Twoje wsparcie w rekrutacji

Kiedy okres wypowiedzenia można skrócić?

Kiedy okres wypowiedzenia można skrócić?
Kodeks pracy bardzo dokładnie określa regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia. Z punktu widzenia podmiotów zatrudniających zwłaszcza kłopotliwe może być zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W niektórych przypadkach istnieje możliwość skrócenia tego okresu. O jakich sytuacjach mowa?

Skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe

Nie zawsze tylko pracodawca może być zainteresowany, między innymi z powodów ekonomicznych, rozstaniem się z pracownikiem nieco wcześniej niż wskazują na to przepisy. Równie często sam pracownik chce szybciej zakończyć współpracę ze swoim przełożonym. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być między innymi fakt poszukiwania pracy lub nawet jej znalezienie i chęć nawiązania nowego stosunku pracy. Z tego też względu warto wiedzieć, że prawo pracy dopuszcza możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Jest to jednak możliwe tylko w niektórych przypadkach.

 

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia zależny jest nie tylko od stażu pracy, ale również od rodzaju umowy. Dla przykładu, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Inaczej jest jednak w przypadku umowy zawartej na okres próbny. Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy strony obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Najdłuższe okresy wypowiedzenia dotyczą umowy zawartej na czas nieokreślony. W tym przypadku okres ten jest uzależniony od czasu, przez który pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Wynosi on odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik świadczył pracę przez minimum 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia zalezy od decyzji pracodawcy

W niektórych sytuacjach decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia może podjąć jednostronnie podmiot zatrudniający. Jest to możliwe na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z informacjami tam zawartymi, pracodawca może podjąć decyzję bez konsultowania jej z pracownikiem, jeżeli:

Jeżeli wyżej wymienione przesłanki zostają spełnione, to możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Warto przy tym pamiętać o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1990 roku (sygn. akt I PR 391/90) dotyczącego poinformowania pracownika o skróceniu okresu wypowiedzenia. Otóż, Sąd zajął stanowisko, że korzystając z rozwiązania zawartego w art. 361 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przekazać informację o tym wręczając wypowiedzenie umowy. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający nie powinien poinformować zatrudnionego w okresie późniejszym niż przekazanie mu dokumentu.

 

Co z wynagrodzeniem za skrócony okres wypowiedzenia?

Za skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Obowiązkiem pracodawcy jest jednak wypłacenie podwładnemu odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Dodatkowo, pracownik będzie mógł wystąpić o wypłatę odszkodowania, jeżeli w tym okresie będzie pozostawał bez zatrudnienia. Inaczej mówiąc, pracodawca, który decyduje się na takie rozwiązanie musi być świadomy ewentualnych kosztów, na jakie się naraża. Jednocześnie trzeba wskazać, że pracownikowi za okres, za który otrzymał odszkodowanie nie przysługuje urlop wypoczynkowy.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia a kodeks pracy

Warto też pamiętać, że pracownik i pracodawca mogą porozumieć się w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia. Wówczas podstawą prawną jest art. 36 § 6 Kodeksu prawa: ?Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę?. Warto przy tym zauważyć, że ustawodawca nie narzuca tu określonego przedziału czasowego, do którego zainteresowane podmioty muszą się dostosować. Oznacza to, że w praktyce możliwe jest skrócenie wypowiedzenia nawet do kilku dni. 

Oceń ten wpis
Kiedy okres wypowiedzenia można skrócić?
Ocena: 3.6, liczba głosów: 16
Tematy, które interesują czytelników:  Aneks do umowy, Zwolnienie lekarskie, CV dla ucznia

Zobacz inne porady

Opinie

Darek
2019-05-07, 15:55
Większość miejsc pracy jest regularna, co oznacza, że ​​w umowie nie określono limitu czasu, a zatrudnienie kończy się, gdy strona powiadomi, że porozumienie zakończy się po pewnym okresie wypowiedzenia.
Pimpf
2019-03-30, 19:20
No i tak jest dobrze. Obrotne osoby chcą takie coś szybko zrealizować i np. znajdują pracę szybciej. Dobrze, że taka opcja ma możliwość. Dobrze coś takiego wiedzieć.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.