Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy śmierć ojca

10 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 6 głosów

6 głosów

14 komentarzy
Urlop okolicznościowy śmierć ojca
Czasami nadchodzi moment w życiu, w którym musimy zmierzyć się z trudnym wydarzeniem, jakim jest śmierć jednego z rodziców. Ważne, aby pamiętać wówczas, że przysługują nam odpowiednie prawa pracownicze – na przykład urlop okolicznościowy śmierć ojca. Oprócz tego zdarza się, że możemy również wyegzekwować odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Urlop okolicznościowy za śmierć rodzica

Kodeks pracy oraz inne rozporządzenia dotyczące praw cywilnych, określają szereg należności, które przysługują pracownikowi ze względu na ważne wydarzenia życiowe, takie jak urodzenie dziecka, ślub czy śmierć kogoś bliskiego. Jedną z nich jest urlop okolicznościowy śmieć ojca, który zapewnia zatrudnionemu wolny czas na uporządkowanie trudnej sytuacji osobistej. W poniższym artykule przedstawimy wszelkie niezbędne informacje, dotyczące urlopu okolicznościowego po śmierci ojca.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca

Po śmierci tak bliskiej osoby, jaką jest ojciec, niezbędny jest moment oswojenia się z nową rzeczywistością, chwila oddechu po ciężkim wydarzeniu oraz czas na załatwienie wszelkich formalności. Warto pamiętać, że po śmierci ojca urlop okolicznościowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania albo spółdzielczej umowy o pracę.

Niestety zupełnie inaczej jest w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie oraz umowa o dzieło). Regulacje tych umów umieszczone są w Kodeksie cywilnym, a nie w Kodeksie pracy. W związku z tym wszelkie kwestie dotyczące praw pracowniczych i urlopów ich nie dotyczą. Dlatego, jeśli jesteś zleceniobiorcą, nie możesz liczyć na urlop okolicznościowy za śmierć ojca. Pamiętajmy jednak, że wiele osób wie, jak trudnym wydarzeniem jest śmierć bliskiego, dlatego empatyczny zleceniodawca powinien wyrazić zgodę przesunięcie terminu realizacji zlecenia.

Czym w świetle prawa pracy jest urlop okolicznościowy i w jakich jeszcze sytuacjach przysługuje on pracownikowi? Dowiedz się z poniższego filmu:

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Doradca sportowy - obsługa klienta / Bielany Wrocławskie

Work&Profit sp. z o.o.

  • Bielany Wrocławskie
Dodana

W jakiej formie i przy jakich okolicznościach możesz skorzystać z urlopu okolicznościowego śmierć ojca? Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po śmierci ojca przysługują Ci dwa dni wolnego. Jeśli chcesz je otrzymać, musisz zawiadomić pracodawcę o zaistniałym wydarzeniu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o urlop okolicznościowy. W jego treści należy zawrzeć przyczynę ubiegania się o wolne oraz konkretną datę, która określi, kiedy chcemy wykorzystać przysługujące nam dni wolne.

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Przepisy Kodeksu pracy nie ustalają konkretnego terminu, kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy. Jest to jednak zwolnienie od pracy, dotyczące danego wydarzenia. Tym samym warto wskazać termin możliwie bliski dacie śmierci ojca. Nie musi to być jednak stricte ta sama data lub dzień pogrzebu. Może to być także dzień, w którym musisz uregulować wszelkie formalności związane z tym przykrym zdarzeniem, kwestie spadkowe lub ubezpieczeniowe. Należy jednak pamiętać, że pracodawca ma prawo, by zażądać dokumentu, który udowodni motywację pracownika do wzięcia urlopu okolicznościowego, np. odpis aktu zgonu.

Urlop okolicznościowy za śmierć ojca a formalności

Urlop okolicznościowy ze względu na śmierć ojca jest bardzo przydatny, a czasami wręcz niezbędny. To nie tylko trudne wydarzenie pod względem psychicznym, ale również czas związany z uporządkowywaniem formalności. Śmierć ojca to szereg spraw urzędowych – uzyskanie karty zgonu, aktu zgonu, kwestie spadkowe oraz ubezpieczeniowe. Na Twojej głowie może być także obowiązek pochówku, ubieganie się o zasiłek związany z kosztami pogrzebu oraz konieczność poinformowania Urząd Stanu Cywilnego o zgonie w terminie 3 dni od daty śmierci. Urlop okolicznościowy sprawi, że będziesz mieć trochę więcej czasu na oswojenie się z zaistniałą sytuacją i dopełnienie wszelkich obowiązków.

Urlop okolicznościowy za śmierć rodzica – warto wiedzieć!
Pamiętaj, że urlop okolicznościowy za śmierć rodzica jest urlopem płatnym. Zgodnie z tym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281 ze zm.), wynagrodzenie podczas trwania urlopu okolicznościowego oblicza się tak samo, jak w przypadku wynagrodzenia w trakcie urlopu wypoczynkowego.

Należy jednak wiedzieć, że urlop okolicznościowy nie jest tym samym czym wypoczynkowy. W ustalonej kwocie za dzień urlopu okolicznościowego bierze się pod uwagę także średnią wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym wypadło zwolnienie.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca

Śmierć najbliżej osoby, jaką z pewnością jest jeden z rodziców, niesie wiele negatywnych skutków i może się wiązać z licznymi dolegliwościami psychicznymi osieroconej osoby. Dlatego też, zadośćuczynienie za śmierć ojca ma na celu rekompensatę cierpienia i krzywdy, które są wynikiem nagłej utraty rodzica, spowodowanej działaniem innej osoby.

O zadośćuczynienie za śmierć ojca mogą wnioskować jedynie najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, o ile ze zmarłym łączyły ich silne więzi i szczególna bliskość. Tego rodzaju świadczenie ma charakter jednorazowy i powinno wynagrodzić materialnie całość krzywdy osieroconego dziecka. Kwota zadośćuczynienia uzależniona jest od wielu czynników i zawsze można wnioskować do ubezpieczyciela o jej zwiększenie, jeśli uznasz, że została przyznana niesprawiedliwie.

Kwota zadośćuczynienia jest ustalana najczęściej na podstawie następujących czynników:

  • długotrwałość bólu wywołanego śmiercią ojca;
  • wielkość urazu psychicznego wywołanego śmiercią ojca;
  • stopień pokrewieństwa ze zmarłym;
  • wpływ śmierci na dalsze życie rodziny zmarłego;
  • wiek dziecka.

Co zrobić po śmierci rodzica i na jakie odszkodowanie może liczyć dziecko zmarłego?

Oprócz urlopu okolicznościowego poszkodowany może liczyć także na odszkodowanie po śmierci ojca. Przepisy Kodeksu Cywilnego głoszą, że roszczenia o odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie należą się najbliższym zmarłego. Bez wątpienia dotyczą one dzieci zmarłego ojca. Odszkodowanie przysługuje dzieciom bez względu na wiek w momencie śmierci rodzica.

Na jakie formy świadczeń pieniężnych może liczyć dziecko zmarłego? Jest ich kilka:

  • Jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej – dziecko, które straciło rodzica, nie może liczyć na jego wsparcie i wychowanie w przyszłym życiu. W związku z tym można uznać, że znacząco pogorszyła się jego sytuacja życiowa i może egzekwować o wynagrodzenie krzywdy poprzez jednorazowe odszkodowanie pieniężne.
  • Zwrot kosztów leczenia, pochówku oraz stypy – pełnoletnie dziecko, które korzystało z własnych środków, aby opłacić pogrzeb, koszt nagrobka, odzieży żałobnej oraz stypy, może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Zwrot pieniędzy należy się także, jeśli dziecko podjęło płatną terapię psychologiczną.
  • Renta rodzinna – dziecko zmarłego może ubiegać się o rentę, która zrekompensuje brak wkładu finansowego przez ojca w przyszłym życiu osieroconego. Renta obowiązuje do czasu otrzymania przez dziecko własnych zdolności zarobkowych.

Warto także pamiętać, że przed 2008 r. dzieciom zmarłego rodzica przysługiwały jedynie jednorazowe odszkodowania. Później przepisy uległy zmianie i każde dziecko, którego ojciec zginął z winy trzeciej osoby – w wypadku lub podczas pracy – ma prawo otrzymać oprócz odszkodowania i renty, także zadośćuczynienie za śmierć ojca. O takie świadczenie mogą ubiegać się zarówno małoletni, jak i osoby dorosłe, nie później niż do 20 lat od śmierci ojca.

Podsumowując, śmierć ojca to zazwyczaj trudne i traumatyczne wydarzenie. Pamiętaj, że według prawa należy Ci się urlop okolicznościowy za śmierć ojca, a często również odszkodowanie i/oraz zadośćuczynienie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do zatrudniającego oraz ubezpieczyciela, a także starannie je umotywować.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może liczyć na urlop z powodu śmierci ojca?

Urlop okolicznościowy, który może być przyznany pracownikowi z powodu śmierci ojca, należy się osobom zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie należy się on jednak w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Na jakie odszkodowanie może liczyć dziecko zmarłego?

Świadczenia z powodu śmierci rodzica to jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia, pochówku, stypy oraz renta rodzinna.

Czy urlop okolicznościowy za śmierć ojca jest płatny?

Urlop okolicznościowy przyznawany pracownikom w przypadku śmierci rodzica jest płatny. Wynagrodzenie za urlop rozlicza się według rozporządzenia z 1996 roku tak samo jak urlop wypoczynkowy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

14 komentarzy

Zander

Zander

Uważam, że urlop okolicznościowy za śmierć ojca to ważne prawo pracownicze, które powinno przysługiwać każdemu, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, na jakiej jest zatrudniony. Śmierć bliskiej osoby jest trudnym wydarzeniem, a urlop okolicznościowy pozwala na uporządkowanie spraw formalnych i oswojenie się z sytuacją.
Marem Sara

Marem Sara

W obecnych czasach, gdy bezrobocie i trudności na rynku pracy dotykają wiele osób, trudno jest znaleźć zatrudnienie, które oferuje pełne wsparcie pracownikom w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby. Dlatego, jako osoba poszukująca pracy, przeglądając oferty pracy, zwracam uwagę na firmy, które wykazują się empatią i zrozumieniem dla swoich pracowników.
przeglądacz

przeglądacz

Jako osoba bezrobotna uważam, że regulacje dotyczące urlopu okolicznościowego powinny być bardziej przyjazne dla pracowników. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której pilnie potrzebuje czasu na załatwienie formalności po śmierci bliskiej osoby. Mam nadzieję, że prawo w tym względzie ulegnie poprawie.
Robert

Robert

Jako pracodawca zawsze staram się wykazać empatię i zrozumienie dla pracowników, którzy doświadczyli straty tak bliskiej osoby, jaką jest ojciec. Dlatego też, zawsze przyjmuję wnioski o urlop okolicznościowy za śmierć ojca i staram się udzielić pracownikowi wsparcia i zrozumienia w tym trudnym czasie.
Krystyna

Krystyna

Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281 ze zm. to jak zostało napisane bardzo dobrze precyzuje. Nie trzeba nic więcej wiedzieć. Pracodawcy nie powinni robić żadnego problemu. Dodatkowe wolne powinno także być opisane. Często za daleko jest by gdzieś pojechać.
Jęruś

Jęruś

Niestety nikt wiecznie nie żyje. Choroba rozumiem. Mi w wypadku samochodowym zginęli rodzice (ojciec i matka). Na ten przykry cel- pogrzeb, otrzymałem 4 dni urlopu okolicznościowego.
Ewa

Ewa

Podobnie jak w przypadku urlopu rodzicielskiego, pracodawca musi prowadzić rejestr urlopów jakie przyznane zostały. Przecież dwa razy ojciec nie umiera.
Ania

Ania

Ciekawy i przydatny artykuł. Chciałam wiedzieć na jakie odszkodowanie może liczyć dziecko zmarłego i teraz wiem.
Klara Brześkiewicz

Klara Brześkiewicz

Zgon i pogrzeb małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy - to 2 dni na ten przykry cel.
Gizela Gamrot

Gizela Gamrot

Przydatny artykuł z którego wie się, ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku śmierci ojca, jakie warunki należy spełniać, aby urlop okolicznościowy się należał. Również ciekawy temat związany z odszkodowaniem po śmierci ojca.... Oby ojcowie nasi żyli jak najdłużej...
Faja

Faja

Urlop jest przyznawany na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku trzeba dostarczyć kopię aktu zgonu i jest on poza wszystkim realizowany bezproblemowo.
Loki

Loki

Śmierć ukochanej osoby wytrąca się z rutyny i często pracownik, który miał taki żal, nie jest w stanie w pełni pracować przez kilka dni. Dobrze, że ustawa to przewiduje.
izola22

izola22

Przepisy to jasno regulują. Tutaj wszystko czytelnie zostało opisane. Lubię napisane artykuły bez zbędnych niejasności, czytelne i proste, gdzie nie trzeba topornie wchłaniać wiedzy.
Zygi

Zygi

W trzy dni da się załatwić wszystko, tylko co zrobić gdy sytuacja jest nietypowa i np. te trzy dni nie wystarczą? Ciekawe czy istnieją jakieś organy by wnioskować o dodatkowe wolne?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.