Makler - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 0
Zawód: Makler
Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Makler.
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód maklera

Potrzeba specjalnie przeszkolonych osób, które szybko spełnią żądania kupujących i sprzedających z jednoczesnym monitorowaniem zgodności z ustalonymi zasadami handlu, pojawiła się równocześnie z pojawieniem się pierwszej giełdy towarowej w Amsterdamie w 1602 roku. Wszystkie nowoczesne systemy wymiany elektronicznej nadal stosują te same zasady obliczania optymalnej ceny. W chwili obecnej kalkulacja bieżących cen jest całkowicie pod kontrolą systemów komputerowych, ale rola kontrolna maklera nie zmniejszyła się. Brak konieczności ręcznego kontrolowania ofert i transakcji pozwolił pracownikom giełdy poświęcić więcej czasu na analizę rynku i cen. 

Rynek maklerski pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, ale praca tych specjalistów jest już w pełni regulowana przez prawo. Makler może być osobą fizyczną, ale najczęściej pracuje w firmie, która świadczy klientom usługi pośrednictwa. Otrzymuje stałą pensję lub prowizję, której wysokość zależy od kwoty transakcji. Specjaliści pracujący w firmach maklerskich monitorują zmiany wartości światowych walut lub papierów wartościowych i zawierają transakcje. Na rynku papierów wartościowych pośrednik pracuje z akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi, opcjami. Na rynku walutowym makler zajmuje się walutą, wykonuje operacje celne.

Jak zostać maklerem?

Wiele firm i giełd samodzielnie przygotowuje potencjalnych pracowników, oferując im szkolenie bezpośrednio u nich. Jednakże najpierw każdy profesjonalista musi mieć dyplom ukończenia studiów wyższych. Dlatego eksperci z wyższym wykształceniem ekonomicznym lub technicznym często wchodzą w sferę wymiany handlowej. Żeby odnieść sukces jako makler, musisz mieć wiedzę z matematyki, finansów, ekonomii, zarządzania i rachunkowości. Zawód stawia wyższe wymagania na poziomie szkolenia. Właściwie od strony technicznej w pracy maklera nie ma nic skomplikowanego - transakcje na nowoczesnej giełdzie odbywają się za pomocą komputerów, system ten można opanować na kursach krótkoterminowych. Jednak, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zawieranych transakcji, potrzeba znacznie więcej wiedzy i umiejętności. Żeby to zrobić, trzeba dobrze znać gospodarkę (z reguły osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym pracują jako pośrednicy), kierować się socjologią, prawem i specyfiką działań w dziedzinie, w której pośrednik się specjalizuje.

Dzisiaj istnieje wiele odmian tego zawodu.

  • Makler giełdowy - zajmuje się kupnem i sprzedażą akcji, operacjami z walutami obcymi, metalami szlachetnymi. Najbardziej rozpoznawalnym przykładem miejsca możliwej pracy jest powszechnie znany rynek Forex.
  • Makler ubezpieczeniowy zapewnia interakcję ubezpieczonego i firmy świadczącej odpowiednią usługę.
  • Makler wprowadzający - akceptuje aplikacje od swoich klientów do przetwarzania transakcji na giełdzie, ale ich nie prowadzi.
  • Makler biznesowy towarzyszy procesowi kupna i sprzedaży każdej firmy.


Wymienione zostały nie wszystkie odmiany. Żeby stać się jednym z najlepszych w zawodzie, potrzeba doskonałego zrozumienia gospodarki w ogóle, a w szczególności procesów finansowych i rynkowych. Doświadczenie udanej pracy (czyli zysku dla klienta) daje maklerowi możliwość wykonywania coraz większych transakcji, co znacząco wpływa na poziom jego dochodów.

Makler - wymagania

Oprócz wiedzy teoretycznej z wybranej dziedziny i doświadczenia zawodowego wymagane są również pewne cechy osobiste. Po pierwsze, makler musi być towarzyski, odpowiedzialny, zdecydowany i ostrożny. Ponadto musi być w stanie właściwie zorganizować własne działania, pomimo różnorodności zadań i ogromnego przepływu informacji. Maklera powinna także cechować ambicja, samodzielność, wysoka szybkość reakcji, doskonała pamięć i oczywiście umiejętności analityczne, które pomogą osiągnąć sukces. Ważne jest posiadanie informacji operacyjnych dotyczących zarówno rynku papierów wartościowych, jak i ogólnej sytuacji w gospodarce, a także gotowości do ciągłego monitorowania tych informacji.

Ile zarabia makler?

Wynagrodzenia maklerów są uważane za wysokie, ale ich poziom zależy bezpośrednio od sukcesu transakcji. Jeśli przedstawiciel tego zawodu ma już udane doświadczenie zawodowe (klienci osiągnęli zysk), otwiera to mu drzwi dla większych operacji maklerskich, z których dochód można mierzyć w liczbach z imponującą liczbą zer. Maklerzy mogą być zapraszani jako pracownicy pełnoetatowi do organizacji komercyjnych - na przykład do banków. Często otrzymują stanowisko analityka finansowego i bardzo dobre zarobki. Dobre wykształcenie i świadomość finansowa pomogą brokerowi znaleźć pracę w banku lub na giełdzie. Zawód jest atrakcyjny, ponieważ nie wymaga pracowania w biurze. Wirtualnie można działać i zastosować posiadaną wiedzę i talent. W ten sposób makler ma szerszą perspektywę. Specjaliści, którzy wykazują doskonałe wyniki, szybko zdobywają solidną pozycję na rynku pracy (często przeskakując kilka kroków wzwyż na drabinie kariery). Zawó maklera nie jest zatem uzależniony od regionu pracy, chyba że móimy o specyficznej odmianie profesji. Najlepsi w tym zawodzie z poczatku pracują pod skrzydłami danej firmy maklerskiej, jednak ich celem zawsze powinno być rozwinięcie skrzydeł i praca na własny rachunek.