Najwięksi pracodawcy na Pomorzu

Województwo pomorskie położone jest nad Morzem Bałtyckim. Stolicą tego regionu jest Gdańsk, a najwyższy stopień koncentracji działalności gospodarczej występuje w obrębie całej Metropolii Trójmiejskiej, czyli obejmuje również Gdynię, Sopot i powiaty ościenne. Szybko rozwijają się również miasta takie, jak Słupsk, Tczew, Kwidzyn oraz Lębork.

Województwo pomorskie leży na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków transportowych, dzięki czemu cały region posiada duże zaplecze logistyczne, umożliwiające wymianę międzynarodową. Pełni rolę węzła transportowego dla Europy Środkowo - Wschodniej. Całe Pomorze charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. W tym rejonie ulokowały się takie firmy, jak na przykład Scania, E.ON Sverige, Gino Rossi, Curver, Flextronics International, Eaton Trucks, Gemalto, Molex, Tapflo, Alteams czy International Paper Kwidzyn.

Pracodawcy na Pomorzu. Jakie zmiany na rynku pracy?

W połowie roku 2020, w województwie pomorskim odnotowano stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,5%, czyli była wyższa niż rok wcześniej o 1,1%, jednak niższa o 0,6% od stopy bezrobocia w całym kraju. Do urzędów pracy zgłoszono również o 25% mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wartość współczynnika aktywności zawodowej oraz wartość wskaźnika zatrudnienia były w województwie pomorskim wyższe niż w całej Polsce i wynosiły odpowiednio 58,6% (w kraju – 56,0%) i 57% (w kraju – 54,2%). W porównaniu do roku poprzedzającego wskaźnik zatrudnienia nie zmienił się, a współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się nieznacznie. Wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. W połowie 2020 roku, na Pomorzu wynosiło ono 5310,31 zł, czyli było wyższe o 2,7% od zanotowanego w roku poprzednim.

Na terenie województwa pomorskiego prężnie działają agencje zatrudnienia. W ubiegłym roku najwięcej osób podjęło za ich pośrednictwem zatrudnienie jako magazynierzy i pokrewni, robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani, ręczni pakowacze i znakowacze oraz układacze towarów na półkach.

Przyszłościowe branże na Pomorzu. Gdzie warto się zatrudnić?

Trójmiasto charakteryzuje się dużą różnorodnością rynku pracy, ze względu na swoje położenie oraz koncentrację na swoim obszarze wielu przedsiębiorstw. W tym rejonie występuje duże zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT, pracowników do spraw finansowo - księgowych, specjalistów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz specjalistów administracji publicznej.

W 2020 roku, do urzędów pracy w województwie pomorskim, najwięcej miejsc pracy zgłosili pracodawcy prowadzący działalność w branży przetwórstwa przemysłowego oraz w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej. Do najbardziej deficytowych zawodów na Pomorzu, według przeprowadzonych badań, zaliczono: kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, robotników budowlanych, spawaczy, nauczycieli języków obcych i lektorów oraz pielęgniarki i położne. Szczególnie potrzebni są murarze, tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy oraz pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie. Dzięki ciągłemu rozwojowi branży logistycznej i przeładunkowej, na terenie województwa pomorskiego zauważalny jest brak pracowników w zawodach: spedytorzy i logistycy oraz zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Najwięksi pracodawcy na Pomorzu. Najlepsza praca na Pomorzu

W województwie pomorskim główną siłą napędową rozwoju regionu są usługi, przemysł oraz budownictwo. Rozwój handlu zaś napędzany jest dzięki dynamicznie prosperującym portom w Gdańsku i w Gdyni. Do głównych gałęzi przemysłu na terenie całego Pomorza zaliczyć można przemysł stoczniowy, drzewno - papierniczy, petrochemiczny oraz elektrotechniczny. Bardzo istotny jest także przemysł spożywczy, jednak rolnictwo ma mniejszy udział w rynku, niż pozostałe sektory. Jeśli chodzi o potencjał rozwojowy, największy zdecydowanie mają branże takie, jak ICT (Information and Communication Technology), BSS (Business Service Sector), logistyka, biotechnologia i chemia lekka, elektronika i motoryzacja.

Do dwudziestu największych pracodawców na Pomorzu w roku 2020, według rankingu Forbes, zaliczyć można:

 • PHU Depo,
 • Elszyk,
 • Ciecholewski Wentylacje Montaż,
 • RTB Developer,
 • Albus,
 • Venus Commodities,
 • DMP,
 • Kontrakt Biuro Projektowo - Konsultingowe,
 • Normedic,
 • Stalko,
 • Simbesco Polska,
 • BAP Polska,
 • Ocean Professional Logistics,
 • NKM,
 • MS,
 • AJM,
 • Polterm Instalacje Budynków,
 • Żurawie 24,
 • ATM Lighting oraz
 • AVVS.