Pensja pod kontrolą

Pensja pod kontrolą
Przed popisaniem umowy o pracę pracownik i pracodawca najczęściej dokonują szczegółowych ustaleń. Te dotyczą również wynagrodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że strony nie mają tu całkowitej dowolności ? wynagrodzenie za pełen etat nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest w odrębnych przepisach.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin w 2014 roku wynosi 1680 zł brutto. W 2015 roku będzie to 1750 zł brutto. Jest to ograniczenie, o którym pracodawca i pracownik muszą pamiętać. Zgodnie bowiem z przepisami, osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na pełen etat nie może otrzymać za swoją pracę niższego wynagrodzenia. Z tym faktem wiąże się ściśle ewentualne wyrównanie do poziomu minimalnego. Fakt, że pracownikowi zawsze będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę wynika bezpośrednio z art. 13 Kodeksu pracy (?Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę?) i art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (?Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia?). 

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia

Pracodawca, który samodzielnie zajmuje się obliczaniem wynagrodzeń swoich podwładnych musi pamiętać, że do podstawy minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się zawsze wszystkie składniki wynagrodzenia i ewentualne inne świadczenia, które wynikają bezpośrednio ze stosunku pracy. Jednocześnie przy dokonywaniu obliczeń nie uwzględnia się nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych czy wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. W sytuacji, gdy po zliczeniu wszystkich składników wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi okaże się, że wyliczona pensja nie osiąga poziomu minimalnego, to pracodawca jest zobowiązany ją do takiego wyrównać. Zgodnie z przepisami taka sytuacja powinna mieć miejsce w dwóch przypadkach, czyli:

  • obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy,
  • terminu wypłaty wynagrodzenia.

Wyjątkiem od powyższej sytuacji jest wynagrodzenie pracownika, który wykonuje pracę w pierwszym roku swojego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawa pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Choroba pracownika a wynagrodzenie

Z punktu widzenia osób zainteresowanych problemem może być sytuacja, gdy pracownik w ciągu miesiąca pracy przebywał na zwolnieniu chorobowym. Wówczas jego pensja ulega obniżeniu o 1/30 za każdy dzień niezdolności do wykonywania zadań służbowych. W zależności od tego, ile dni kalendarzowych pracownik spędza na zwolnieniu, przysługujące mu wynagrodzenie może być znacznie niższe. W takiej sytuacji rodzi się pytanie o to, czy pracodawca również jest zobowiązany wyrównać pensję swojego podwładnego do minimalnego poziomu. Zgodnie z przepisami, jeżeli obniżenie wynagrodzenia następuje tylko z powodu choroby, to pracodawca nie ma obowiązku go wyrównać. Ani w Kodeksie pracy, ani w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie znalazły się takie zapisy. W związku z powyższym można powiedzieć, że ustawodawca niejako z góry założył, że w sytuacji, gdy pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, przysługujące mu wynagrodzenie będzie niższe.

Oceń ten wpis
Pensja pod kontrolą
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Patryk
2019-12-04, 12:15
Najważniejsze wiedzieć skąd dana kwota jest i trzymać się tego. Jeżeli bym nie wiedział skąd wychodzi taka a nie inna kwota to by było gorzej. Teraz wiem chociaż kto mnie oskubuje ;)
Dobrosława
2019-05-18, 07:18
Pensja nasza musi być po kontrolą. Przydatny artykuł. W zakładzie pracy jest na pewno regulamin pracy i wynagrodzenia. Kto pracuje na umowie o pracę, musi mieć zagwarantowaną płacę minimalną. Pozwolę sobie napisać , ile ona wynosi w tym roku. Minimalna płaca w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto (ok. 1634 zł na rękę) - minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł brutto. Pracodawca musi ustalić termin wypłacania wynagrodzenia i najczęściel robi przelewy na konto pracownika.
Kolka
2019-05-02, 12:32
Fakt, że nie ma porównywalnych zdominowanych przez mężczyzn miejsc pracy do miejsc pracy zdominowanych przez kobiety w ramach organizacji pracodawcy, niekoniecznie oznacza, że ​​nie ma dyskryminacji ze względu na płeć.
Bożena
2019-04-01, 16:37
Właśnie o szczegóły, regulamin i opis czynności na stanowisku dobrze zadbać, bo potem się okazuje, że robi się obowiązki nie uwzględnione w opisie stanowiska pracy itp.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.