Świadectwo pracy wręcz pracownikowi niezwłocznie

Świadectwo pracy wręcz pracownikowi niezwłocznie
Rozstanie z pracownikiem to konkretne obowiązki dla pracodawcy. Jednym z nich jest konieczność wydania świadectwa pracy. Czy pracownik może żądać sprostowania takiego dokumentu? W jakich sytuacjach mowa o niewłaściwym świadectwie pracy?

Problematyka świadectw pracy jest uregulowana nie tylko w Kodeksie pracy. Szczegółowe wytyczne każdy pracodawca znaleźć może w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu ich wydawania i prostowania. Zgodnie zaś z art. 97 § 1 Kodeksu pracy: ?W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą?. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy pracownik odda służbowy telefon czy komputer, niezbędne jest wystawienie świadectwa pracy. Wydanie tego dokumentu nie jest przy tym zależne od żądania pracownika.

Kiedy nie musisz?

Warto pamiętać, że od obowiązku niezwłocznego wydania świadectwa pracy istnieją wyjątki. Takim jest choćby sytuacja, w której dotychczasowy pracodawca nawiązuje ze swoim podwładnym kolejną umowę o pracę i to bezpośrednio po rozwiązaniu (lub wygaśnięciu) poprzedniej. Co prawda, zatrudniony może zgłosić żądanie wydania dokumentu poświadczającego zatrudnienie, ale jeżeli tego nie zrobi, to pracodawca nie jest zobowiązany do jego wydania.

To informacja, nie opinia

Doświadczony pracodawca, który działa na rynku doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co powinno znaleźć się w świadectwie pracy. Problem mogą mieć ci, którzy dopiero rozpoczęli zatrudnianie pracowników. Warto pamiętać, że ten dokument ma przede wszystkim charakter informacyjny, nie jest zaś oceną pracy zatrudnionego. W świadectwie niezbędne jest podanie danych związanych z okresem i rodzajem wykonywanej pracy, zajmowanymi przez pracownika stanowiskami pracy czy trybem rozwiązania lub okolicznościami wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo podmiot zatrudniający powinien pamiętać o tych wszystkich informacjach, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych czy uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Żądanie sprostowania

Pracodawca ma obowiązek sprostować świadectwo pracy, jeżeli pracownik ? w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu ? wystąpił z takim wnioskiem. To uprawnienie przysługuje zatrudnionemu zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Pracodawca choć powinien, może też nie zgodzić się z sugestiami byłego podwładnego. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia z żądaniem o jego sprostowanie do sądu pracy. Wówczas kwestię sprostowania rozstrzyga sąd, ale trzeba pamiętać, że pracownikowi przysługuje również prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę, jaką wyrządził mu były przełożony z uwagi na brak wydania lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy.

Niewłaściwe, czyli jakie?

Świadectwo pracy może zostać wydane z błędami. W takiej sytuacji mówi się, że dokument ten jest niewłaściwy. Ma to miejsce choćby wtedy, gdy świadectwo zawiera informacje, które są sprzeczne ze stanem rzeczywistym na dzień jego wydania lub też nie zawiera wszystkich istotnych danych. Ponadto, o błędnie wystawionym świadectwie będzie też mowa w sytuacji, gdy pracodawca nie zaznaczy, że pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W przypadku ostatniej sytuacji trzeba zaznaczyć, że w takich przypadkach rodzi się kolejny problem ze sprostowaniem świadectwa pracy ? pracownik nie będzie mógł dochodzić odszkodowania.

Oceń ten wpis
Świadectwo pracy wręcz pracownikowi niezwłocznie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Szfowa
2019-12-12, 09:19
Jak tylko kończy się stosunek pracy pracownika, to powinien on dostać momentalnie świadectwo pracy. Musi być ono prawidłowo wypełnione, bo zgodnie z aktualnymi przepisami.
ślicznotka
2019-05-21, 09:02
Jak pracownik zostanie zwolniony z zakładu pracy, albo sam się zwalnia - obowiązkiem pracodawcy jest mu dać świadectwo pracy.
Rebus
2019-05-08, 13:52
To najważniejsza rzecz by pracownik pokwitował odebranie takiego dokumentu. Tylko to mogłoby być powodem do jakiegoś zgłoszenia do pip gdyby tak się nie zdarzyło.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.