!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Kiedy okres wypowiedzenia można skrócić?

24 marca 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

4 komentarze

Kiedy okres wypowiedzenia można skrócić?
Kodeks pracy bardzo dokładnie określa regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia. Z punktu widzenia podmiotów zatrudniających zwłaszcza kłopotliwe może być zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W niektórych przypadkach istnieje możliwość skrócenia tego okresu. O jakich sytuacjach mowa?

Skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe

Nie zawsze tylko pracodawca może być zainteresowany, między innymi z powodów ekonomicznych, rozstaniem się z pracownikiem nieco wcześniej niż wskazują na to przepisy. Równie często sam pracownik chce szybciej zakończyć współpracę ze swoim przełożonym. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być między innymi fakt poszukiwania pracy lub nawet jej znalezienie i chęć nawiązania nowego stosunku pracy. Z tego też względu warto wiedzieć, że prawo pracy dopuszcza możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Jest to jednak możliwe tylko w niektórych przypadkach.

Video

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia zależny jest nie tylko od stażu pracy, ale również od rodzaju umowy. Dla przykładu, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Inaczej jest jednak w przypadku umowy zawartej na okres próbny.

Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy strony obowiązują następujące okresy wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Najdłuższe okresy wypowiedzenia dotyczą umowy zawartej na czas nieokreślony. W tym przypadku okres ten jest uzależniony od czasu, przez który pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy.

Wynosi on odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik świadczył pracę przez minimum 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Skrócenie okresu wypowiedzenia zależy od decyzji pracodawcy

W niektórych sytuacjach decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia może podjąć jednostronnie podmiot zatrudniający. Jest to możliwe na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Zgodnie z informacjami tam zawartymi, pracodawca może podjąć decyzję bez konsultowania jej z pracownikiem, jeżeli:

  • okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące (czyli przy umowie zawartej na czas nieokreślony),
  • wypowiedzenie następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub też likwidacji pracodawcy, lub też z innych przyczyn, które nie dotyczą pracownika.

Jeżeli wyżej wymienione przesłanki zostają spełnione, to możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Warto przy tym pamiętać o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1990 roku (sygn. akt I PR 391/90) dotyczącego poinformowania pracownika o skróceniu okresu wypowiedzenia. Otóż Sąd zajął stanowisko, że korzystając z rozwiązania zawartego w art. 361 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przekazać informację o tym, wręczając wypowiedzenie umowy. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający nie powinien poinformować zatrudnionego w okresie późniejszym niż przekazanie mu dokumentu. Więcej o możliwości skrócenia wypowiedzenia można dowiedzieć się z poniższego filmu:

Video

Co z wynagrodzeniem za skrócony okres wypowiedzenia?

Za skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Obowiązkiem pracodawcy jest jednak wypłacenie podwładnemu odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Dodatkowo pracownik będzie mógł wystąpić o wypłatę odszkodowania, jeżeli w tym okresie będzie pozostawał bez zatrudnienia. Inaczej mówiąc, pracodawca, który decyduje się na takie rozwiązanie, musi być świadomy ewentualnych kosztów, na jakie się naraża. Jednocześnie trzeba wskazać, że pracownikowi za okres, za który otrzymał odszkodowanie, nie przysługuje urlop wypoczynkowy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia a kodeks pracy

Warto też pamiętać, że pracownik i pracodawca mogą porozumieć się w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia. Wówczas podstawą prawną jest art. 36 § 6 Kodeksu prawa: Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Warto przy tym zauważyć, że ustawodawca nie narzuca tu określonego przedziału czasowego, do którego zainteresowane podmioty muszą się dostosować. Oznacza to, że w praktyce możliwe jest skrócenie wypowiedzenia nawet do kilku dni.

Skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe i zależy od dobrej woli obu stron, związanych stosunkiem pracy. W wielu przypadkach, skrócenie okresu wypowiedzenia może być rozwiązaniem opłacalnym zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia można skrócić, muszą się na to jednak zgodzić obie strony stosunku pracy.

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia?

Za skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi nie należy się wynagrodzenie, może jednak uzyskać odszkodowanie. To zaś powoduje utratę prawa do urlopu wypoczynkowego.

Podziel się

4 komentarze

Pompeje

Pompeje

Jak takie są aktualne zasady to wszystko jasne. Update artykułów dobrze by było jednak jakoś zaznaczać gdy np. zmienia się coś w tym zakresie.
Łukasz Zdolski

Łukasz Zdolski

Takie praktyczne informacje z chęcią czytam bo na tej postawie wiem coś więcej. Różne przecież sytuacje w życiu się zdarzają i dlatego warto jest na ten temat zdobyć podstawy a takie tutaj są dobrze opisane.
Darek

Darek

Większość miejsc pracy jest regularna, co oznacza, że ​​w umowie nie określono limitu czasu, a zatrudnienie kończy się, gdy strona powiadomi, że porozumienie zakończy się po pewnym okresie wypowiedzenia.
Pimpf

Pimpf

No i tak jest dobrze. Obrotne osoby chcą takie coś szybko zrealizować i np. znajdują pracę szybciej. Dobrze, że taka opcja ma możliwość. Dobrze coś takiego wiedzieć.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.