Pracownik - prawa i obowiązki

Świadectwo Pracy: Zawartość świadectwa i Termin wystawienia

8 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze
Świadectwo Pracy: Zawartość świadectwa i Termin wystawienia
Odkryj kompletny przewodnik dotyczący świadectwa pracy. Od zawartości, przez termin wystawienia, do kary za błędy i żądanie wydania.

Sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy. W każdym przypadku podmiot zatrudniający musi wystawić dokument ten w momencie rozwiązania lub też wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo ustawodawca nie przewidział żadnego usprawiedliwienia dla pracodawcy, w przypadku, jeżeli nie dopełni on swojego obowiązku. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy "wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą". Jakich terminów musi dochować podmiot zatrudniający?

Zawartość świadectwa pracy

Dla pracodawcy, istotne jest zrozumienie, że zawartość świadectwa pracy jest regulowana prawnie i musi zawierać określone elementy, takie jak okres zatrudnienia, stanowisko, przyczyny rozwiązania umowy i inne. Najczęstsze błędy w świadectwie pracy mogą prowadzić do kłopotów prawnych, dlatego warto zwrócić uwagę na tworzenie świadectwa pracy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Informacje o świadectwie pracy

Świadectwo pracy musi być dostarczone pracownikowi niezwłocznie po zakończeniu zatrudnienia. Odpowiedni wzór i informacje o świadectwie pracy są dostępne online i w literaturze prawa pracy. Termin wystawienia świadectwa pracy jest kluczowy, a kara za błędne świadectwo pracy może być nałożona w przypadku nieprzestrzegania przepisów. Dlatego jako pracodawca, musisz znać i stosować się do zasad dotyczących wydawania świadectwa pracy.

Żądanie wydania świadectwa pracy

W sytuacji, gdy pracownik żąda wydania świadectwa pracy, pracodawca ma obowiązek dostarczyć je w odpowiednim terminie. Proces ten musi być zgodny z prawem i spełniać wszystkie formalne wymogi. W razie wątpliwości warto skonsultować się z ekspertem ds. prawa pracy, aby uniknąć błędów, które mogą prowadzić do niepotrzebnych komplikacji prawnych.

Szukasz pracy?
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kierownik Magazynu

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kiedy otrzymam świadectwo pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanie świadectwa pracodawcy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Niekiedy może to być niemożliwe i wówczas też pracodawca jest zobowiązany doręczyć swojemu byłemu podwładnemu dokument ten w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. Z drugiej strony warto zauważyć, że w niektórych warunkach podmiot zatrudniający może mieć z tym problem. Tak będzie choćby wtedy, gdy pracownik zmieni adres zamieszkania i nowego nie poda pracodawcy. Z oczywistych względów zatrudniający nie będzie miał możliwości skutecznego doręczenie dokumentu. Wówczas też powinien złożyć go do akt pracowniczych i to ze skutkiem doręczenia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w osobym artykule: Rozstajesz się z pracownikiem? Pamiętaj o świadectwie pracy!

Prawidłowo sporządzone świadectwo pracy

Aby zrozumieć istotę świadectwa pracy należy pamiętać, że to dokument, który ma służyć przekazaniu zarówno kolejnemu pracodawcy, jak i właściwym instytucjom zobiektywizowanych informacji o danym pracowniku. Mowa zatem o takich wiadomościach, które są podstawowe i poświadczają określone dane o zatrudnionym. W świadectwie pracy wskazać należy szereg informacji dotyczących zajmowanego przez pracownika stanowiska. Część z nich wskazana została w art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisem dokonanym przez ustawodawcę, w dokumencie tym znaleźć muszą się informacje dotyczące "okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczeniem pracy". Podmiot zatrudniający ma również obowiązek umieścić na dokumencie tym stosowną wzmiankę, jeżeli wynagrodzenie pracownika było zajęte przez organ egzekucyjny, czyli komornika. Dodatkowo, na żądanie zainteresowanego, w świadectwie pracy znaleźć może się też informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak również uzyskanych kwalifikacjach.

Przy wystawianiu świadectwa pracy zatrudniony powinien kierować się nie tylko Kodeksem pracy, ale również rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. I tak, obligatoryjnie podmiot zatrudniający powinien w dokumencie tym zamieścić takie informacje, które dotyczą:

Zapewnij zgodność z prawem i uniknij błędów w świadectwie pracy, stosując się do wytycznych dotyczących zawartości, terminów i procesu wystawiania świadectwa.

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

W moim świadectwie są błędy

Każdy pracownik, który zauważył w otrzymanym dokumencie błąd, ma prawo dochodzić jego sprostowania. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy. W tym samym terminie podmiot zatrudniający powinien ustosunkować się do wniosku pracownika. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej, choć nie musi być uzasadniania. Zgodnie też z art. 97 § 2 Kodeksu pracy w przypadku nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, osobie zainteresowanej, czyli byłemu pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są kluczowe elementy zawartości świadectwa pracy?

Kluczowe elementy to okres zatrudnienia, stanowisko, przyczyny rozwiązania umowy i inne określone prawem elementy.

Gdzie mogę znaleźć informacje o świadectwie pracy?

Informacje, wzory i wytyczne są dostępne online oraz w literaturze prawa pracy.

Czy mogę odmówić żądanie wydania świadectwa pracy?

Nie, pracodawca ma obowiązek dostarczyć świadectwo pracy w odpowiednim terminie, zgodnie z prawem.

Jakie są najczęstsze błędy w świadectwie pracy?

Najczęstsze błędy to niepełne lub błędne informacje, niewłaściwy wzór i opóźnienia w dostarczeniu świadectwa.

Jak tworzyć świadectwo pracy zgodnie z prawem?

Przy tworzeniu świadectwa pracy należy śledzić obowiązujące wytyczne, korzystać z odpowiednich wzorów i dbać o terminowość.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

4 komentarze

Kurek

Kurek

Nic więcej ponad to nie potrzeba wiedzieć. Czytelnie zostało to opisane.
Magda

Magda

Po takim wpisie już wszystko wiem. Ważny dokument w jakim pewne stałe muszą zostać zawarte by był on kompletny. Trzeba odpowiednio znać przepisy albo mieć ściągę.
pracownik zwolniony

pracownik zwolniony

Świadectwo pracy pracownik musi dostać, jeśli sam się zwolnił, albo został zwolniony. To bardzo ważny dokument. Co on musi zawierać, mówią o tym odpowiednie przepisy. Wydanie świadectwa pracodawcy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę.
Alex

Alex

To bardzo ważny dokument z jakim wiąże się działanie na rynku pracy i np. udowodnienie pracy w danym miejscu. To się przekłada w pośredniaku i nie tylko. Ważna opcja.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka