Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1061        SUBSKRYBUJE: 7262
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie przez pracodawcę, Palenie w pracy, Staż pracy a zlecenie, Ubezpieczenie zdrowotne, Ocena okresowa pracownika, CV po angielsku

Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę

Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie pracownika może być zajęte przez komornika. Warto jednak zauważyć, że nie każde zajęcie ma taki sam priorytet. W pierwszej kolejności ? i to zawsze ? zatrudnionemu należy potrącić należności na poczet świadczeń alimentacyjnych.

Pracodawca, który sprawy kadrowe powierza profesjonalnej księgowej, nie musi obawiać się o ewentualne błędy popełnione przy potrącaniu należności z wynagrodzenia pracownika, które zostało zajęte przez komornika. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że temat zajęć jest szeroko i dokładnie rozstrzygnięty przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. W związku z powyższym, problemem nie powinna być sytuacja ewentualnego zbiegu zajęć co do wynagrodzenia otrzymywanego przez dłużnika. W każdym przypadku potrącać należy wszystkie wymienione na zajęciach należności, niemniej ? jeżeli to niemożliwe ? w pierwszej kolejności należy zaspokajać należności alimentacyjne. Co jeszcze wiedzieć powinien pracodawca o potrąceniach z wynagrodzenia?

Zasady ogólne

Wszystkie należności, które potrącane są przez pracodawcę na podstawie zajęć przysłanych z kancelarii komorniczych, dokonywane mogą być bez zgody samego zainteresowanego. Pracodawca musi jednak pamiętać, że powinien uwzględniać zasady, które określone zostały w art. 87 i art. 87? Kodeksu pracy. I tak, z wynagrodzenia za pracę ? i to po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ? podlegają potrąceniu tylko następujące należności i to zgodnie z podaną kolejnością:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary, które zostały przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Dodatkowo pracodawca musi pamiętać, że na sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych potrącać można do 3/5 wysokości wynagrodzenia. Wyjątkiem są zaś wszelkiego rodzaju nagrody z zakładowego funduszu nagród, jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne czy należności przysługujące z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżce bilansowej. Takie, dodatkowe kwoty potrącać należy do pełnej wysokości.

Inaczej jest w przypadku sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Tutaj pracodawca musi pamiętać, że potrąceń może dokonywać tylko do wysokości połowy wynagrodzenia.

Kwota wolna od zajęcia

Warto pamiętać, że ustawodawca w specyficzny sposób podchodzi do zagadnienia wynagrodzenia za pracę świadczonego w oparciu o umowę o pracę. Mowa tu o kwotach wolnych od zajęć, które to jednak ? co należy podkreślić ? nie dotyczą sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W innym przypadku pracodawca jest zobowiązany pamiętać o tym, że pracownikowi zawsze przysługuje wynagrodzenia w kwocie, która jest równowartością minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy i to po odliczeniu wszystkich składek oraz podatku. Od stycznia 2014 roku wynosić będzie ono równowartość 1680 zł brutto. W przypadku zatrudniania pracownika na niepełen etat, kwotę tę należy proporcjonalnie wyliczyć.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Co w przypadku zbiegu egzekucji?

W sytuacji, w której pracodawca dotychczas potrącał z wynagrodzenia pracownika sumy na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne i otrzymał wezwanie do dokonywania potrąceń na rzecz właśnie świadczeń alimentacyjnych, to musi pamiętać, że zawsze w pierwszej kolejności dokonywać potrąceń powinien właśnie na ten cel. Dodatkowo należy pamiętać, że jeżeli zajęcia zostały wysłane z dwóch różnych kancelarii, to ? na podstawie art. 882 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego jest on zobowiązany poinformować obu komorników o tym fakcie. Na podstawie tych informacji następuje bowiem rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji i wyznaczenie komornika, który jest właściwy do prowadzenia dalszej, łącznej już egzekucji przeciwko dłużnikowi. I tak, w myśl art. 773? Kodeksu postępowania cywilnego: W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu. W praktyce pracodawca zawsze jest informowany osobnym pismem o tym, który z komorników jest właściwy i będzie prowadził właśnie łączną egzekucję. W ten sposób podmiot zatrudniający, zwłaszcza jeżeli sam zajmuje się rozliczeniami swoich pracowników, może uniknąć ewentualnych pomyłek czy zaniedbań w tym zakresie.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.