uchronienie stanowisk pracy. Podmiot zatrudniający, który z uwagi na realia gospodarcze lub koniunkturę ekonomiczną nie może pozwolić sobie na utratę płynności finansowej, ma możliwość wstrzymać się ze zwolnieniami.

Kiedy wypowiedzenie zmieniające?

Jedną z możliwości, którą pracodawca może zastosować jest wyżej wymienione wypowiedzenie zmieniające. Ten wariant uregulowany został w Kodeksie pracy, zaś jego istota sprowadza się nie do zakończenia stosunku pracy, jaki zawarły strony, ale do modyfikacji warunków zatrudnienia. Trzeba zauważyć, że te sprowadzają się nie tylko do zakresu obowiązków pracownika czy miejsca wykonywania pracy, ale również do wymiaru etatu czy właśnie warunków płacy.

Pracodawca, który zdecyduje się na takie rozwiązanie musi pamiętać, że jest zobowiązany wręczyć nowe warunki pracownikowi na piśmie. Te powinny być nie tylko konkretne, ale również precyzyjne ? pracownik nie powinien mieć tu żadnych wątpliwości. Co więcej, podmiot zatrudniający powinien podwładnego pouczyć o możliwości wniesienia sprzeciwu, czyli odmowy przyjęcia zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy. Wówczas też, zgodnie z art. 42 § 3 Kodeksu pracy: ?umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie o tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków?.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Korzystne porozumienie zmieniające

Z punktu widzenia pracodawcy może mieć miejsce taka sytuacja, w której pracownik zgodzi się na zaproponowane zmiany. W takim przypadku wystarczy zawarcie stosownego porozumienia zmieniającego. W praktyce jest to też sposób, po który pracodawcy sięgają najchętniej i najczęściej. Ale zawarcie takiego porozumienia jest możliwe tylko wtedy, gdy obie strony zgodzą się na dokonanie zmian w treści umowy. Jeżeli pracodawca nie porozumie się z pracownikiem, nie będzie możliwe zastosowanie takiego rozwiązania.

Z punktu widzenia zainteresowanych stron warto też wskazać, że istnieje duża różnica pomiędzy wypowiedzeniem a porozumieniem zmieniającym. W przypadku tego drugiego, skutki następują z datą określoną przez strony. Oznacza to, że ? przykładowo ? zmiana warunków umowy może nastąpić już w dniu zawarcia porozumienia.

Porozumienie zbiorowe

Jeszcze innym rozwiązaniem jest skorzystanie w porozumienia zbiorowego. W tym przypadku zawierają porozumienie, na mocy którego możliwe jest stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynika to z zawartych umów. Takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim uniknąć konieczności sięgania po wypowiedzenia lub porozumienia zmieniające. Dodatkowo pracodawca oszczędza czas, gdyż nie musi prowadzić rozmów czy negocjacji z każdym z podwładnych z osobna.

Podpisanie porozumienia automatycznie pozwala na zmienienie warunków zatrudnienia i to wszystkich pracowników, którzy zostali nim objęci. Z punktu widzenia zainteresowanych stron ważne jest przy tym, że jedną z przesłanek, która uzasadnia zawarcie takiego właśnie porozumienia jest zła kondycja finansowa pracodawcy. Pojęcie to jednak jest nieostre i trzeba pamiętać, że w praktyce może dochodzić do nadużyć.

Oceń ten wpis
Czy i kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 12

Opinie

Nikson 2000
2019-12-04, 12:37
Takie rzeczy są bardzo ważne, ale wiedza jakie są podstawy takiego działania jest niezbędna dla każdego. Dlatego cieszę się że mogłem poznać jak to w praktyce w ramach prawa może być realizowane.
Balbina
2019-05-18, 07:58
Pracując w zakładzie pracy i wykonując pracę biurową, wie się ile wynosi wynagrodzenie. Można dostać dodatkowo nieraz premię uznaniowa lub regulaminową. Zdarza się czasami, że pracodawca obniży pracownikom wynagrodzenie. Dlaczego?? itd----- jest to ujęte w tym artykule.
Xenioa
2019-05-02, 12:47
Jeśli pracownik nie jest w stanie wpłynąć na te czynniki, to bez względu na to, jak dużą uwagę przywiązuje się do tego to pracodawca jest na wygranej pozycji. To są chyba szczególne przypadki.
jola
2019-04-01, 17:59
To zawsze jest przykra sytuacja dla pracownika. W pewnych przypadkach mimo wszystko lepiej jest, że obniżone jest wynagrodzeni niż gdyby było zwolnienie z pracy czy jeszcze jakieś dyscyplinarne w papierach.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.