Twoje wsparcie w rekrutacji

Umowa zlecenia-co warto o niej wiedzieć?

Umowa zlecenia-co warto o niej wiedzieć?
Aktualnie umowa zlecenia jest jedną z najczęstszych umów, jakie pracodawcy proponują kandydatom zainteresowanym pracą. Nie zawsze jednak jej podpisanie jest możliwe. Co warto wiedzieć o umowie zlecenia?

Czym jest umowa zlecenie?

 Umowa zlecenia to, najprościej mówiąc, umowa starannego działania. Jej cechą charakterystyczną jest to, że zleceniobiorca musi wykazać się starannością podczas wykonywania zadań. To duża różnicazarówno w stosunku do umowy o pracę, jak i umowy o dzieło. Warto też pamiętać, że – w odróżnieniu od umowy o pracę – została ona uregulowana przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym.

Różnice między umową zlecenia a umową o pracę są bardzo wyraźne. Wystarczy wskazać, że o ile pracownik wykonuje pracę będąc podporządkowanym pracodawcy (lub np. kierownikowi działu), o tyle zleceniodawca ma prawo samodzielnie decydować o swoim miejscu i czasie pracy. Inną różnicą jest odpowiedzialność za szkodę. Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę odpowiada tylko wówczas, gdy wyrządził pracodawcy szkodę umyślnie, zaś zleceniobiorca – z uwagi na fakt, że powinien wykonać zlecenie starannie – zawsze będzie odpowiadał za skutki swojej niedbałości.

Umowa zlecenia a kodeks cywilny

Jak wspomniano, umowa zlecenia jest jedną z umów cywilnoprawnych i dlatego została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 734 § 1: „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Z punktu widzenia stron podpisujących umowę zlecenie ważne jest również to, że jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Wynagrodzenie wynikające z podpisanej umowy zlecenia przysługuje zleceniobiorcy zawsze wtedy, gdy działa on starannie. W praktyce oznacza to, że nie liczy się efekt działania osoby przyjmującej zlecenie, ale samo staranne działanie. To duża różnica w zestawieniu z umową o dzieło.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Kiedy umowa zlecenie zostaje uznana za zakończoną?

Umowa zlecenie może zostać zakończona na dwa sposoby. W pierwszym przypadku zostaje ona uznana za zakończoną wówczas, gdy wykonany zostaje przedmiot umowy. Drugim przypadkiem jest rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia. Warto też pamiętać, że zgodnie z przepisami, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest jednak zwrócenie osobie wykonującej zlecenie wszystkich nakładów, jakie poczyniła ona, by starannie wykonać zlecenie.

Inaczej sytuacja wygląda wówczas, gdy zleceniobiorca wykonuje zlecenie odpłatnie. W takim przypadku zleceniodawca będzie zobowiązany uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającewykonanym przez niego dotychczas czynnościom. Taki zapis w Kodeksie cywilnym chroni zleceniobiorcę – nawet jeżeli zleceniodawca wycofa się z wykonania zlecenia, osoba przyjmująca zlecenie nie będzie stratna.

Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę zlecenie?

Nie tylko zleceniodawca może wypowiedzieć zawartą umowę. Takie prawo przysługuje również zleceniobiorcy. Warto jednak wiedzieć, że gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to zleceniodawca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Przeciwnie jest w sytuacji, gdy zleceniobiorca miał ważny powód, by zrezygnować.

Jak należy rozumieć ważny powód? Z całą pewnością jest to pojęcie nieostre, ale zastosowanie takiego rozwiązania przez ustawodawcę pozwoliło na wyeliminowanie wyliczania sytuacji. W przypadku wątpliwości, zleceniodawca może założyć sprawę w sądzie – wówczas o odpowiedzialności zleceniobiorcy będzie orzekał sąd.

Praca na umowę zlecenie

Jedną z kwestii budzących najwięcej wątpliwości jest umowa zlecenie a ubezpieczenie. Jest to zagadnienie dość skomplikowane, ponieważ to, jakie składki od umowy zlecenia muszą być odprowadzane, zależy od wielu czynników. Standardowo umowa ta wymaga płacenia składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe – jego stawka zależy od stopnia ryzyka wykonywanych obowiązków. Dobrowolnie płacane jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. W wyniku płacenia wspomnianych składek pojawiają się różnice między wynagrodzeniem brutto netto. Umowa zlecenie może być też w pełni oskładkowana. Wtedy opłacane są wszystkie wymienione składki obowiązkowe oraz składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wysokość składek opłacanych przez pracownika nie przekracza 18,16%, przy czym pracodawca dodatkowo opłaca składki na Fundusz Pracy. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy zlecający jest jednocześnie pracodawcą, czyli zlecenie wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jeśli u danego pracodawcy nie ma żadnego pracownika zatrudnionego na zasadzie stosunku pracy, to składki na Fundusz Pracy nie muszą być odprowadzane.

Wiele osób zastanawia się, jak w przypadku tego typu umowy wygląda przerwa w pracy. Umowa zlecenie podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Nie ma w nim regulacji, dotyczących wymiaru pracy, w jakim powinny być wykonywane czynności zawarte w mowie. Co więcej, w przepisach nie ma też nic na temat przerwy w pracy. Prawo dopuszcza tzw. swobodę umów, ale należy pamiętać, że określony w umowie stosunek prawny nie może sprzeciwiać się swojej naturze, ani zasadom współżycia społecznego. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom, także tym zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawca jest więc zobowiązany do wyrażenia zgody na przerwę w pracy, jeśli jej brak stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak kwestia tego, czy za przerwę będzie przysługiwać wynagrodzenie, zależy wyłącznie do zawartej umowy.

Oceń ten wpis
Umowa zlecenia-co warto o niej wiedzieć?
Ocena: 3.7, liczba głosów: 18

Opinie

Unitra
2019-12-17, 11:07
Informacje przyjąłem jako odświeżenie wiedzy i powiem szczerze że tak sobie napisane, ciekawe jak będzie po zmianie przepisów.
Grek
2019-12-05, 12:03
Ja wiele razy na takiej umowie pracowałem i było pod pewnymi względami to bardziej korzystne finansowo. Oczywiście są tego i pewne minusy jednak wiele sytuacji w życiu wymusza pewne za lub przeciw.
Bartek
2019-05-07, 15:23
Nawet jeśli pracownik tymczasowy może zostać zwolniony w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu prawnego, pracownik ten ma nadal prawo do egzekwowania warunków umowy o pracę.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.