Czym jest spór zbiorowy?

Czym jest spór zbiorowy?
Wśród sporów zbiorowych wyróżnić można spór zakładowy i wielozakładowy. Niezależnie od rodzaju dotyczy on zawsze warunków pracy, płacy, świadczeń socjalnych czy praw i wolności. Co należy wiedzieć o sporach zbiorowych?

Spory zbiorowe zostały uregulowane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, spór zbiorowy zawsze dotyczy warunków pracy lub płac czy świadczeń socjalnych, może również praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo do zrzeszania się. Oznacza to, że spór zbiorowy jest zawsze sporem o interesy i niezbędne jest jego właściwe rozróżnianie od sporów indywidualnych. W praktyce te drugie dotyczą zawsze praw pracowniczych. Kolejna różnica dotyczy przy tym faktu, że spory zbiorowe są rozwiązywane w trybie określonym w wyżej wymienionej ustawie, zaś indywidualne zawsze w drodze postępowania pojednawczego lub sądowego.

Co jest przedmiotem sporu zbiorowego?

Jak wskazano powyżej, przedmiotem sporu zbiorowego mogą być różne elementy, w tym warunki pracy, płac i świadczeń socjalnych czy też prawa i wolności związkowe pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne czynniki dotyczą wielu płaszczyzn.
Pod warunkami pracy należy mieć na myśli nie tylko te warunki, które determinują wykonanie przez pracownika jego zobowiązań, ale również te, które bezpośrednio wiążą się z treścią stosunku pracy czy warunkami środowiska pracy. Mowa tu głównie o takich kwestiach, jak choćby urlopy pracownicze. W tak samo szeroki sposób należy mówić o warunkach płacy. Poza warunkami wynagradzania pracowników spór może dotyczy warunków przyznawania dodatkowych świadczeń, w tym premii czy odpraw emerytalno-rentowych.

Spór zbiorowy może dotyczyć także świadczeń socjalnych. W takim wypadku mowa o świadczeniach, które są przyznawane przez pracodawcę na działalność kulturalno-oświatową, wypoczynek czy pomoc materialną dla zatrudnionych. Szerokie znaczenie tego pojęcia odnosi się również do warunków tworzenia i gospodarowania środkami zgromadzonymi tytułem zakładowego funduszu socjalnego.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Gdy spór zbiorowy dotyczy praw i wolności związkowych pracowników, to zatrudnieni najczęściej występują o to, aby móc swobodnie tworzyć związki zawodowe i zrzeszać się w nich.

Rodzaje sporów zbiorowych i jego strony

W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje sporów zbiorowych:

  • zakładowy,
  • wielozakładowy.

To rozróżnienie jest niezwykle istotne, gdy mowa o trybie i sposobie prowadzenia sporu, w tym choćby organizowania strajku. O ile spór zakładowy dotyczy jednego pracodawcy, o tyle wielozakładowy będzie miał miejsce zawsze wówczas, gdy stroną będzie więcej niż jeden pracodawca.

Z formalnego punktu widzenia stronami sporu zbiorowego są zawsze pracownicy i pracodawca. Warto przy tym wiedzieć, że podmiot zatrudniający nie musi bezpośrednio brać udział w sporze ? może upoważnić do działania w swoim imieniu choćby organizację pracodawców. Po stronie pracowników zachodzi analogiczna sytuacja ? osoby zatrudnione mogą być reprezentowane przez związki zawodowe. Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja, to mogą one działać samodzielnie lub też wypracować wspólne stanowisko.

Spór zbiorowy trwa przez określony czas

O ile problemu nie stanowi wskazanie daty rozpoczęcia się sporu ? tę zawsze wyznacza wystąpienie przez związki zawodowe z żądaniami, o tyle problemem może być wskazanie daty jego końca. Ta zależy od tego, czy porozumienie zostało zawarte na etapie rokowań, mediacji czy strajku. Inną sytuacją jest ewentualne zaakceptowanie przez pracodawcę żądań pracowników. W takiej sytuacji spór w ogóle nie powstaje. 

Oceń ten wpis
Czym jest spór zbiorowy?
Ocena: 3.4, liczba głosów: 27

Opinie

Uber
2019-12-11, 16:25
Taki temat warto poznać, szczególnie gdy ma miejsce sytuacja gdy warto wykorzystać to do obrony własnych interesów. Sytuacja może dotyczyć przecież wszystkich.
Erstn
2019-05-22, 11:31
Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć m.in. warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych.... Czym jest spór zbiorowy? Rodzaje sporów zbiorowych i jego strony.....itd- fajnie opisane w tym artykule.
Rutek
2019-05-08, 10:39
No i takie konkretne informacje na temat pozwu zbiorowego są bardzo przydatne dla wszystkich. Nigdy przecież nie wiadomo czy danej grupy pracowników to kiedyś nie dotyczyć będzie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.