Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy na ślub - dodatkowe dni wolnego dla pracowników

14 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 6 głosów

6 głosów

11 komentarzy
Urlop okolicznościowy na ślub - dodatkowe dni wolnego dla pracowników
Dowiedz się, jak pracownicy mogą skorzystać z urlopu okolicznościowego na ślub. Przeczytaj o liczbie dni urlopu oraz przypadkach objętych tym urlopem.

Jeżeli w tym roku staniesz na ślubnym kobiercu, a pracujesz na umowę o pracę, to mogą przysługiwać Ci dodatkowe dni wolnego. Mogą, bo nabycie prawa do nich zależy od rodzaju ślubu. Aby zatem przygotować się do uroczystości, nie zawsze będziesz musiał korzystać z urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy na ślub

Urlop okolicznościowy przysługuje wyłącznie tym pracownikom zamierzającym wziąć urlop cywilny lub konkordatowy. W przypadku ślubu wyznaniowego dodatkowe dni wolne nie przysługują zatrudnionym, bo taka uroczystość wiąże się ze skutkami jedynie w świetle prawa kanonicznego, nie zaś cywilnego.

Powyższe rozróżnienie jest o tyle istotne, że powszechnie przyjęło się mówić, że pracownikowi przysługują dodatkowe dni wolnego, gdy bierze ślub. Tymczasem sprecyzowanie, o jaki ślub chodzi, jest niezbędne, bo od tego zależy prawo do nabycia urlopu okolicznościowego.

Kiedy zawnioskować o ten urlop? Zasadniczo musi istnieć związek między złożeniem wniosku a zaplanowaną uroczystością. Przyjmuje się, że pracownik może skorzystać z dodatkowych dni wolnych np. kilka tygodni przed wyznaczoną datą, aby załatwić prywatne sprawy związane ze ślubem (np. zakup odzieży, wynajęcie sali, zorganizowanie zabawy dla gości, znalezienie fotografa czy umówienie się z trenerem personalnym) lub bezpośrednio przed uroczystością.

Podsumowując Urlop okolicznościowy na ślub pozwala pracownikom skupić się na organizacji uroczystości i uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu w ich życiu.

Urlop okolicznościowy jak działa

Urlop okolicznościowy jest przez ustawodawcę traktowany w inny sposób niż urlop wypoczynkowy. Jeżeli nie wykorzystasz przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego, to możesz liczyć na ekwiwalent pieniężny. Ten nie zostanie Ci wypłacony wówczas, gdy zrezygnujesz z przysługujących Ci dni – ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania. Jeżeli zatem zrezygnujesz ze skorzystania z urlopu okolicznościowego, to on przepadnie .

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy

Szukasz pracy?
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

  • Strumień
Dodana

Sortowanie paczek** TYGODNIÓWKI**24zł/h* WYRY

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Mikołów
  • 24-25 zł / h
Dodana

Jeśli jesteś pracodawcą i w Twojej firmie pracownik bierze ślub, istnieje możliwość udzielenia mu dodatkowych dni wolnego w ramach urlopu okolicznościowego. Urlop ten przysługuje pracownikowi, który zamierza wziąć urlop związany ze ślubem, takim jak ślub cywilny lub konkordatowy. Przyznanie urlopu okolicznościowego jest ważne, ponieważ pozwala pracownikowi skoncentrować się na przygotowaniach do uroczystości i uczestniczyć w ważnym wydarzeniu w jego życiu.

Jak wykorzystać urlop okolicznościowy?

Dla pracodawcy ważne jest, aby wiedzieć, jak pracownik może wykorzystać przyznane mu dodatkowe dni urlopu okolicznościowego. Pracownik może zdecydować się na skorzystanie z urlopu kilka tygodni przed planowaną datą ślubu, aby załatwić wszystkie sprawy związane z organizacją uroczystości, takie jak zakup sukni ślubnej, wynajem sali czy zorganizowanie transportu dla gości. Może również zdecydować się na skorzystanie z urlopu bezpośrednio przed samym ślubem, aby móc skupić się na przygotowaniach i cieszyć się tym wyjątkowym dniem. Dzięki temu pracownik będzie mógł zadbać o wszystkie szczegóły związane z ceremonią i uroczystością bez presji związanej z pracą.

Urlop okolicznościowy na ślub pozwala pracownikom cieszyć się dodatkowymi dniami wolnego w celu przygotowania się do uroczystości i uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu.

Liczba dni urlopu okolicznościowego

W przypadku urlopu okolicznościowego związanego ze ślubem, pracownikowi przysługują zwykle 2 dni wolne. Ta liczba dni może być ustalona na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy lub regulaminu pracy w Twojej firmie. Ważne jest, aby pracodawca jasno określił liczbę dni urlopu okolicznościowego, aby pracownik mógł odpowiednio zaplanować swoje działania.

