Wzór obwieszczenia o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym

Wzór obwieszczenia o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym

Dokument został przygotowany w standardowej i przejrzystej formie wizualnej. Wzór obwieszczenia o systemie czasu pracy o rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym należy poddać samodzielnej edycji i wydrukować w celu przedłożenia pracownikom oraz zebrania ich podpisów. Dokument w formacie .doc jest kompatybilny z najpopularniejszymi programami, jak MS Office oraz darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office), więc edycja pliku nie powinna sprawiać kłopotu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, systemy i rozkłady czasu pracy, jak również przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się i podaje w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jednak nie każdy pracodawca jest objęty obowiązkiem ustalenia układu zbiorowym i regulaminu pracy - pracodawca zatrudniający do 10 pracowników zgodnie z Kodeksem pracy może te ustalenia wprowadzić, a następnie poinformować o nich pracowników za pomocą obwieszczenia o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym czasu pracy (art. 150 § 1 K.p.). Wzór tego dokumentu udostępniamy do pobrania i uzupełnienia niezbędnymi danymi.

 

Obwieszczenie o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym

Obwieszczenie o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym to dokument, który jest przedstawiany przez pracodawcę i ma na celu podanie podstawowych informacji o organizacji czasu pracy w danej jednostce. W ramach obwieszczenia pracodawca może wprowadzić czas pracy w formie podstawowej, równoważnej, zadaniowej, przerywanej bądź pracy w ruchu ciągłym. Jakie firmy mają obowiązek wprowadzenia systemu pracy na zasadzie obwieszczenia? Dokument powinien być opublikowany, gdy firma nie zatrudnia więcej niż 20 osób. Po publikacji obwieszczenia wchodzi ono w życie po 2 tygodniach od momentu, kiedy został on przekazany pracownikom.

Co zawrzeć w obwieszczeniu o systemie czasu pracy?

Aby obwieszczenie o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym nabrało mocy prawnej, niezbędne jest wykazanie kilku istotnych elementów, które mają wejść w skład dokumentu. Niezwykle ważne jest, by wyróżnić informację o obowiązującym czasie pracy z wyszczególnieniem konkretnych działów oraz systemu, w jakim ma pracować. Kolejnym elementem dokumentu jest wskazanie dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dodatkowo pracodawca musi wyszczególnić okres rozliczeniowy dla każdego poszczególnego działu w przedsiębiorstwie. Dokument pozwala również na wprowadzenie dodatkowych postanowień, które powinny być zapisane w ostatnim punkcie obwieszczenia.

Wzór obwieszczenia o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym

Jeśli zależy nam na tym, by Obwieszczenie o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym było solidnie przygotowane, warto skorzystać z darmowego, dostępnego w internecie wzoru, który zawiera wszystkie niezbędne podpunkty dokumentu. Wykorzystanie wzoru pozwoli na zrozumiałe przedstawienie zasad organizacji pracy panujących w przedsiębiorstwie.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki