Twoje wsparcie w rekrutacji

Co składa się na płacę minimalną?

Co składa się na płacę minimalną?
W 2014 roku płaca minimalna wynosi dokładnie 1680 zł brutto. Od przyszłego roku będzie wyższa ? 1750 zł brutto. Czy pojęcie ?płaca minimalna? jest równoznaczne z ?wynagrodzeniem zasadniczym? Niekoniecznie i powinni o tym pamiętać pracodawcy.

Z czego składa się na minimalne wynagrodzenie?

Kontrowersje wokół minimalnego wynagrodzenia za pracę są olbrzymie. Co roku przez media przetacza się dyskusja, czy ustanawianie takiej płacy ma sens. To pytanie jest o tyle ciekawe, że zasadniczo celem takiego wynagrodzenia jest to, aby pozwalało ono na zabezpieczenie podstawowego bytu pracownika i jego rodziny. Tyle w teorii, gdyż w praktyce zgodni są wszyscy ? wynagrodzenie na tym poziomie nie pozwala na godne życie. Abstrahując jednak od wysokości wynagrodzenia, pracodawcy często mylą dwa pojęcia, czyli wspomnianą płacę minimalną i wynagrodzenie zasadnicze. Warto wiedzieć, że na minimalne wynagrodzenie za pracę może składać się zarówno pensja zasadnicza, jak i wszelkie dodatki, które pracodawca przewiduje (np. premia). Z tego też względu kwota minimalnego wynagrodzenia nie zawsze musi zostać wprost zapisana w umowie.

Pełen etat i minimalne wynagrodzenie za pracę

Z punktu widzenia zainteresowanych stron, czyli pracownika i pracodawcy, wysokość wynagrodzenia pracownika, który pracę świadczy w pełnym wymiarze godzin nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 roku jest to kwota 1680 zł brutto. W praktyce oznacza to, że pracownik, który podpisał umowę o pracę nie może zarabiać mniej (gdy świadczy pracę przez 8 godzin dziennie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Z punktu widzenia specjalistów, którzy zajmują się problemem wynagrodzeń pracowników od strony teoretycznej warto wskazać, że powyższa kwota nie musi bezpośrednio wynikać z zawartej przez strony umowy. W dokumencie podpisanym przez pracodawcę i pracownika znaleźć może się niższa kwota (jako płaca zasadnicza) i zapis o dodatkowym wynagrodzeniu, które jest premią.

Składniki wynagrodzenia

Powyższa zasada ma swoje odzwierciedlenie w sposobie liczenia wynagrodzenia. W praktyce bowiem do wynagrodzenia pracownika wlicza się takie elementy, jak: wynagrodzenie podstawowe, wszelkiego rodzaju premie, nagrody czy wyróżnienia finansowe, jakie zostały przyznane pracownikowi oraz dodatki (np. dodatek stażowy). Ponadto, w przypadku pracowników, którzy świadczą pracę w godzinach nadliczbowych trzeba będzie do pensji wliczyć wszelkie dodatkowe pieniądze otrzymywane z tego tytułu. Zapomnieć nie można też o wynagrodzeniu za czas, w którym pracownik faktycznie nie wykonywał pracy (np. przebywanie na zwolnieniu lekarskim). Dopiero wszystkie te elementy składają się na pensję pracownika.

To Cię powinno też zainteresować: Płaca minimalna - jak jest ustalana?

Zmiana umowy nie zawsze jest konieczna

Z punktu widzenia pracowników pojawia się jeszcze inne pytanie związane z wynagrodzeniem minimalnym. Zasadniczo bowiem, gdy dochodzi do zmiany warunków pracy lub płacy, pracodawca powinien przygotować wypowiedzenie zmieniające. Czy w przypadku zmiany wysokości płacy minimalnej również jest to konieczne? Okazuje się, że sprawa nie jest prosta, wszystko zaś zależy wyłącznie od tego, czy w umowie, którą podpisały strony znalazł się zapis, że pracownik za swoją pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie minimalne. Jeżeli tak, to nie jest konieczne przygotowywanie wypowiedzenia zmieniającego. Faktycznie bowiem zmiana warunków płacy nie ma miejsca ? pracownik wciąż otrzymuje wynagrodzenie minimalne, którego wysokość po prostu uległa zmianie. Jeżeli jednak w umowie znajdują się inne zapisy, to niezbędne będzie poczynienie odpowiednich zmian.

Wyższe wynagrodzenia pracownika a koszty pracodawcy

Wyższe wynagrodzenie minimalne wiąże się również z faktem, że pracodawca musi liczyć się z wyższymi kosztami po swojej stronie. Zgodnie z wyliczeniami specjalistów, pracownik, który będzie świadczył pracę w przyszłym roku za 1750 zł brutto, będzie kosztował podmiot zatrudniający więcej o niemal 85 zł miesięcznie, czyli ponad 1000 zł rocznie. Oznacza to faktycznie, że wzrosną koszty zatrudnienia i ten fakt może negatywnie odbić się na trudnym już rynku pracy.

 

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia?

Minimalne wynagrodzenie stanowi pensję dużej części Polaków. Wielu z nich zastanawia się, co tak naprawdę wchodzi w jego skład?

Minimalne wynagrodzenie otrzymuje nawet 1,4 mln Polaków. W roku 2018 wynosi 2100 zł brutto w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat. Kwota ta jest odgórnie ustalona przez nasze państwo i każdy pracodawca powinien jej przestrzegać, czyli nie może zaproponować pracownikowi na umowie o pracę niższej pensji.
 

Co może zawierać się w minimalnym wynagrodzeniu?

W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzi kilka kwestii. Przede wszystkim jest to wynagrodzenie zasadnicze, które może przyjmować różne formy, zależne od stanowiska i specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. I tak, może mieć wymiar miesięczny, akordowy, prowizyjny czy godzinowy. Kolejnym składnikiem są dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. To na przykład dodatkowe pieniądze za długi staż pracy w danej firmie, uciążliwe warunki pracy czy pełnione dodatkowe funkcje przez danego pracownika. Płaca zasadnicza może być również powiększona o nagrody i premie regulaminowe czy dodatek wyrównawczy przeznaczony dla osób np. cierpiących na chorobę zawodową. Wszystkie powyższe składniki muszą dać kwotę przynajmniej taką ile wynosi aktualnie obowiązująca minimalna krajowa.
 

Jakich rzeczy nie można wliczać do minimalnej pensji?

Kwota najniższego wynagrodzenia nie może zawierać pewnych dodatków, które powinny zostać wypłacone jakby poza minimalną pensją. To na przykład nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Należy także pamiętać, że jeśli w danym miesiącu pracownikowi z wyliczeń wychodzi niższa kwota niż minimalna krajowa, bo np. tak wynika z rozkładu pracy, to pracodawca ma obowiązek wyrównać jego wynagrodzenie do najniższej krajowej. W przeciwnym wypadku postąpiłby niezgodnie z prawem.

Oceń ten wpis
Co składa się na płacę minimalną?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 10

Opinie

Roland
2019-12-04, 11:46
Warto znać takie informacje bo potem przychodzi kasa a na pasku jest duża kwota. Każdy przecież chciałby zarabiać to co ma w brutto by było do ręki, a nie tak jak jest teraz jednak widać co idzie z tej kwoty.
Cecylia
2019-05-17, 22:01
Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia - jest to ujęte w tym artykule. Minimalna płaca w 2019 r. wynosi 2250 zł brutto (ok. 1634 zł na rękę) minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł brutto.
Roland
2019-05-02, 12:23
Wynagrodzenie podstawowe ustalono na podstawie: stawki wynagrodzenia godzinowego odpowiedniej klasy pracy i liczby godzin przepracowanych w kategorii zawodu.
Rakim
2019-04-01, 18:23
Wszystko czytelnie i składnie opisane. W ten sposób człowiek wreszcie może zorientować się co to znaczą hieroglify na pasku wynagrodzenia. Teraz jakoś jest czytelniej.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.