Przypadki urlopu okolicznościowego

Pracodawca powinien być świadomy różnych przypadków, w których pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego związanych ze ślubem. Oprócz ślubu pracownika, istnieje również możliwość udzielenia urlopu okolicznościowego w przypadku ślubu dziecka pracownika. Jeśli dziecko pracownika decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego, pracownik może skorzystać z urlopu, aby uczestniczyć w tej radosnej uroczystości. Warto zaznaczyć, że liczba dni urlopu okolicznościowego w przypadku ślubu dziecka może być niższa niż w przypadku własnego ślubu pracownika.

Warto zauważyć, że przysługujący urlop okolicznościowy dotyczy tylko pewnych sytuacji związanych ze ślubem. Nie obejmuje on innych wydarzeń rodzinnych, takich jak ślub brata lub siostry pracownika. W takim przypadku pracownik nie ma prawnego prawa do dodatkowych dni urlopu okolicznościowego. Jednak jako pracodawca możesz rozważyć udzielenie dodatkowych dni wolnego pracownikowi w tak ważnym dla niego wydarzeniu rodzinnych, aby umożliwić mu pełne uczestnictwo w tym szczególnym dniu.

Chcesz wykorzystać dodatkowe 2 dni wolnego, aby przygotować się do uroczystości? Wypełnij wniosek, wskazując jako przyczynę ślub. Pamiętaj przy tym, aby zaznaczyć, czy jest to ślub cywilny czy też konkordatowy. We wniosku możesz również zobowiązać się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie ślub (odpis aktu ślubu).

Urlop okolicznościowy ślub dziecka

Ślub uznaje się za jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu. Przyszli małżonkowie najczęściej zapraszają do wspólnego świętowania zarówno rodzinę, jak i znajomych. Ci pierwsi również mogą skorzystać z urlopu okolicznościowego, choć w mniejszym wymiarze.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem na 1 dzień wolnego mogą liczyć również rodzice przyszłych małżonków, pod warunkiem oczywiście, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Urlop okolicznościowy ślub brata

Ślub brata lub siostry to niewątpliwie ważne wydarzenie rodzinne. Najczęściej z rodzeństwem łączą nas silne relacje i chcemy w pełni uczestniczyć w tym ważnym dla nich dniu. Nieoceniona staje się również nasza pomoc, np. przy wyborze garniuturu lub sukni ślubnej. Niestety ustawodawca nie przewidział dnia wolnego dla rodzeństwa osób zawierających związek małżeński. Zatem urlop okolicznościowy na ślub siostry lub brata zostanie jedynie w sferze marzeń niejednego z nas.

Wniosek o urlop okolicznościowy ślub

Podobnie jak w przypadku pozostałych urlopów okolicznościowych, aby uzyskać urlop okolicznościowy ślub należy złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek o urlop okolicznościowy ślub powinien zawierać dane pracodawcy, dane pracownika, okoliczności uprawniające do skorzystania z urlopu, liczbę dni, oraz termin w jakim chce się je wykorzystać. Najczęściej pracodawcy wymagają również dostarczenia aktu ślubu.

Temat Kluczowe informacje
Urlop okolicznościowy na ślub Przysługuje pracownikom, którzy zamierzają wziąć urlop cywilny lub konkordatowy.
Liczba dni urlopu okolicznościowego Pracownikom zwykle przysługują 2 dni wolne związane ze ślubem.
Wykorzystanie urlopu okolicznościowego Pracownik może zdecydować się na skorzystanie z urlopu przed lub bezpośrednio przed ślubem, aby przygotować się do uroczystości.
Przypadki urlopu okolicznościowego Pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w przypadku swojego ślubu lub ślubu dziecka.
Ślub brata lub siostry Urlop okolicznościowy nie przysługuje w przypadku ślubu brata lub siostry pracownika.

5 najważniejszych informacji o urlopie okolicznościowym

  • Urlop okolicznościowy na ślub jest przyznawany pracownikom, którzy zamierzają wziąć urlop cywilny lub konkordatowy związany ze swoim własnym ślubem.
  • Pracownikom zwykle przysługują 2 dni wolne na urlop okolicznościowy związany ze ślubem.
  • Urlop okolicznościowy pozwala pracownikom skoncentrować się na organizacji uroczystości ślubnych i uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu w ich życiu.
  • Pracownicy mogą wykorzystać urlop okolicznościowy kilka tygodni przed datą ślubu lub bezpośrednio przed uroczystością, aby przygotować się do niej i załatwić związane z nią sprawy.
  • Urlop okolicznościowy nie przysługuje w przypadku ślubu brata lub siostry pracownika.

Najczęściej zadawane pytania

Czy przysługuje mi urlop okolicznościowy na ślub?

Urlop okolicznościowy przysługuje wyłącznie tym pracownikom, którzy zamierzają wziąć ślub cywilny lub konkordatowy. W przypadku ślubu wyznaniowego dodatkowe dni wolne nie przysługują.

Kiedy mogę zawnioskować o urlop okolicznościowy na ślub?

Zasadniczo musi istnieć związek między złożeniem wniosku a zaplanowaną uroczystością. Pracownik może skorzystać z dodatkowych dni wolnych np. kilka tygodni przed wyznaczoną datą ślubu, aby załatwić prywatne sprawy związane ze ślubem lub bezpośrednio przed uroczystością.

Czy urlop okolicznościowy przysługuje tylko na mój ślub?

Nie. Urlop okolicznościowy przysługuje również w przypadku ślubu dziecka pracownika. Pracownik może skorzystać z urlopu, aby uczestniczyć w tej radosnej uroczystości.

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje mi na ślub?

W przypadku urlopu okolicznościowego związanego ze ślubem, pracownikowi przysługują zwykle 2 dni wolne.

Czy mogę otrzymać urlop okolicznościowy na ślub brata lub siostry?

Niestety, prawo nie przewiduje dodatkowych dni urlopu okolicznościowego na ślub brata lub siostry pracownika.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

11 komentarzy

Anna

Anna

Jak wygląda sprawa urlopu okolicznościowego teraz w 2021 roku w czasach tej całej pandemii? Czy z racji nie odbycia się uroczystości można wrócić dni o jakie się prosiło? Czy trzeba jakieś specjalne formularze czy powoływanie się na jakiś pkt. ustawy?
Dorota W

Dorota W

Mamy ślub w pierwsze święto Bożego Narodzenia. Pracujemy na umowach o pracę. Przysługują nam na ten dzień 2 dni urlopu okolicznościowego, które wykorzystamy 30. 31 grudnia, a w dniu 27.12. bierzemy 1 dzień urlopu wypoczynkowego. Życzymy sobie i wszystkim zdrowia, szczęścia w 2020 roku.
Lena

Lena

Jakie wydarzenia życiowe kwalifikują się do urlopu? Jak można jako kierownik, poradzić sobie z urlopem pracowniczym? Czy są jakieś kruczki w tym przypadku?
Olek

Olek

Już jestem po ślubie, mam dwójkę dzieci i bez problemu wykorzystałem na każdą tą okoliczność 2 dni wolnego. Nie było z tym żadnego problemu, a w dodatku jestem zatrudniony na umowę o pracę.
Jola

Jola

Dobrze jest wiedzieć jak to zrealizować. Niby wszystko proste a w natłoku różnych spraw ktoś może być niedoinformowany, a można to wykorzystać dośc strategicznie.
Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska

Ślub to niezwykłe wydarzenie. Braliśmy ślub i dostaliśmy bez najmniejszego problemu na to nieodwracalne wydarzenie 2 dni wolnego. Złożyliśmy pracodawcy oczywiście odpowiednie dokumenty. Zaznaczam, że jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę. Nawet pracodawca nam szedł na rękę, bo jeszcze załatwiliśmy oprócz urlopu okolicznościowego na ślub - 2 dni urlopu na żądanie, bo nam były potrzebne (4 dni można wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego).
Urma

Urma

W końcu ślub to raczej zdarza się jeden raz w życiu więc takie podanie wniosek o wolne jest regulowane sposób bardzo prosty. Dość dobrze to jednak wiedzieć wcześniej.
Jakub

Jakub

Ponadto pracodawca nie ma prawa zapewnić pracownikowi urlopu na mniejszą liczbę dni niż określono we wniosku (oczywiście w granicach ustawowego okresu).
Mateos

Mateos

Dobrze, że coś przysługuje i nie jest to brane od 26 dni przysługujących. Wiele ludzi dzięki temu także może się odpowiednio przygotować do wszystkiego w tym okresie.
Marianna

Marianna

Z tego co wiem, to 2 dni zawsze przysługują. Jak ja brałam ślub to tak było, tylko to było z dziesięć lat temu. Jest to wtedy normalnie płatne i nic się na tym w pracy nie traci.
Gosc

Gosc

Dzień dobry, proszę o poradę. Ślub biorę 25sierpnia, a urlop wypoczynkowy od 22(sroda) do 31 sierpnia. Chciałabym skorzystać z urlopu okolicznościowego w celu załatwienia ostatnich spraw w dniach 20(poniedziałek) i 21(wtorek) sierpnia. Czy pracodawca może odmówić mi tego urlopu okolicznościowego czy on mi się należy? Z tego co się doczytałam urlop okolicznościowy można wykorzystać również wczesniej lub pozniej jesli jest to powiazane ze slubem, ale w internecie jest duzo sprzecznych informacji, że jest biorę ślub w okresie urlopu wypoczynkowego to taki urlop okolicznosciowy mi się nie nalezy

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka