!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Pensja pod kontrolą

10 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

7 komentarzy

Pensja pod kontrolą
Przed popisaniem umowy o pracę pracownik i pracodawca najczęściej dokonują szczegółowych ustaleń. Te dotyczą również wynagrodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że strony nie mają tu całkowitej dowolności - wynagrodzenie za pełen etat nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest w odrębnych przepisach.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin w 2014 roku wynosi 1680 zł brutto. W 2015 roku będzie to 1750 zł brutto. Jest to ograniczenie, o którym pracodawca i pracownik muszą pamiętać. Zgodnie bowiem z przepisami, osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na pełen etat nie może otrzymać za swoją pracę niższego wynagrodzenia.

Z tym faktem wiąże się ściśle ewentualne wyrównanie do poziomu minimalnego. Fakt, że pracownikowi zawsze będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę wynika bezpośrednio z art. 13 Kodeksu pracy (Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę) i art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia). 

Szczęśliwy pracownik - pensje pod kontrolą?

Aby pracownik był zadowolony ze swojego miejsca zatrudnienia, powinien otrzymywać wynagrodzenie odpowiadające charakterystyce wykonywanej przez niego pracy. Dobrym rozwiązaniem jest coroczna negocjacja stawek z oddelegowanymi przez pracowników osobami - dzięki temu będą oni mieli poczucie, że są dla pracodawcy ważni, a ich interesy są wysłuchiwane.

To Cię powinno też zainteresować: Kalkulator wynagrodzeń

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest także dbanie o to, aby zatrudniani przez niego pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w takiej wysokości, jaka jest ustalona w umowie. Kontrola pensji oraz działu księgowości jest niezwykle istotna. "Porządek w papierach" to rzecz bardzo ważna, ponieważ np. niewłaściwe obliczanie zaliczek na podatek dochodowy może sprawić, że pracownik będzie musiał podczas rozliczenia się z fiskusem samodzielnie wpłacić brakującą kwotę. Jeśli pracodawca będzie o tym wszystkim pamiętał, satysfakcja pracowników jest gwarantowana.

Video

Wynagrodzenie pod stołem - konsekwencje karne

Przekazywanie wynagrodzenia pod stołem to bardzo częsta praktyka stosowana przez wielu pracodawców w Polsce. Płacenie pod stołem oznacza, że pracodawca umawia się z pracownikiem, że część wynagrodzenia zostanie wskazana w umowie o pracę, zaś drugą część otrzyma on w formie gotówkowej, bez ewidencjonowania oraz rozróżniania na kwoty brutto i netto. Przekazywanie wynagrodzenia pod stołem może mieć także gorszą formę - mowa tutaj o pracy w 100% bez umowy, czyli na czarno.

To Cię powinno też zainteresować: Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Jakie konsekwencje karne wiążą się z płaceniem pod stołem? Pracodawcy, którzy dopuszczają się takiego czynu, łamią zapisy prawa pracy, ubezpieczeń a także dotyczące podatku dochodowego. Pracodawca płacący pod stołem musi mieć świadomość, że jego zachowanie zostanie uznane za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Spowoduje to, że środki, które pracodawca zaoszczędził na nieopłacaniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS będzie musiał przeznaczyć na opłacenie dotkliwej grzywny.

pensja pod stołem

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto

Praca pod stołem to także szereg problemów dla pracownika. W myśl obowiązującego prawa podatkowego, pracownik uzyskujący pensję "na czarno", powinien uwzględnić ją w swoim rozliczeniu rocznym. Jeżeli tego nie zrobi, popełnia czyn zabroniony wskazany w art. 54 §1 kodeksu karnego skarbowego. Może za to grozić wysoka grzywna.

Aż 1,5 mln pracowników otrzymuje wynagrodzenia pod stołem

Skala zjawiska polegającego na płaceniu wynagrodzeń pod stołem jest w Polsce bardzo duża. Szacunki wskazują, że aż 1,5 miliona pracowników w naszym kraju otrzymuje całość lub część swojej pensji w ten sposób. Warto wiedzieć, że takie zjawisko niesie za sobą szereg bardzo negatywnych konsekwencji gospodarczych. Mianowicie: zaburza konkurencję na rynku - uczciwe przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników w sposób całkowicie legalny mają znacznie gorszą pozycję od podmiotów, które stosują nielegalne praktyki.

Straty budżetu państwa związane z płaceniem pracownikom pod stołem są ogromne, ponieważ wynoszą około 17 miliardów złotych rocznie. Jest to wartość podobna do strat spowodowanych luką VAT czy CIT, gdzie straty wynoszą odpowiednio 19 i 22 miliardy złotych.

Video

To Cię powinno też zainteresować: Składniki wynagrodzenia za pracę

Otrzymywanie wynagrodzenia pod stołem nie jest dobre dla pracowników, ponieważ w znaczący sposób pogarsza ich bezpieczeństwo socjalne. Od nielegalnej części wynagrodzenia nie są odprowadzone składki zdrowotne, emerytalne itd. Oznacza to, że pracownik w przyszłości uzyska znacznie niższy zasiłek choroby czy emeryturę.

Co grozi za wypłatę pensji pod stołem?

Konsekwencje przekazywania pensji pod stołem mogą być dotkliwe zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Przeciwko nim może zostać wszczęte postępowanie karnoskarbowe. W przypadku pracownika kara od urzędu skarbowego może wynieść maksymalnie 720 stawek dziennych lub pozbawienie wolności. Z kolei dla pracodawców wypłacających pensje pod stołem przewidziano kary w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych oraz aż 2 lata pozbawienia wolności.

Przyjmowanie pensji pod stołem

To Cię powinno też zainteresować: Wypłata wynagrodzenia. Czy można płacić do ręki, czy tylko na konto?

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia

Pracodawca, który samodzielnie zajmuje się obliczaniem wynagrodzeń swoich podwładnych musi pamiętać, że do podstawy minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się zawsze wszystkie składniki wynagrodzenia i ewentualne inne świadczenia, które wynikają bezpośrednio ze stosunku pracy. Jednocześnie przy dokonywaniu obliczeń nie uwzględnia się nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych czy wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. W sytuacji, gdy po zliczeniu wszystkich składników wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi okaże się, że wyliczona pensja nie osiąga poziomu minimalnego, to pracodawca jest zobowiązany ją do takiego wyrównać.

Zgodnie z przepisami taka sytuacja powinna mieć miejsce w dwóch przypadkach, czyli:

  • obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy,
  • terminu wypłaty wynagrodzenia.

Wyjątkiem od powyższej sytuacji jest wynagrodzenie pracownika, który wykonuje pracę w pierwszym roku swojego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawa pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego.

Choroba pracownika a wynagrodzenie

Z punktu widzenia osób zainteresowanych problemem może być sytuacja, gdy pracownik w ciągu miesiąca pracy przebywał na zwolnieniu chorobowym. Wówczas jego pensja ulega obniżeniu o 1/30 za każdy dzień niezdolności do wykonywania zadań służbowych. W zależności od tego, ile dni kalendarzowych pracownik spędza na zwolnieniu, przysługujące mu wynagrodzenie może być znacznie niższe. W takiej sytuacji rodzi się pytanie o to, czy pracodawca również jest zobowiązany wyrównać pensję swojego podwładnego do minimalnego poziomu. Zgodnie z przepisami, jeżeli obniżenie wynagrodzenia następuje tylko z powodu choroby, to pracodawca nie ma obowiązku go wyrównać.

Ani w Kodeksie pracy, ani w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie znalazły się takie zapisy. W związku z powyższym można powiedzieć, że ustawodawca niejako z góry założył, że w sytuacji, gdy pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, przysługujące mu wynagrodzenie będzie niższe.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Wynagrodzenie minimalne to kwota, którą musi otrzymywać każdy pracownik w Polsce zatrudniony na umowę o pracę. Jego wysokość jest co roku waloryzowana. Pensja minimalna w 2021 roku wynosi 2800 złotych brutto.

Na czym polega płacenie pod stołem?

Proceder płacenia pod stołem polega na tym, że pracodawca umawia się z pracownikiem, że część wynagrodzenia zostanie wskazana w umowie o pracę, zaś drugą część otrzyma on w formie gotówkowej.

Czy za płacenie pod stołem może grozić więzienie?

Tak. Jeżeli skala zjawiska płacenia pod stołem w przypadku danego przedsiębiorcy jest bardzo duża, sąd może podjąć decyzję o pozbawieniu go wolności na maksymalnie 2 lata.

Podziel się

7 komentarzy

Jastrząb

Jastrząb

Dokładnie, zgadzam się z kolegą nick "Mors". Pracownicy godzą się bo innej opcji nie ma. Trzeba gdzieś pracować. Kontroli nie ma a pracownik sam na siebie nie zgłosi...
Mors

Mors

Jak pracownik ma udowodnic ze dostaj czesc wynagrodzenia pod stolem... ? Po drugie dlaczego pracownik moze dostac ukara ze zdecydowal sie przyjac taka forme pracy, gdy wiadomo ze ciezko dostac prace a czas biegne...
relax

relax

Musi być zawsze wzrost płac. Oby tylko inflacja ni zdowodowała, że na nic się to zda.
Patryk

Patryk

Najważniejsze wiedzieć skąd dana kwota jest i trzymać się tego. Jeżeli bym nie wiedział skąd wychodzi taka a nie inna kwota to by było gorzej. Teraz wiem chociaż kto mnie oskubuje ;)
Dobrosława

Dobrosława

Pensja nasza musi być po kontrolą. Przydatny artykuł. W zakładzie pracy jest na pewno regulamin pracy i wynagrodzenia. Kto pracuje na umowie o pracę, musi mieć zagwarantowaną płacę minimalną. Pozwolę sobie napisać , ile ona wynosi w tym roku. Minimalna płaca w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto (ok. 1634 zł na rękę) - minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł brutto. Pracodawca musi ustalić termin wypłacania wynagrodzenia i najczęściel robi przelewy na konto pracownika.
Kolka

Kolka

Fakt, że nie ma porównywalnych zdominowanych przez mężczyzn miejsc pracy do miejsc pracy zdominowanych przez kobiety w ramach organizacji pracodawcy, niekoniecznie oznacza, że ​​nie ma dyskryminacji ze względu na płeć.
Bożena

Bożena

Właśnie o szczegóły, regulamin i opis czynności na stanowisku dobrze zadbać, bo potem się okazuje, że robi się obowiązki nie uwzględnione w opisie stanowiska pracy itp.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.