Zmiana i utrata pracy

Dni wolne na poszukiwanie pracy – dla kogo?

13 listopada 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 9 głosów

9 głosów

4 komentarze
Dni wolne na poszukiwanie pracy – dla kogo?
Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę pod warunkiem, że okres wypowiedzenia wynosi minimum dwa tygodnie. To ważne uprawnienie, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z organizacją rozmów kwalifikacyjnych w czasie pracy.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które są w procesie wypowiedzenia, mają prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy, o ile okres wypowiedzenia przekracza dwa tygodnie. Jest to istotne wsparcie umożliwiające pracownikom, niezależnie od wymiaru ich etatu, efektywne poszukiwanie nowego zatrudnienia, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności udziału w rozmowach rekrutacyjnych w godzinach pracy.

Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują wyłącznie osobom, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę i otrzymały wypowiedzenie. Z uprawnienia mogą skorzystać ci, których okres wymówienia nie jest krótszy niż 2 tygodnie. Nie ma przy tym znaczenia ewentualny wymiar, w jakim podwładny świadczy pracę. W praktyce zatem z tego uprawnienia mogą skorzystać również pracownicy, którzy świadczą pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Kto nie ma prawa do dni wolnych? Mowa tu o całkiem dużej grupie osób. Wymieńmy kilka z nich:

 • osoby, które pracują w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,
 • pracownicy tymczasowi,
 • osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne (nawet w sytuacji, gdy w umowie znajduje się zapis o wypowiedzeniu).

Dlaczego taki zapis stanowi usprawnienie?

To naturalne, że w czasie biegu wypowiedzenia zdecydowana większość pracowników szuka nowej posady. Utrudnieniem może być zaś fakt, że rozmowy kwalifikacyjne odbywają się najczęściej w godzinach porannych, czyli wówczas, gdy pracownik jest w pracy. Kodeks pracy przewidział i uregulował taką sytuację.

Szukasz pracy?

Informatyk Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

 • Bielsko-Biała
Dodana

Mechanik Maszyn Produkcyjnych

PAULA Ingredients Sp. z o. o.

 • Kalisz
Dodana

Monter/Konserwator reklam/Operator zwyżki

FIRMA P-U-H EFEKT KRÓLICKI ANDRZEJ

 • Świętochłowice
Dodana

Samodzielny Specjalista ds. marketingu

FCA S.A

 • 7 500-8 500 zł / mc
 • Niepołomice
Dodana
Dodana

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia o pracę dokonywanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

art. 37 § 1 Kodeksu pracy

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego zapisu nie będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany pracownik.

Dni na poszukiwanie pracy – ile Ci przysługuje?

Aby pracownik mógł skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy, umowa musi zostać rozwiązana z inicjatywy szefa. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, na dni wolne nie może liczyć ten pracownik, który sam rozwiązał umowę.

Ile dni przysługuje pracownikowi?

 • 2 dni robocze  w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
 • 3 dni robocze  w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia, które dotyczy warunków pracy i płacy.

Jak wnioskować o dni wolne na poszukiwanie pracy?

Pracownik, który chce skorzystać z przysługujących mu wolnych dni, powinien skierować pisemny wniosek do swojego pracodawcy. Warto przy tym zauważyć, że przepisy kodeksu pracy nie nakazują wykorzystania przysługującego mu czasu jednorazowo. Oznacza to, że osoba zatrudniona może wnioskować o udzielenie dni wolnych zgodnie z własnym uznaniem – dotyczy to jednak całych dni, nie zaś godzin.

Video

Wprowadzanie zmian w okresie wypowiedzenia

Wiele firm podejmuje decyzje o zmianie warunków pracy pracowników w okresie wypowiedzenia. W takich przypadkach pracodawca może zdecydować się na wypowiedzenie zmieniające, co pozwala na modyfikację warunków zatrudnienia pracownika. Może to obejmować:

 • zmiany w czasie pracy,
 • obowiązkach,
 • miejscu pracy.

Wszelkie takie zmiany muszą być dokonane zgodnie z przepisami prawa pracy, a pracownik ma prawo do odmowy ich przyjęcia.

Co warto wiedzieć o okresie wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest czasem, w którym zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą dokonać oceny swojej aktualnej sytuacji i podjąć decyzje dotyczące przyszłości.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od wielu czynników, w tym od długości zatrudnienia pracownika, rodzaju umowy o pracę, a także od szczególnych okoliczności związanych z rozwiązaniem umowy.

Okres wypowiedzenia – umowa na okres próbny:

 • 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, dla okresu próbnego dłuższego niż 2 tygodnie, ale krótszego niż 3 miesiące;
 • 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Okres wypowiedzenia – umowa na czas określony i nieokreślony:

 • 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie trwało mniej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata;
 • 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało 3 lata lub dłużej.

Koniec okresu wypowiedzenia i poszukiwanie nowej pracy

Po ustaniu stosunku pracy, pracownik otrzymuje świadectwo pracy – dokument potwierdzający okres zatrudnienia. Jeśli nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu ekwiwalent. Warto jednak odebrać dni wolne i wykorzystać je w czasie, kiedy stosunek pracy jeszcze trwa, aby móc przeznaczyć je na wypoczynek oraz poszukiwania nowego zatrudnienia.

Podsumowanie

Dla osób będących w procesie wypowiedzenia, prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy stanowi znaczącą pomoc, umożliwiając im efektywne przygotowanie do następnego etapu zawodowego. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście organizacji rozmów kwalifikacyjnych i planowania przyszłości zawodowej.

Dla pracodawców, okres wypowiedzenia to czas na przemyślenie struktury zespołu i ewentualne poszukiwanie nowych pracowników. Oba strony powinny zatem wykorzystać ten czas na dokładne rozważenie swoich przyszłych kroków, mając na uwadze zarówno obecne obowiązki, jak i przyszłe aspiracje.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownik może szukać nowej pracy podczas okresu wypowiedzenia?

Tak, pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy podczas okresu wypowiedzenia.

Co to jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas, w którym pracodawca i pracownik mogą ocenić swoją sytuację i podjąć decyzje dotyczące przyszłości.

Czy mogę wprowadzić zmiany w okresie wypowiedzenia?

Tak, jest to możliwe poprzez zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, które pozwala pracodawcy na modyfikacje warunków zatrudnienia pracownika.

Co oznacza poszukiwanie nowego zatrudnienia dla pracownika?

Poszukiwanie nowego zatrudnienia oznacza, że pracownik może skorzystać z dni wolnych, aby znaleźć nowe miejsce pracy.

Czy pracownik dostaje świadectwo pracy na koniec okresu wypowiedzenia?

Tak, pracownik ma prawo do otrzymania świadectwa pracy na koniec okresu wypowiedzenia, dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

4 komentarze

Kania

Kania

Jak widać sytuacje mogą być różne. Dobrze poznać możliwości, rozeznać się w rynku i działać tak aby wszystko skończyło się dobrze. Taka sytuacja wcale nie musi być negatywna.
Munik

Munik

No jak wcześniej się wie o tym to można zastosować takie rzeczy. Zwykle jednak człowiek pozostaje postawiony przed faktem dokonanym. Nie każdy chce rezygnować np. z urlopu.
Hasiok

Hasiok

Zależy jaki jest okres wypowiedzenia. Często ludzie nie chodzą od razu do pracy i nie chcą już pracować i wybierają np. nadgodziny. W ten sposób mają czas na szukanie pracy.
zeus

zeus

Jeśli ktoś pisze, że opuszcza interesującą pozycję, w osobistej korespondencji można grzecznie życzyć sobie sukcesu w nowym miejscu i poprosić o kontakty od kogoś z działu personalnego.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.