Pracodawca - prawa i obowiązki

Świadectwo Pracy i Odszkodowanie - Poradnik dla Pracowników

2 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

3 komentarze
Świadectwo Pracy i Odszkodowanie - Poradnik dla Pracowników
Poznaj swoje prawa dotyczące świadectwa pracy, terminów wydania, treści świadectwa, odszkodowania za niewydanie świadectwa oraz możliwości sprostowania.

Problematyka świadectw pracy

Problematyka świadectw pracy jest uregulowana nie tylko w Kodeksie pracy. Szczegółowe wytyczne każdy pracodawca znaleźć może w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu ich wydawania i prostowania. Zgodnie zaś z art. 97 § 1 Kodeksu pracy: "W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą". Oznacza to, że niezależnie od tego, czy pracownik odda służbowy telefon czy komputer, niezbędne jest wystawienie świadectwa pracy. Wydanie tego dokumentu nie jest przy tym zależne od żądania pracownika.

Kiedy nie musisz?

Warto pamiętać, że od obowiązku niezwłocznego wydania świadectwa pracy istnieją wyjątki. Takim jest choćby sytuacja, w której dotychczasowy pracodawca nawiązuje ze swoim podwładnym kolejną umowę o pracę i to bezpośrednio po rozwiązaniu (lub wygaśnięciu) poprzedniej. Co prawda, zatrudniony może zgłosić żądanie wydania dokumentu poświadczającego zatrudnienie, ale jeżeli tego nie zrobi, to pracodawca nie jest zobowiązany do jego wydania.

To informacja, nie opinia

Doświadczony pracodawca, który działa na rynku doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co powinno znaleźć się w świadectwie pracy. Problem mogą mieć ci, którzy dopiero rozpoczęli zatrudnianie pracowników. Warto pamiętać, że ten dokument ma przede wszystkim charakter informacyjny, nie jest zaś oceną pracy zatrudnionego. W świadectwie niezbędne jest podanie danych związanych z okresem i rodzajem wykonywanej pracy, zajmowanymi przez pracownika stanowiskami pracy czy trybem rozwiązania lub okolicznościami wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo podmiot zatrudniający powinien pamiętać o tych wszystkich informacjach, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych czy uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Szukasz pracy?

Lider zmiany gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana
Dodana
Dodana

Manager Gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Żądanie sprostowania

Pracodawca ma obowiązek sprostować świadectwo pracy, jeżeli pracownik - w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu - wystąpił z takim wnioskiem. To uprawnienie przysługuje zatrudnionemu zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Pracodawca choć powinien, może też nie zgodzić się z sugestiami byłego podwładnego. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia z żądaniem o jego sprostowanie do sądu pracy. Wówczas kwestię sprostowania rozstrzyga sąd, ale trzeba pamiętać, że pracownikowi przysługuje również prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę, jaką wyrządził mu były przełożony z uwagi na brak wydania lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy.

Niewłaściwe, czyli jakie?

Świadectwo pracy może zostać wydane z błędami. W takiej sytuacji mówi się, że dokument ten jest niewłaściwy. Ma to miejsce choćby wtedy, gdy świadectwo zawiera informacje, które są sprzeczne ze stanem rzeczywistym na dzień jego wydania lub też nie zawiera wszystkich istotnych danych. Ponadto, o błędnie wystawionym świadectwie będzie też mowa w sytuacji, gdy pracodawca nie zaznaczy, że pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W przypadku ostatniej sytuacji trzeba zaznaczyć, że w takich przypadkach rodzi się kolejny problem ze sprostowaniem świadectwa pracy - pracownik nie będzie mógł dochodzić odszkodowania.

Pamiętaj, jako pracownik masz prawo do otrzymania świadectwa pracy oraz sprostowania, jeżeli jest ono błędne. Niezależnie od okoliczności, upewnij się, że Twoje prawa są przestrzegane.

Termin wystawienia świadectwa pracy

Zgodnie z polskim prawem pracy, termin wystawienia świadectwa pracy to czas niezwłoczny po zakończeniu stosunku pracy. To oznacza, że świadectwo powinno być gotowe do odbioru przez pracownika w dniu zakończenia pracy. Niemniej jednak, w praktyce często występują opóźnienia. Jeżeli świadectwo pracy nie jest gotowe na czas, pracownik ma prawo dochodzić swoich praw, a pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Tworzenie świadectwa pracy i jego prawidłowe wydanie to ważna część obowiązków pracodawcy i każda niezgodność może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Niewydanie świadectwa pracy może prowadzić do konsekwencji prawnych dla pracodawcy, w tym do roszczenia odszkodowawczego ze strony pracownika. Jest to zgodne z Kodeksem pracy, który jasno stanowi, że pracownik ma prawo do odszkodowania za szkodę wynikającą z niewydania świadectwa pracy lub wydania go w niewłaściwej formie. Odszkodowanie może obejmować nie tylko straty rzeczywiste, takie jak utracone zarobki, ale również szkody niematerialne, takie jak stres czy utrata możliwości zatrudnienia w innym miejscu z powodu braku dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe.

Niewydanie świadectwa pracy

Pracownik ma prawo do otrzymania świadectwa pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy lub zrobi to z opóźnieniem, pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Pracodawca, który nie wydał świadectwa pracy, naraża się na kary prawne, które mogą obejmować grzywny czy nawet odpowiedzialność karną. Ważne jest dla pracowników, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki w tej kwestii i podjąć kroki w celu ochrony swoich interesów.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są konsekwencje niewydania świadectwa pracy?

Niewydanie świadectwa pracy może prowadzić do roszczenia odszkodowawczego ze strony pracownika oraz do odpowiedzialności karnej pracodawcy.

Czy mogę dostać odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy?

Tak, pracownik ma prawo do odszkodowania za szkodę wynikającą z niewydania świadectwa pracy.

Jaki jest termin wystawienia świadectwa pracy?

Termin wystawienia świadectwa pracy to czas niezwłoczny po zakończeniu stosunku pracy.

Czy mogę poprosić o sprostowanie świadectwa pracy?

Tak, pracownik ma prawo do żądania sprostowania świadectwa pracy w przypadku, gdy zawiera ono błędy.

Czy pracodawca może odmówić wydania świadectwa pracy?

Nie, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy po zakończeniu stosunku pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

3 komentarze

Szfowa

Szfowa

Jak tylko kończy się stosunek pracy pracownika, to powinien on dostać momentalnie świadectwo pracy. Musi być ono prawidłowo wypełnione, bo zgodnie z aktualnymi przepisami.
ślicznotka

ślicznotka

Jak pracownik zostanie zwolniony z zakładu pracy, albo sam się zwalnia - obowiązkiem pracodawcy jest mu dać świadectwo pracy.
Rebus

Rebus

To najważniejsza rzecz by pracownik pokwitował odebranie takiego dokumentu. Tylko to mogłoby być powodem do jakiegoś zgłoszenia do pip gdyby tak się nie zdarzyło.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka