Urlop okolicznościowy śmierć ojca

Urlop okolicznościowy śmierć ojca
Czasami nadchodzi moment w życiu, w którym musimy zmierzyć się z trudnym wydarzeniem, jakim jest śmierć jednego z rodziców. Ważne, aby pamiętać wówczas, że przysługują nam odpowiednie prawa pracownicze – na przykład urlop okolicznościowy śmierć ojca. Oprócz tego zdarza się, że możemy również wyegzekwować odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Urlop okolicznościowy za śmierć rodzica

Kodeks pracy oraz inne rozporządzenia dotyczące praw cywilnych, określają szereg należności, które przysługują pracownikowi ze względu na ważne wydarzenia życiowe, takie jak urodzenie dziecka, ślub czy śmierć kogoś bliskiego. Jedną z nich jest urlop okolicznościowy śmieć ojca, który zapewnia zatrudnionemu wolny czas na uporządkowanie trudnej sytuacji osobistej. W poniższym artykule przedstawimy wszelkie niezbędne informacje, dotyczące urlopu okolicznościowego po śmierci ojca.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca

Po śmierci tak bliskiej osoby, jaką jest ojciec, niezbędny jest moment oswojenia się z nową rzeczywistością, chwila oddechu po ciężkim wydarzeniu oraz czas na załatwienie wszelkich formalności. Warto pamiętać, że po śmierci ojca urlop okolicznościowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania albo spółdzielczej umowy o pracę.

Niestety zupełnie inaczej jest w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie oraz umowa o dzieło). Regulacje tych umów umieszczone są w Kodeksie cywilnym, a nie w Kodeksie pracy. W związku z tym wszelkie kwestie dotyczące praw pracowniczych i urlopów ich nie dotyczą. Dlatego, jeśli jesteś zleceniobiorcą, nie możesz liczyć na urlop okolicznościowy za śmierć ojca. Pamiętajmy jednak, że wiele osób wie, jak trudnym wydarzeniem jest śmierć bliskiego, dlatego empatyczny zleceniodawca powinien wyrazić zgodę przesunięcie terminu realizacji zlecenia.

Czym w świetle prawa pracy jest urlop okolicznościowy i w jakich jeszcze sytuacjach przysługuje on pracownikowi? Dowiedz się z poniższego filmu:

W jakiej formie i przy jakich okolicznościach możesz skorzystać z urlopu okolicznościowego śmierć ojca? Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po śmierci ojca przysługują Ci dwa dni wolnego. Jeśli chcesz je otrzymać, musisz zawiadomić pracodawcę o zaistniałym wydarzeniu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o urlop okolicznościowy. W jego treści należy zawrzeć przyczynę ubiegania się o wolne oraz konkretną datę, która określi, kiedy chcemy wykorzystać przysługujące nam dni wolne.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop okolicznościowy ślub

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Przepisy Kodeksu pracy nie ustalają konkretnego terminu, kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy. Jest to jednak zwolnienie od pracy, dotyczące danego wydarzenia. Tym samym warto wskazać termin możliwie bliski dacie śmierci ojca. Nie musi to być jednak stricte ta sama data lub dzień pogrzebu. Może to być także dzień, w którym musisz uregulować wszelkie formalności związane z tym przykrym zdarzeniem, kwestie spadkowe lub ubezpieczeniowe. Należy jednak pamiętać, że pracodawca ma prawo, by zażądać dokumentu, który udowodni motywację pracownika do wzięcia urlopu okolicznościowego, np. odpis aktu zgonu.

Urlop okolicznościowy za śmierć ojca a formalności

Urlop okolicznościowy ze względu na śmierć ojca jest bardzo przydatny, a czasami wręcz niezbędny. To nie tylko trudne wydarzenie pod względem psychicznym, ale również czas związany z uporządkowywaniem formalności. Śmierć ojca to szereg spraw urzędowych – uzyskanie karty zgonu, aktu zgonu, kwestie spadkowe oraz ubezpieczeniowe. Na Twojej głowie może być także obowiązek pochówku, ubieganie się o zasiłek związany z kosztami pogrzebu oraz konieczność poinformowania Urząd Stanu Cywilnego o zgonie w terminie 3 dni od daty śmierci. Urlop okolicznościowy sprawi, że będziesz mieć trochę więcej czasu na oswojenie się z zaistniałą sytuacją i dopełnienie wszelkich obowiązków.

Urlop okolicznościowy za śmierć rodzica – warto wiedzieć!Pamiętaj, że urlop okolicznościowy za śmierć rodzica jest urlopem płatnym. Zgodnie z tym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281 ze zm.), wynagrodzenie podczas trwania urlopu okolicznościowego oblicza się tak samo, jak w przypadku wynagrodzenia w trakcie urlopu wypoczynkowego.

Należy jednak wiedzieć, że urlop okolicznościowy nie jest tym samym czym wypoczynkowy. W ustalonej kwocie za dzień urlopu okolicznościowego bierze się pod uwagę także średnią wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym wypadło zwolnienie.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca

Śmierć najbliżej osoby, jaką z pewnością jest jeden z rodziców, niesie wiele negatywnych skutków i może się wiązać z licznymi dolegliwościami psychicznymi osieroconej osoby. Dlatego też, zadośćuczynienie za śmierć ojca ma na celu rekompensatę cierpienia i krzywdy, które są wynikiem nagłej utraty rodzica, spowodowanej działaniem innej osoby.

O zadośćuczynienie za śmierć ojca mogą wnioskować jedynie najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, o ile ze zmarłym łączyły ich silne więzi i szczególna bliskość. Tego rodzaju świadczenie ma charakter jednorazowy i powinno wynagrodzić materialnie całość krzywdy osieroconego dziecka. Kwota zadośćuczynienia uzależniona jest od wielu czynników i zawsze można wnioskować do ubezpieczyciela o jej zwiększenie, jeśli uznasz, że została przyznana niesprawiedliwie.

Kwota zadośćuczynienia jest ustalana najczęściej na podstawie następujących czynników:

  • długotrwałość bólu wywołanego śmiercią ojca;
  • wielkość urazu psychicznego wywołanego śmiercią ojca;
  • stopień pokrewieństwa ze zmarłym;
  • wpływ śmierci na dalsze życie rodziny zmarłego;
  • wiek dziecka.

Co zrobić po śmierci rodzica i na jakie odszkodowanie może liczyć dziecko zmarłego?

Oprócz urlopu okolicznościowego poszkodowany może liczyć także na odszkodowanie po śmierci ojca. Przepisy Kodeksu Cywilnego głoszą, że roszczenia o odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie należą się najbliższym zmarłego. Bez wątpienia dotyczą one dzieci zmarłego ojca. Odszkodowanie przysługuje dzieciom bez względu na wiek w momencie śmierci rodzica.

Na jakie formy świadczeń pieniężnych może liczyć dziecko zmarłego? Jest ich kilka:

  • Jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej – dziecko, które straciło rodzica, nie może liczyć na jego wsparcie i wychowanie w przyszłym życiu. W związku z tym można uznać, że znacząco pogorszyła się jego sytuacja życiowa i może egzekwować o wynagrodzenie krzywdy poprzez jednorazowe odszkodowanie pieniężne.
  • Zwrot kosztów leczenia, pochówku oraz stypy – pełnoletnie dziecko, które korzystało z własnych środków, aby opłacić pogrzeb, koszt nagrobka, odzieży żałobnej oraz stypy, może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Zwrot pieniędzy należy się także, jeśli dziecko podjęło płatną terapię psychologiczną.
  • Renta rodzinna – dziecko zmarłego może ubiegać się o rentę, która zrekompensuje brak wkładu finansowego przez ojca w przyszłym życiu osieroconego. Renta obowiązuje do czasu otrzymania przez dziecko własnych zdolności zarobkowych.

Warto także pamiętać, że przed 2008 r. dzieciom zmarłego rodzica przysługiwały jedynie jednorazowe odszkodowania. Później przepisy uległy zmianie i każde dziecko, którego ojciec zginął z winy trzeciej osoby – w wypadku lub podczas pracy – ma prawo otrzymać oprócz odszkodowania i renty, także zadośćuczynienie za śmierć ojca. O takie świadczenie mogą ubiegać się zarówno małoletni, jak i osoby dorosłe, nie później niż do 20 lat od śmierci ojca.

Podsumowując, śmierć ojca to zazwyczaj trudne i traumatyczne wydarzenie. Pamiętaj, że według prawa należy Ci się urlop okolicznościowy za śmierć ojca, a często również odszkodowanie i/oraz zadośćuczynienie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do zatrudniającego oraz ubezpieczyciela, a także starannie je umotywować.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może liczyć na urlop z powodu śmierci ojca?

Urlop okolicznościowy, który może być przyznany pracownikowi z powodu śmierci ojca, należy się osobom zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie należy się on jednak w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Na jakie odszkodowanie może liczyć dziecko zmarłego?

Świadczenia z powodu śmierci rodzica to jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów leczenia, pochówku, stypy oraz renta rodzinna.

Czy urlop okolicznościowy za śmierć ojca jest płatny?

Urlop okolicznościowy przyznawany pracownikom w przypadku śmierci rodzica jest płatny. Wynagrodzenie za urlop rozlicza się według rozporządzenia z 1996 roku tak samo jak urlop wypoczynkowy.
Oceń ten wpis
Urlop okolicznościowy śmierć ojca
Ocena: 4.4, liczba głosów: 12

Opinie

Jęruś
2019-12-15, 15:09
Niestety nikt wiecznie nie żyje. Choroba rozumiem. Mi w wypadku samochodowym zginęli rodzice (ojciec i matka). Na ten przykry cel- pogrzeb, otrzymałem 4 dni urlopu okolicznościowego.
Ewa
2019-12-10, 16:33
Podobnie jak w przypadku urlopu rodzicielskiego, pracodawca musi prowadzić rejestr urlopów jakie przyznane zostały. Przecież dwa razy ojciec nie umiera.
Ania
2019-12-03, 11:21
Ciekawy i przydatny artykuł. Chciałam wiedzieć na jakie odszkodowanie może liczyć dziecko zmarłego i teraz wiem.
Klara Brześkiewicz
2019-05-28, 13:26
Zgon i pogrzeb małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy - to 2 dni na ten przykry cel.
Gizela Gamrot
2019-05-13, 15:54
Przydatny artykuł z którego wie się, ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku śmierci ojca, jakie warunki należy spełniać, aby urlop okolicznościowy się należał. Również ciekawy temat związany z odszkodowaniem po śmierci ojca.... Oby ojcowie nasi żyli jak najdłużej...
Faja
2019-05-08, 19:12
Urlop jest przyznawany na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku trzeba dostarczyć kopię aktu zgonu i jest on poza wszystkim realizowany bezproblemowo.
Loki
2019-05-04, 12:43
Śmierć ukochanej osoby wytrąca się z rutyny i często pracownik, który miał taki żal, nie jest w stanie w pełni pracować przez kilka dni. Dobrze, że ustawa to przewiduje.
izola22
2019-04-15, 10:15
Przepisy to jasno regulują. Tutaj wszystko czytelnie zostało opisane. Lubię napisane artykuły bez zbędnych niejasności, czytelne i proste, gdzie nie trzeba topornie wchłaniać wiedzy.
Zygi
2019-03-29, 11:23
W trzy dni da się załatwić wszystko, tylko co zrobić gdy sytuacja jest nietypowa i np. te trzy dni nie wystarczą? Ciekawe czy istnieją jakieś organy by wnioskować o dodatkowe wolne?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.