Najwięksi pracodawcy na Opolszczyźnie

Według najnowszych raportów statystycznych przestrzeń województwa opolskiego charakteryzuje silne, wewnątrz regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, rozbudowana sieć przemysłowa oraz trwała i wysoka rentowność przedsiębiorstw. W poniższym artykule przedstawiamy listę firm, które jako największe w regionie, decydują o jego gospodarczym potencjale, dają zatrudnienie największej liczbie pracowników.

Pracodawcy w województwie opolskim. Jakie zmiany na rynku pracy nastąpiły w ostatnim czasie?

W grudniu 2018 roku na terenie województwa opolskiego zarejestrowanych było 100 931 tysięcy podmiotów gospodarczych. Oprócz wzmożonego rozwoju nowych działalności gospodarczych w regionie w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w sektorze przedsiębiorstw nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia – o 5,1%, tj. do poziomu 104,4 tys. osób. Branże, dla których odnotowano wspomniany powyżej wzrost zatrudnienia to przede wszystkim handel i naprawa pojazdów samochodowych – łącznie o 6,9%, transport i gospodarka magazynowa – o 8,5%, zakwaterowanie, hotelarstwo i gastronomia – o 11,8% oraz administrowanie i działalność wspierająca – o 42,8%.

Mimo dotychczasowego, zadowalającego poziomu zatrudnienia, ostatnie lata przyniosły spore zmiany na rynku pracy. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2021 r. na Opolszczyźnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się bowiem na poziomie 105,4 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu do danych sprzed roku, tj. lutego 2020 roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. aktualna sytuacja epidemiczna w kraju.

Województwo opolskie uznaje się więc ostatecznie za region o średnim poziomie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu niskiego wskaźnika zatrudnienia, związanego z kolei z niewykorzystywanymi rezerwami podaży pracy, bardzo niską aktywnością ekonomiczną ludności i postępującą depopulacją regionu, wynikającą z niskiego przyrostu naturalnego oraz niekorzystnej sytuacji migracyjnej ludności.

Przyszłościowe branże na Opolszczyźnie. Gdzie warto się zatrudnić?

W gospodarce województwa opolskiego znaczącą rolę odgrywa przemysł. Atutem tego regionu jest wieloletnia tradycja produkcji przemysłowej oraz jego zróżnicowana, stale rozbudowywana struktura. Największy udział w branży przemysłowej na Opolszczyźnie ma przemysł spożywczy, który stanowi 13,2% ogółu produkcji regionalnej. Prym w tej branży wiodą: przetwórstwo warzywno-owocowe, produkcja cukru, a także wyrobów mleczarskich, piekarsko-cukierniczych i ciastkarskich, w których zatrudnionych jest łącznie prawie 8 tysięcy pracowników.

Znaczny wkład w regionalne zasoby produkcyjne wnoszą także ośrodki skupiające pracodawców przemysłu chemicznego. Udział produkcji podstawowych chemikaliów czy wyrobów chemii gospodarczej wynosi ok. 11,7% w skali kraju, a liczba zatrudnionych w tej branży osób skupia ponad 3 tysiące zatrudnionych osób.

Na Opolszczyźnie duże znaczenie gospodarcze przypisuje się ponadto przemysłowi wyrobów wytwarzanych z surowców niemetalicznych, na który składają się przemysł cementowo-wapienniczy – zatrudniający łącznie ok. 1,4 tysiąca osób, przemysł wyrobów betonowych i gipsowych – 1,2 tysiąca pracowników oraz branże związane z produkcją szkła i jego pochodnych – ponad 0,5 tys. pracujących. Wymienione rodzaje przemysłu stanowią blisko 11,1 % produkcji regionalnej i średnio 4,2% w skali kraju.

Znacznie mniejsze udziały w gospodarce województwa opolskiego ma przemysł metalowy – 2,15% produkcji regionalnej. Mimo znaczącego spadku produkcji oraz liczby pracowników Opolszczyzna nadal plasuje się w pierwszej piątce regionów o najwyższym udziale przemysłu metalowego w produkcji ogółem.

O konkurencyjności rynku pracy na Opolszczyźnie decyduje również silnie rozwinięty sektor budownictwa. Region cechuje nie tylko duża ilość przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlano-montażową czy związaną z produkcją materiałów budowlanych, ale także rozbudowana sieć naukowo-techniczna, specjalistyczne szkolnictwo zawodowe, obecność uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych skupionych wokół nauk o budownictwie i jego technologii.

Opolszczyzna to region silnie i w różnorodny sposób uprzemysłowiony. Oprócz wymienionych dyscyplin, w województwie opolskim rozwija się także sektor energetyczny (związany głównie z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii). Potencjał rozwojowy posiada także opolskie rolnictwo oraz agroturystyka. Przedsiębiorcy związani więc z wyżej wymienionymi branżami stanowią więc o atrakcyjności Opolszczyzny i należą do grona największych pracodawców regionu.

Najwięksi pracodawcy w województwie opolskim. Najlepsza praca na Opolszczyźnie

Poniżej prezentujemy listę dwudziestu największych pracodawców w województwie opolskim. Przedstawione w zestawieniu przedsiębiorstwa zatrudniają największą liczbę pracowników
w regionie.

Ranking największych pracodawców na Opolszczyźnie:

 • Grupa VELUX w Namysłowie Grupa VELUX – ponad 10 tys. zatrudnionych osób
 • Coroplast w Strzelcach Opolskich / we wsi Dylaki – 7 tys. zatrudnionych osób
 • Marcegaglia Poland w Kluczborku – 6 tys. zatrudnionych osób
 • Nutricia Grupa Danone Polska w Opolu – ponad 3 tys. zatrudnionych osób
 • Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach – 2900 zatrudnionych osób
 • Zott Polska w Opolu – 2126 zatrudnionych osób
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu – 1570 zatrudnionych osób
 • Diehl Controls Polska w Namysłowie – 1200 zatrudnionych osób
 • Spółki Grupy Górażdże w Choruli – 1200 zatrudnionych osób
 • Keiper Polska w Skarbimierzu – 873 zatrudnione osoby
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. w Otmuchowie – 659 zatrudnionych osób
 • Südzucker Polska w Polskiej Cerekwi – 630 zatrudnionych osób
 • Lhoist Opolwap Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim – 550 zatrudnionych osób
 • Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. w Brzegu – 420 zatrudnionych osób
 • Warta Glass w Jedlicach k. Ozimka – 300 zatrudnionych osób
 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. w Brzegu – 350 zatrudnionych osób
 • Lesaffre Polska w Wołczynie – 271 zatrudnionych osób
 • Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie w Nysie – 250 zatrudnionych osób
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku – 100 zatrudnionych osób
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach – 100 zatrudnionych osób

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka