Twoje wsparcie w rekrutacji

Urlop okolicznościowy - zasady

Urlop okolicznościowy - zasady
Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Ustawodawca przewidział jednak także i inne formy urlopu, w tym urlop okolicznościowy. Jest to płatne zwolnienie, które przysługuje w związku z zaistnieniem szczególnych okoliczności. W jaki sposób i kiedy należy starać się o urlop okolicznościowy?

Pracownik, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę korzysta z szerokiej ochrony i przywilejów, które ustanowione zostały przez ustawodawcę. Jednym z jego praw jest możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego, czyli odpłatnego dnia lub dni wolnego od świadczenia pracy, gdy zaistniały szczególne okoliczności, jak choćby ślub, narodziny cz pogrzeb. Trzeba przy tym zauważyć, że prawo do urlopu okolicznościowego nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy, ale rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Urlop okolicznościowy - potoczny termin

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zainteresowani nie znajdą pojęcia "urlop okolicznościowy". To określenie jest wyłącznie potoczne. Ustawodawca przewiduje udzielenie pracownikowi płatnego zwolnienia od pracy na czas wystąpienia w jego życiu określonych wydarzeń?. W praktyce kadrowej jednak pojęcie "urlop okolicznościowy" zostało przyjęte i każdy zainteresowany doskonale wie, o jaki urlop chodzi. Z drugiej strony, w zależności od okoliczności, jaka ma miejsce, pracownik może ubiegać o 1 lub też 2 dni płatnego urlopu.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Z punktu widzenia zatrudnionego, który stara się o udzielenie mu urlopu okolicznościowego ważne jest, że powinien on złożyć stosowny wniosek. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający udziela urlopu tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Od pracownika zależy zaś, w jakim terminie wykorzysta przysługujące mu dni wolne. W tym przypadku ustawodawca chroni zatrudnionego uznając, że obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie wolnego dodatkowego dnia podwładnemu, gdy zachodzą ku temu określone okoliczności.

Urlopy okolicznościowe

Z powyższego stanowiska ustawodawcy wynika, że pracownik nie musi wykorzystywać przysługujących mu dni łącznie. Jeżeli do wykorzystania, zgodnie z przepisami, ma 2 dni urlopu okolicznościowego, to może zawnioskować o ich udzielenie w dogodnych dla siebie terminach. Jedynym ograniczeniem jest tu to, że dni wolne powinny wiązać się bezpośrednio z wydarzeniem. Jeżeli występuje zbyt długi odstęp czasu pomiędzy zdarzeniem uzasadniającym a urlopem, to pracodawca ma prawo udzielić odmowy przyznania dni wolnych.

Ile dni urlopu okolicznościowego

Zgodnie z § 15 wyżej wskazanego rozporządzenia, pracownikowi może przysługiwać jeden dzień lub dwa dni wolnego od świadczenia pracy. Zgodnie z przepisem, w razie:

  • ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy ? pracownikowi przysługują 2 dni,
  • ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką ? pracownikowi przysługuje 1 dzień.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Co do zasady pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za skorzystanie z dnia wolnego, który jest urlopem okolicznościowym. W takim przypadku nie świadczy on pracy, niemniej jednak ustawodawca, z uwagi na doniosłość wyżej wymienionych zdarzeń przewiduje, że ten dzień jest dniem wolnym odpłatnym. Warto pamiętać, że pracownik ? w takim przypadku ? musi jednak złożyć wniosek o jego udzielenie.

Urlop okolicznościowy - alternatywy

Z punktu widzenia pracownika istotna jest też treść § 6 rozporządzenia: "Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie." Wynika z tego, że pracownik może skorzystać z odpłatnego dnia wolnego również wówczas, gdy dla przykładu - rozwodzi się.

Oceń ten wpis
Urlop okolicznościowy - zasady
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Ada
2019-12-10, 17:26
To nie pisał Darek ;) No ale rzeczywiście zawarte w nim wszystko co najważniejsze w tej tematyce i przystępnym językiem. Niczego więcej nie potrzeba pod tym względem.
Roman
2019-12-03, 11:36
Wiemy, że pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, okolicznościowy i czasami korzysta z urlopu bezpłatnego. Darek napisał, że przydatny artykuł. Zgadzam się z tym.
Darek
2019-05-14, 11:35
Przydatny artykuł z którego wszystko się wie.
Madera
2019-05-08, 19:16
Zawsze dobrze jest znać zasady urlopu okolicznościowego, są jak widać różne sytuacje które kwalifikują się do egzekwowania takiego rodzaju urlopu okolicznościowego itp.
rre
2019-05-04, 12:36
Są różne rodzaje urlopu okolicznościowego. Poza tym kiedy osoba pracuje w święto państwowe, ma prawo do zapłaty za dzień zgodnie z ustalonymi stawkami. Ponadto mają również prawo do zasiłku na święto państwowe.
Czaruś
2019-04-15, 10:19
Zasady są czytelne i bardzo proste do zdefiniowania i realizacji. Dobrze tylko taką wiedzę odświeżać sobie by nie musieć później tracić zbędnego czasu na ten temat.
Zulu
2019-03-29, 11:14
Dobrze napisany prosto i zwięźle artykuł. Jak dla mnie zasady sa czytelne i dobrze jest wiedzieć o tym wcześniej. Szczególnie dobrze znać prawa swoje w dziwnych firmach.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.