Pracownik - prawa i obowiązki

Wyjście prywatne za odpracowaniem

6 maja 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

9 komentarzy
Wyjście prywatne za odpracowaniem
Przepisy, które weszły w życie w sierpniu ubiegłego roku pozwalają pracownikom na odpracowanie wyjścia prywatnego z pracy i to bez niebezpieczeństwa wystąpienia nadgodzin. Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć stosowny wniosek i uzyskać zgodę przełożonego.

Dotychczas opuszczenie przez pracownika zakładu pracy w celu załatwienia prywatnych spraw było kwestią przysparzającą wiele problemów. W literaturze prezentującej to zagadnienie podkreślano, że odpracowanie przez zatrudnionego godzin nieobecności wiąże się de facto z tym, że świadczy on pracę w nadgodzinach, zatem powinien otrzymać stosowany dodatek. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy w 2013 r. zawierającej zmiany odnośnie do wyjść prywatnych w czasie pracy i możliwości odpracowania ich zagadnienie to zostało odpowiednio uregulowane – wyjaśniamy, jakie są aktualne zasady. 

Aktualne zasady – odpracowanie wyjścia prywatnego

Wejście w życie wspomnianej nowelizacji uzupełniono i uregulowało prawnie zagadnienie odpracowywania godzin ze zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, które wcześniej wzbudzało spore wątpliwości. Przed tą zmianą godziny odpracowywane w ramach prywatnych wyjść z punktu widzenia Kodeksu pracy miały charakter nadgodzin, które to z kolei obligują pracodawcę do wypłacania dodatku za wykonywanie godzin nadliczbowych pracownikowi. Na szczęście od kilku lat nie funkcjonuje już to niekorzystne dla pracodawcy ustalenie.

Odpracowywanie zwolnień od pracy Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.
Art. 151 § 2<sup>1 </sup> Kodeksu pracy

Szukasz pracy?
Dodana

Praca dla mężczyzn na magazynie

SGP GROUP

  • Aleksandrów Łódzki
Dodana
Aplikuj bez CV

(PS) Kontroler jakości

SGP GROUP

  • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

Jednocześnie ustawodawca zaznaczył, że ewentualne odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Oznacza to swoistego rodzaju ograniczenie, które wskazuje, ile maksymalnie godzin może pracować w ciągu dnia zatrudniony. Co więcej, trzeba zauważyć, że ostateczna liczba godzin, które mógłby w ciągu dnia odpracować zatrudniony, zależy – w tym wypadku – wyłącznie od tego, w jakim systemie jest on zatrudniony.

Wyjście prywatne a czas pracy – ile godzin?

Jak wspomniano powyżej, ustawodawca dokładnie wskazał granicę godzinową (przez odesłanie do art. 132 i 133 Kodeksu pracy), jaka nie może zostać przekroczona przy odpracowywaniu godzin, w których załatwiał on swoje prywatne sprawy. W przypadku pracy w systemie podstawowym, w którym to obowiązuje 8-godzinna dobowa norma czasu pracy, nie może on odpracować w jednym dniu roboczym więcej niż 5 godzin.

Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z przepisami podmiot zatrudniający jest zobowiązany pracownikowi zapewnić przynajmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy. Bardziej ograniczona będzie możliwość odpracowania przez zatrudnionego godzin wówczas, gdy świadczy on pracę w systemie zrównoważonym. Przyjmując, że pracuje po 12 godzin, będzie mógł każdego dnia odpracować tylko 1 godzinę. W przeciwnym przypadku dojdzie do naruszenia odpoczynku dobowego.

Warto wiedzieć!
Z punktu widzenia przepisów nie ma przeszkód, aby udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy nawet w wymiarze 8 h, czyli całego dnia pracy (w standardowym wymiarze godzinowym), pracownik musi jedynie pamiętać, że zgodnie z prawem powinien odrabianie tego zwolnienia rozłożyć co najmniej na 2 dni.

Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw prywatnych wniosek

Należy mieć na uwadze, że możliwość wyjścia z pracy w celach prywatnych oraz odpracowania tego czasu nie oznacza, że pracownik może to zrobić w dowolnym momencie. W tym celu powinien wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o zwolnienie z wykonywania czynności służbowych na potrzeby załatwienia sprawy prywatnej.

Takie działanie najlepiej chroni obie zainteresowane strony, czyli pracownika i pracodawcę. Ten pierwszy nie zostanie oskarżony o niewypłacenie ekwiwalentu za nadgodziny, ten drugi zaś będzie mógł uchronić się przed zarzutem samowolnego opuszczenia stanowiska pracy. Z tego też powodu w firmach prowadzi się ewidencję wyjść prywatnych – dokument zawierający zbiór zwolnień pracowników i godzin ich odpracowania wraz z poświadczeniem zgody pracodawcy i pracownika.

Jak wygląda druk wyjścia prywatnego?
Składany przez pracownika wniosek o zwolnienie z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych powinien zawierać:
  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dane adresata wniosku,
  • podpis wnioskodawcy
  • stosowną prośbę o zwolnienie z pracy w danych godzinach i terminie
  • wyznaczenie dnia i godzin odpracowania czasu zwolnienia.

Specjaliści podkreślają, że w interesie podmiotu zatrudniającego jest uregulowanie tej kwestii w przepisach zakładowych, w tym choćby regulaminie. Jednocześnie eksperci w zakresie prawa pracy wskazują, że w zakładach pracy, w których zatrudnia się poniżej 20 pracowników, zapis taki powinien znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia. 

Wcześniejsze wyjście z pracy konsekwencje

Pracownicy powinni wiedzieć, że urwanie się z pracy przed określoną godziną jej zakończenia bez ustalenia tego z pracodawcą jest naruszeniem obowiązków pracownika. Podobnie jak spóźnienie do pracy, jest to zachowanie świadczące o nieprzestrzeganiu organizacji i porządku pracy, może więc nieść ze sobą konsekwencje w postaci kary porządkowej.

Video

Pracodawca może wówczas udzielić upomnienia lub nagany, potrącenia z pensji, a w najgorszym wypadku, jeśli takie epizody się powtarzają, może być to przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi. Z tego względu lepiej zawsze ustalać wyjścia w czasie pracy z przełożonym i udawać się na nie za zgodą pracodawcy, bez względu na to, czy potrzebujemy wcześniej wyjść z pracy przed końcem dnia, czy rano przed zaczęciem pracy, czy może w ciągu dnia.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownik może wyjść z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych?

Tak, pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o zwolnienie z pracy w danych godzinach w celu załatwienia prywatnych spraw ze wskazaniem terminu odpracowania wykorzystanych w ten sposób godzin. Za zgodą przełożonego/pracodawcy może wówczas opuścić zakład pracy i dopilnować swoich spraw.

Czy godziny odpracowane za prywatne wyjścia z pracy są godzinami nadliczbowymi?

Nie, od 2013 r. prawo pracy nie uznaje godzin odpracowywanych przez pracownika za zwolnienia z pracy w celu załatwiania spraw prywatnych za godziny nadliczbowe. Pracodawca nie ma więc obowiązku wypłacania dodatku za te godziny.

Jak złożyć wniosek o wyjście z pracy w celu prywatnym?

Wniosek o zwolnienie z pracy w celu załatwienia prywatnych spraw pracownik powinien złożyć na piśmie pracodawcy lub przełożonemu, wskazując w nim oprócz podstawowych danych termin i godziny, w których chce być zwolniony, oraz termin i godziny, w których odpracuje czas wyjścia prywatnego.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

9 komentarzy

Enola

Enola

To dobra wiadomość dla każdego z nas, że w końcu udało się uregulować kwestię odpracowywania prywatnych spraw. Teraz wiadomo, ile godzin maksymalnie można odpracować, nie łamiąc prawa do odpoczynku.
wersus

wersus

Przepisy dotyczące odpracowania godzin ze zwolnienia w końcu zostały jasno uregulowane. Dzięki temu wiadomo, ile godzin pracownik może odpracować, a z kolei firma nie musi ponosić kosztów dodatkowych za nadgodziny.
hehehe

hehehe

Cieszę się, że coraz więcej firm dba o uregulowanie kwestii odpracowania zwolnienia w swoich regulaminach. Dla osoby poszukującej pracy, to pewna wskazówka, że dany pracodawca zwraca uwagę na dobro swoich pracowników i ich prawa.
Tymek

Tymek

Jako osoba poszukująca pracy, interesują mnie takie informacje o przepisach dotyczących czasu pracy. Dzięki tym nowym uregulowaniom łatwiej jest zrozumieć, co jest dozwolone i co nie, w kwestii odpracowania godzin ze zwolnienia od pracy.
Aurelia

Aurelia

Dobrze, że w końcu ustawodawca poradził sobie z tą problematyczną kwestią odpracowania prywatnych spraw. Uważam, że takie rozwiązania chronią zarówno pracownika, jak i pracodawcę.
Dominik88888

Dominik88888

Jak widać istnieją sytuacje na jakich podstawie można się opierać i realizować to w praktyce.
Ferdynand

Ferdynand

U nas bez problemu takie coś można realizować. Owszem jest system na kartę ale kierowniczka daje podpis i jakoś się to w ewidencje wpisuje i nie ma problemu z takimi sytuacjami jakie istnieją.
szef

szef

Wyjście prywatne za odpracowaniem- jeśli szef ok- to nie ma problemu.
Dogma1

Dogma1

Jest to moim zdaniem kwestia dogadania się z przełożonym. Wychodzę na przykład dzisiaj wcześniej to tyle samo czasu w innym terminie jestem dłużej. To jest normalne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.