Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1037        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa na czas określony, Mobbing i dyskryminacja, Umowa zlecenie, Karta Multisport, Mobbing, Przerwa w pracy, Pożegnanie w pracy

Umowa zlecenia-co warto o niej wiedzieć?

Umowa zlecenia-co warto o niej wiedzieć?

Aktualnie umowa zlecenia jest jedną z najczęstszych umów, jakie pracodawcy proponują kandydatom zainteresowanym pracą. Nie zawsze jednak jej podpisanie jest możliwe. Co warto wiedzieć o umowie zlecenia?

 Umowa zlecenia to, najprościej mówiąc, umowa starannego działania. Jej cechą charakterystyczną jest to, że zleceniobiorca musi wykazać się starannością podczas wykonywania zadań. To duża różnicazarówno w stosunku do umowy o pracę, jak i umowy o dzieło. Warto też pamiętać, że – w odróżnieniu od umowy o pracę – została ona uregulowana przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym.

Różnice między umową zlecenia a umową o pracę są bardzo wyraźne. Wystarczy wskazać, że o ile pracownik wykonuje pracę będąc podporządkowanym pracodawcy (lub np. kierownikowi działu), o tyle zleceniodawca ma prawo samodzielnie decydować o swoim miejscu i czasie pracy. Inną różnicą jest odpowiedzialność za szkodę. Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę odpowiada tylko wówczas, gdy wyrządził pracodawcy szkodę umyślnie, zaś zleceniobiorca – z uwagi na fakt, że powinien wykonać zlecenie starannie – zawsze będzie odpowiadał za skutki swojej niedbałości.

Umowa zlecenia w Kodeksie cywilnym

Jak wspomniano, umowa zlecenia jest jedną z umów cywilnoprawnych i dlatego została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 734 § 1: „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Z punktu widzenia stron podpisujących umowę zlecenie ważne jest również to, że jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Wynagrodzenie wynikające z podpisanej umowy zlecenia przysługuje zleceniobiorcy zawsze wtedy, gdy działa on starannie. W praktyce oznacza to, że nie liczy się efekt działania osoby przyjmującej zlecenie, ale samo staranne działanie. To duża różnica w zestawieniu z umową o dzieło.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Kiedy umowa zlecenie zostaje uznana za zakończoną?

Umowa zlecenie może zostać zakończona na dwa sposoby. W pierwszym przypadku zostaje ona uznana za zakończoną wówczas, gdy wykonany zostaje przedmiot umowy. Drugim przypadkiem jest rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia. Warto też pamiętać, że zgodnie z przepisami, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest jednak zwrócenie osobie wykonującej zlecenie wszystkich nakładów, jakie poczyniła ona, by starannie wykonać zlecenie.

Inaczej sytuacja wygląda wówczas, gdy zleceniobiorca wykonuje zlecenie odpłatnie. W takim przypadku zleceniodawca będzie zobowiązany uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającewykonanym przez niego dotychczas czynnościom. Taki zapis w Kodeksie cywilnym chroni zleceniobiorcę – nawet jeżeli zleceniodawca wycofa się z wykonania zlecenia, osoba przyjmująca zlecenie nie będzie stratna.

Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę?

Nie tylko zleceniodawca może wypowiedzieć zawartą umowę. Takie prawo przysługuje również zleceniobiorcy. Warto jednak wiedzieć, że gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to zleceniodawca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Przeciwnie jest w sytuacji, gdy zleceniobiorca miał ważny powód, by zrezygnować.

Jak należy rozumieć ważny powód? Z całą pewnością jest to pojęcie nieostre, ale zastosowanie takiego rozwiązania przez ustawodawcę pozwoliło na wyeliminowanie wyliczania sytuacji. W przypadku wątpliwości, zleceniodawca może założyć sprawę w sądzie – wówczas o odpowiedzialności zleceniobiorcy będzie orzekał sąd.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.