Najwięksi pracodawcy na Lubelszczyźnie


Lubelszczyzna to region, który powszechnie uznawany jest za słabo zurbanizowany i rozwinięty przemysłowo. Mimo niskiego poziomu rozwoju infrastruktury stanowi on w skali kraju ważny ośrodek produkcji rolnej – zwłaszcza w zakresie jego nowego i bardzo rozwojowego kierunku, tj. rolnictwa ekologicznego. W poniższym artykule przedstawiamy ranking największych pracodawców regionu i prezentujemy perspektywiczne możliwości zatrudnienia w województwie lubelskim z uwzględnieniem najbardziej przyszłościowych branż.

Pracodawcy w województwie lubelskim. Jakie zmiany na rynku pracy zaszły w ostatnim czasie?

Do 2010 roku w na Lubelszczyźnie odnotowano znaczny spadek zatrudnienia w rolnictwie na rzecz rozwoju przemysłu i usług. Tendencja ta – mimo panujących na tym terenie dobrych warunków naturalnych do uprawy roli – odzwierciedla sytuację gospodarstw rolniczych w skali kraju. Dostrzegalny jest natomiast znaczny wzrost zatrudnienia w sektorze usług (ok. 51% pracujących), handlu i przemysłu.

Z badań EURES wynika, iż na koniec pierwszego kwartału 2020 r. liczba zatrudnionych na Lubelszczyźnie wyniosła 472 099 osób. Prawie 65,5% z nich zatrudnionych było w sektorze prywatnym, a 34,5% w sektorze publicznym. W dużych przedsiębiorstwach pracę znalazło blisko 50,9% pracujących, w średnich – 30,6%, a w małych – 18,5%.

Ostatnie dane statystyczne wskazują natomiast, że pod koniec czerwca 2020 roku na Lubelszczyźnie nastąpiła znacząca zmiana wskaźnika informującego o stopniu bezrobocia w regionie. W ujęciu rocznym – tj. od 2019 roku – zaobserwowano pogorszenie się sytuacji na lokalnym rynku pracy. Odnotowano zwiększenie się ogólnej liczby zarejestrowanych osób pozostających bez zatrudnienia (tj. 75 733 osób bezrobotnych) oraz wzrost stopy bezrobocia z 7,3% do 8,1% w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższa stopa bezrobocia występowała w powiatach: włodawskim – 15,1%, hrubieszowskim – 12,9% chełmskim – 12,0%, a najniższa w powiatach: łukowskim – 5,0%, biłgorajskim – 5,5% i w mieście Lublin – 5,6%.

Przyszłościowe branże na Lubelszczyźnie. Gdzie warto się zatrudnić?

Siedziby mają tu firmy stworzone zarówno przez polskich przedsiębiorców, jak i zagranicznych inwestorów. Do prężnie działających sektorów na terenie województwa zaliczyć należy przede wszystkim przemysł spożywczy, lotniczy i maszynowy. Na Lubelszczyźnie rozwija się zagłębie węglowe i przemysł wydobywczy – w szczególności węgla kamiennego w okolicach Łęcznej, Puchaczowa i Bogdanki, wapieni na Roztoczu Zachodnim czy ropy naftowej i gazu łupkowego w rejonie Łaszczowa, Frampola i Tarnogrodu. Zauważalna w regionie jest także wysoka aktywność szkół wyższych i środowiska akademickiego oraz całego zaplecza badawczego dla nauk z pogranicza biologii i rolnictwa.

Szansą zatrudnienia dla mieszkańców tego regionu są ponadto podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z turystyką, agroturystyką, ogrodnictwem i szkółkarstwem oraz przemysłem specjalistycznych maszyn rolniczych. Osoby poszukujące pracy mogą znaleźć zatrudnienie w przetwórniach rolno-spożywczych – w tym: w młynach, wytwórniach mąk, kasz i makaronów, masarniach i zakładach tłuszczowych, spółdzielniach mleczarskich, cukrowniach i zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego czy browarach. Region Lubelszczyzny to w skali kraju także zaplecze pszczelarskie i zielarskie.

Najwięksi pracodawcy w województwie lubelskim. Najlepsza praca na Lubelszczyźnie

Poniższy ranking przedstawia największych pracodawców w województwie lubelskim. Kryterium decydującym o uwzględnieniu danego przedsiębiorstwa w zestawieniu była ogólna liczba zatrudnionych pracowników. Analiza danych zgodna jest z aktualną sytuacją na rynku pracy na Lubelszczyźnie.

Lista 20 największych pracodawców w województwie lubelskim:

 • Emperia Holding S.A. GK w Lublinie – 13 477 zatrudnionych osób
 • Black Red White S.A. GK w Biłgoraju – 8 096 zatrudnionych osób
 • Stokrotka Sp. z o.o. w Lublinie - 8 206 zatrudnionych osób
 • Grupad Dystrybucyjna Tradis Sp. z o.o. w Lublinie – 5 000 zatrudnionych osób
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A. GK w Puławach – 4 381 zatrudnionych osób
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. GK w Puchaczowie – 4 303 zatrudnione osoby
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. w Świdniku – ok. 3 000 zatrudnionych osób
 • Fabryka Łożysk Toczonych FŁT-Kraśnik S.A. w Kraśniku – ponad 2 000 zatrudnionych osób
 • Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. w Łukowie – ok. 2 000 zatrudnionych osób
 • Zakład Mięsny „Wierzejki" J. M. Zdanowscy S.J. w Płudach – 1 600 zatrudnionych osób
 • Mostostal Puławy S.A. w Puławach – 1 072 zatrudnione osoby
 • Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim – 719 zatrudnionych osób
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie – 600 zatrudnionych osób
 • LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie – 500 zatrudnionych osób
 • Herbapol-Lublin S.A. – 453 zatrudnione osoby
 • Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. w Parczewie – 442 zatrudnione osoby
 • Perła - Browary Lubelskie w Lublinie – 437 zatrudnionych osób
 • Stanchem Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Chemiczne w Niemcach – 400 zatrudnionych osób
 • Spółdzielnia Mleczarska w Rykach – 278 zatrudnionych osób
 • PPH „Standard" z Lublina – 200 zatrudnionych osób