Wzór wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego

Wzór wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego

Szablon wniosku o urlop okolicznościowy należy samodzielnie edytować lub uzupełnić pismem odręcznym w celu dodania w dokumencie stosownych danych: pracownika i pracodawcy. Wniosek można modyfikować za pomocą programu MS Office, a także przy użyciu popularnych i darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office). Po wydrukowaniu należy go również opatrzyć odręcznym podpisem.

Wniosek o urlop okolicznościowy może być potrzebny w celu skorzystania z przywileju wolnych dni z tytułu kilku ważnych okoliczności. Zgodnie z prawem pracy pracownikom przysługują bowiem różnorodne formy urlopu. Jednym z nich jest urlop okolicznościowy, z którego można skorzystać w ściśle określonych sytuacjach. Wykorzystanie urlopu okolicznościowego wymaga niekiedy udokumentowania zaistnienia tych sytuacji, a przede wszystkim złożenia odpowiedniego wniosku, który nie tylko jest prośbą o wolne, ale także stanowi dokumentację wystąpienia przyczyny uprawniającej do tego przywileju. Dostępny tu wzór wniosku o urlop okolicznościowy zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa.

Wniosek o urlop okolicznościowy – kiedy złożyć?

Pracownicy mogą wnioskować o urlop okolicznościowy w konkretnych sytuacjach określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Przepisy regulują nie tylko okoliczności upoważniające do skorzystania z tego uprawnienia, ale także liczbę dni wolnych przysługujących przy konkretnych okolicznościach.

Zgodnie z przepisami pracownikom przysługują 2 dni wolne na okoliczność:

  • ślubu pracownika;
  • narodzin dziecka;
  • pogrzebu dziecka;
  • pogrzebu ojca lub matki;
  • pogrzebu ojczyma lub macochy.

Natomiast urlop w wymiarze 1 dnia wolnego przysługuje w okoliczności:

  • ślubu dziecka;
  • pogrzebu siostry lub brata;
  • pogrzebu dziadka lub babci;
  • pogrzebu teścia lub teściowej;
  • pogrzebu osoby znajdującej się pod opieką pracownika.

Co zawiera wzór wniosku o urlop okolicznościowy

Treść takiego dokumentu musi spełniać standardowe wymogi dotyczące wnioskowania o dni wolne, przy czym wniosek o urlop okolicznościowy powinien dodatkowo opisywać uzasadnienie, a zatem zostać odpowiednio sformułowany. W dokumencie muszą się znaleźć dane pracownika oraz pracodawcy, a także informacja o okoliczności uprawniającej do skorzystania z urlopu. Należy także wyszczególnić ilość dni urlopu i termin jego wykorzystania. Warto wiedzieć, że pracodawca ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego zasadność skorzystania z urlopu okolicznościowego, czyli np. numeru odpisu aktu małżeństwa lub numeru skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Wykorzystanie urlopu okolicznościowego nie ingeruje także w ilość dni urlopu wypoczynkowego oraz nie jest podstawą do obniżenia wynagrodzenia.

Nasz wzór wniosku o urlop okolicznościowy posiada strukturę zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Skorzystanie z szablonu gwarantuje przygotowanie poprawnego dokumentu, a jego prosta i intuicyjna edycja nie przysporzą nikomu problemów.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki