Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy kiedy wykorzystać

11 marca 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

18 komentarzy
Urlop okolicznościowy kiedy wykorzystać
W życiu każdego z nas przytrafiają się wyjątkowe okazje i wydarzenia, które chce lub musi się spędzać w gronie rodziny i najbliższych osób. Zwykle konieczne okazuje się wtedy wzięcie wolnego w pracy. Na takie właśnie uroczystości przysługuje tzw. urlop okolicznościowy. Dowiedz się więcej na jego temat oraz poznaj termin wykorzystania urlopu okolicznościowego.

Dodatkowe wolne dni od pracy są udzielane pracownikom w związku z ważnymi dla nich wydarzeniami prywatnymi. Do takiego urlopu uprawniają jedynie wybrane sytuacje i ważne okoliczności, takie jak: ślub, śmierć bliskiej osoby, narodziny czy konieczna opieka nad dzieckiem. Czasem rodzi się wątpliwość – urlop okolicznościowy kiedy wykorzystać go należy. Już odpowiadamy!

O potrzebie skorzystania z urlopu okolicznościowego pracownik ma obowiązek poinformować swojego przełożonego z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli tylko to możliwe. Oprócz tego powinien dostarczyć wniosek wraz z dokumentami stanowiącymi dowód potwierdzający istnienie realnej przyczyny (akt narodzin, zgonu lub wstąpienia w związek małżeński). W przypadku nagłych zdarzeń, pracownik musi skontaktować się z pracodawcą najpóźniej podczas drugiego dnia nieobecności w pracy. Jeśli dopełni wszystkich formalności, pracodawca nie ma prawa odmówić mu udzielenia urlopu.

Termin wykorzystania urlopu okolicznościowego

Przepisy nie określają w żaden sposób tego, kiedy dokładnie należy wykorzystać urlop okolicznościowy. Wolne dni można więc zaplanować nie tylko na termin, w którym przypada dane wydarzenie, np. ślub syna – wiele czasu pochłaniają także różnego rodzaju przygotowania do takich okoliczności. Dla przykładu urzędy, w których należy załatwiać większość formalności, działają właśnie w godzinach pracy. Słusznie jest więc dobrze zaplanować i zagospodarować uzyskane wolne.

Zapamiętaj!
Urlop okolicznościowy otrzymuje się na pisemny wniosek, który zawsze należy złożyć z wyprzedzeniem, poza sytuacjami, gdy zdarzenie jest nagłe (np. śmierć rodzica, dziadka).

Przysługujących w danej sytuacji dni wolnych nie trzeba także wykorzystywać w ciągu, lecz można je rozłożyć w czasie. W przypadku ślubu pierwszy można przeznaczyć np. na próby i ostatnie przygotowania, a drugi – na sam dzień, w którym odbędzie się uroczystość. Jest to niezwykle ważne, aby dobrze zaplanować sobie wolne dni. We wniosku należy bowiem zaznaczyć dokładnie kiedy chcemy wykorzystać urlop okolicznościowy oraz na jaki cel.

Kiedy przepada urlop okolicznościowy?

Taki urlop może zostać udzielony w dniach, w których zatrudniony ma świadczyć pracę. Oznacza to, że jeśli w terminie wydarzenia bądź w jego okolicy czasowej pracownik przebywa już na urlopie (np. wypoczynkowym lub macierzyńskim), nie przysługuje mu dodatkowy dzień wolny, gdyż i tak nie wykonuje on wówczas swoich obowiązków.

Może się też zdarzyć, że pracownik złoży wniosek o urlop okolicznościowy, ale planowane wydarzenie w ostatniej chwili się nie odbędzie – np. osoba z jakiegoś powodu podejmie decyzję o nagłym odwołaniu własnego ślubu. Wtedy pracownik powinien wziąć urlop wypoczynkowy. Jeśli tego nie zrobi, jego nieobecność będzie usprawiedliwiona, ale nie otrzyma za te dni żadnego wynagrodzenia.

Kiedy należy się urlop okolicznościowy

Do wzięcia urlopu okolicznościowego uprawniają jedynie ważne wydarzenia prywatne. Zwykle powodują duże zmiany w życiu pracownika i wywołują silne emocje. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 konkretne sytuacje determinują, kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy i jak długo będzie on trwał.

W przypadku ślubu pracownika, narodzin jego potomka lub śmierci bliskiego członka rodziny (jednego z rodziców, opiekunów prawnych czy małżonka), otrzymuje się dwa dni wolnego. Urlop będzie trwał tyle samo w przypadku konieczności zaopiekowania się dzieckiem poniżej 14. roku życia, którego jest się rodzicem lub prawnym opiekunem – pod warunkiem, że nie ma żadnej innej osoby, która mogłaby się podjąć tego zadania. Dotyczy to okoliczności, w których dziecko jest chore i/lub musiałoby zostać samo w domu, a nie jest jeszcze na tyle samodzielne, by sobie poradzić i być bezpieczne.

Urlop okolicznościowy - <a href=wymiar urlopu infografika" src="https://www.aplikuj.pl/userfiles/_CMS_/porady/urlopy-okolicznosciowe.png" style="width: 790px; height: 611px;" />

Jeśli sytuacją stanowiącą powód urlopu jest wesele dziecka pracownika lub pogrzeb bliskiego krewnego (jednego z rodzeństwa, teściów, dziadków lub osób, którymi pracownik opiekował się na co dzień i pozostawał w bliskich relacjach), przewidziany jest zaledwie jeden dzień wolny od pracy. To, kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy zechce pracownik, zależy wyłącznie od niego. Niemniej cel powinien być związany z wydarzeniem, np. na uczestnictwo w ceremonii albo załatwianie kwestii spadkowych po śmierci bliskiego.

Zwykle ze wszystkimi tymi sytuacjami związana jest masa dodatkowych aktywności, czasochłonnych przygotowań i dużych emocji. Dwa dni mogą okazać się niewystarczające, ale w ostateczności można połączyć je z urlopem wypoczynkowym. Dzięki takim manewrom można uzyskać łącznie kilka wolnego, za które dostanie się pełne wynagrodzenie.

Urlop okolicznościowy – do kiedy można wykorzystać

Dobrze jest wiedzieć, mając urlop okolicznościowy, do kiedy można wykorzystać te wolne dni. Jeśli pracownik nie weźmie w terminie zbliżonym do wydarzenia przysługujących dni wolnych, te nie przechodzą na kolejny rok, a urlop okolicznościowy przepada. Za takie sytuacje nie przysługuje także ekwiwalent pieniężny. Jeśli więc tylko pojawi się okazja, która uprawnia do takiego urlopu, zdecydowanie warto z niej skorzystać i nie odkładać na później.

Zapamiętaj!
Pracodawca może mieć wątpliwości co do zasadności urlopu okolicznościowego i ma prawo zażądać dodatkowych poświadczeń – dokumentów dowodzących o faktycznym skorzystaniu z dni wolnych na cel związany z wydarzeniem.

Warto też podkreślić raz jeszcze, że w sytuacji, gdy jedna z wymieniowych wcześniej okoliczności uprawniających do uzyskania urlopu okolicznościowego wypadnie w czasie, kiedy jest się na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym albo L4, nie zyskuje w związku z tym zbiegiem okoliczności żadnych korzyści. Nie można wówczas wnioskować o przedłużenie wolnego o urlop okolicznościowy czy o dodatkowe wynagrodzenie.   

Ważne wydarzenia w życiu pracownika sprawiają, że i tak nie byłby on zdolny do skupienia się na pracy. Każdy pracownik powinien więc mieć świadomość tego, że posiada prawo do urlopu okolicznościowego i śmiało korzystać z niego, gdy zajdzie taka potrzeba. Termin wykorzystania urlopu okolicznościowego nie został prawnie określony, jednak lepiej jest go wziąć w czasie zbliżonym do wydarzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy?

Jak nazwa wskazuje, urlop taki przysługuje w ważnych życiowych zdarzeniach i uroczystościach: można go wykorzystać albo w terminie zdarzenia (ślub, narodziny dziecka), albo przed lub po nim w celu załatwiania spraw związanych z okolicznością.

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi?

To zależy od okoliczności, 1 dzień przysługuje z tytułu ślubu dziecka pracownika, śmierci brata, siostry, teściów czy dziadków. 2 dni wolnego przysługują na śmierć dziecka, rodzica lub partnera, a także z okazji ślubu pracownika oraz narodzin dziecka.

Kiedy urlop okolicznościowy przepada?

Niewykorzystany urlop okoliczny w danym roku nie przechodzi na kolejny. Wolne przepada także, jeśli w czasie zaistniałych okoliczności pracownik już przebywa na urlopie, np. wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim, albo gdy nastąpiły nagłe zmiany i uroczystość (np. ślub) została odwołana.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

18 komentarzy

Radca RT

Radca RT

Mimo, że jestem obecnie bez pracy, to dzięki temu artykułowi dowiedziałem się, jakie prawa przysługują pracownikom w przypadku urlopu okolicznościowego. Na przyszłość na pewno zastosuję się do tych zasad, gdy tylko znajdę pracę.
Ryszard Bortliczek

Ryszard Bortliczek

Artykuł jest bardzo pouczający i ważny dla pracodawców, którzy muszą wiedzieć, jak postępować w przypadku prośby pracownika o urlop okolicznościowy. Dzięki niemu będę miał większą kontrolę nad wynagrodzeniem moich pracowników.
Stary Weteran

Stary Weteran

Artykuł wydaje się bardzo przydatny dla osób, które jeszcze nie pracują. Dzięki niemu wiem, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać urlop okolicznościowy w pracy.
Marcin

Marcin

Cieszę się, że przeczytałem ten artykuł, ponieważ nie wiedziałem, że muszę informować mojego przełożonego z wyprzedzeniem o swoim urlopie okolicznościowym. Teraz zastosuję się do tych zasad, aby uniknąć nieporozumień.
Marek

Marek

Jeżeli dziecko urodzi się 31 grudnia to urlop okolicznościowy przepada ? Te 2 dni ? Niby trzeba go wykorzystać do końca roku.
młoda kadrowa

młoda kadrowa

czy można wziąć urlop okolicznościowy z tytułu ślubu dziecka 9 dni wczesnij niz ślub?
Radek

Radek

Według mnie tal, to nie ma znaczenia czy stało się to nawet tego samego dnia. Przecież urlop okolicznościowy jest na dwóch rodziców, to zatem są 2 czy 3 dni razy 2 na osobę. Inaczej to by nie miało sensu.
Katarzyna

Katarzyna

A co jeśli umrze rodzic jeden i w krótkim czasie drugi.... wtedy normalnie przysługuje na jednego dwa dni i potem na drugiego też dwa dni... mowa oczywiście o tym samym roku kalendarzowym????
Igor Mw

Igor Mw

Myślę, że każdy wie doskonale ile mu przysługuje dni na urlop okolicznościowy i kiedy go musi wykorzystać. To co napisaliście: "Termin wykorzystania urlopu okolicznościowego nie został prawnie określony, jednak lepiej jest go wziąć w czasie zbliżonym do wydarzenia" - to b. ważne.
Wanda

Wanda

Urlop okolicznościowy kiedy wykorzystać - wtedy kiedy jet taka potrzeba. Warto wiedzieć, że jest on udzielany i przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.
Warlena

Warlena

Ten rodzaj urlopu ma miejsce, gdy umiera ktoś bliski pracownikowi, często najbliższemu członkowi rodziny. Wiele firm ma zasady dotyczące tego, którzy członkowie rodziny kwalifikują pracownika, ale zwykle to matka, ojciec, dzieci, rodzice.
Paulina

Paulina

Czasami jest konieczność, że potrzebne są dni wolne od pracy. Można wykorzystać urlop okolicznościowy. Są cztery takie okoliczności– narodzin, ślubu, zgonu lub pogrzebu członków rodziny lub osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką. Wszystko jest to ujęte w przepisach, a zresztą również jest to ujęte w tym artykule.
Romana

Romana

Wszystko jest wpisane odpowiednio w kodeks pracy. Każdy ma możliwość zabrania urlopu, dobrze też jak się słyszy, że wielu pracodawców także poza kodeksem daje ułatwienia.
Alicja

Alicja

Wykorzystać można urlop okolicznościowy kiedy bierze się ślub, ktoś umrze bliski z rodziny, narodzi się dziecko... Myśmy z mężem uzyskali 1 dzień urlopu okolicznościowego, na ślub naszego syna (1 dzień tylko przysługuje).
hola

hola

Może się zdarzyć, że umowa o pracę reguluje, kiedy iw jakim zakresie pracownik ma prawo do specjalnego urlopu. Ale w tym przypadku sa konkretne ustalenia w tym względzie.
Izaura

Izaura

Wszakże jedyną rzeczą, którą pracownik musi zrobić, aby bezpiecznie przejść na taki urlop, jest napisanie odpowiedniego oświadczenia. Taki wniosek jest dość powszechny.
Nenba

Nenba

Określone zasady pozwalają go wykorzystać. Są różne daty w życiu gdzie taki urlop się wybiera i jest to zupełnie oddzielna forma brania czasu wolnego. Tak jest w ustawie.
Seba

Seba

Na wesele przysługują chyba 3 dni. Z kolei urlop za śmierć w zależności od bliskości pokrewieństwa dla dzieci chyba 3 dni, a np. dla wnuków dwa.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.