Najwięksi pracodawcy na Lubelszczyźnie

Lubelszczyzna to region, który powszechnie uznawany jest za słabo zurbanizowany i rozwinięty przemysłowo. Mimo niskiego poziomu rozwoju infrastruktury stanowi on w skali kraju ważny ośrodek produkcji rolnej – zwłaszcza w zakresie jego nowego i bardzo rozwojowego kierunku, tj. rolnictwa ekologicznego. W poniższym artykule przedstawiamy ranking największych pracodawców regionu i prezentujemy perspektywiczne możliwości zatrudnienia w województwie lubelskim z uwzględnieniem najbardziej przyszłościowych branż.

Pracodawcy w województwie lubelskim. Jakie zmiany na rynku pracy zaszły w ostatnim czasie?

Do 2010 roku w na Lubelszczyźnie odnotowano znaczny spadek zatrudnienia w rolnictwie na rzecz rozwoju przemysłu i usług. Tendencja ta – mimo panujących na tym terenie dobrych warunków naturalnych do uprawy roli – odzwierciedla sytuację gospodarstw rolniczych w skali kraju. Dostrzegalny jest natomiast znaczny wzrost zatrudnienia w sektorze usług (ok. 51% pracujących), handlu i przemysłu.

Z badań EURES wynika, iż na koniec pierwszego kwartału 2020 r. liczba zatrudnionych na Lubelszczyźnie wyniosła 472 099 osób. Prawie 65,5% z nich zatrudnionych było w sektorze prywatnym, a 34,5% w sektorze publicznym. W dużych przedsiębiorstwach pracę znalazło blisko 50,9% pracujących, w średnich – 30,6%, a w małych – 18,5%.

Ostatnie dane statystyczne wskazują natomiast, że pod koniec czerwca 2020 roku na Lubelszczyźnie nastąpiła znacząca zmiana wskaźnika informującego o stopniu bezrobocia w regionie. W ujęciu rocznym – tj. od 2019 roku – zaobserwowano pogorszenie się sytuacji na lokalnym rynku pracy. Odnotowano zwiększenie się ogólnej liczby zarejestrowanych osób pozostających bez zatrudnienia (tj. 75 733 osób bezrobotnych) oraz wzrost stopy bezrobocia z 7,3% do 8,1% w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższa stopa bezrobocia występowała w powiatach: włodawskim – 15,1%, hrubieszowskim – 12,9% chełmskim – 12,0%, a najniższa w powiatach: łukowskim – 5,0%, biłgorajskim – 5,5% i w mieście Lublin – 5,6%.

Przyszłościowe branże na Lubelszczyźnie. Gdzie warto się zatrudnić?

Siedziby mają tu firmy stworzone zarówno przez polskich przedsiębiorców, jak i zagranicznych inwestorów. Do prężnie działających sektorów na terenie województwa zaliczyć należy przede wszystkim przemysł spożywczy, lotniczy i maszynowy. Na Lubelszczyźnie rozwija się zagłębie węglowe i przemysł wydobywczy – w szczególności węgla kamiennego w okolicach Łęcznej, Puchaczowa i Bogdanki, wapieni na Roztoczu Zachodnim czy ropy naftowej i gazu łupkowego w rejonie Łaszczowa, Frampola i Tarnogrodu. Zauważalna w regionie jest także wysoka aktywność szkół wyższych i środowiska akademickiego oraz całego zaplecza badawczego dla nauk z pogranicza biologii i rolnictwa.

Szansą zatrudnienia dla mieszkańców tego regionu są ponadto podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z turystyką, agroturystyką, ogrodnictwem i szkółkarstwem oraz przemysłem specjalistycznych maszyn rolniczych. Osoby poszukujące pracy mogą znaleźć zatrudnienie w przetwórniach rolno-spożywczych – w tym: w młynach, wytwórniach mąk, kasz i makaronów, masarniach i zakładach tłuszczowych, spółdzielniach mleczarskich, cukrowniach i zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego czy browarach. Region Lubelszczyzny to w skali kraju także zaplecze pszczelarskie i zielarskie.

Najwięksi pracodawcy w województwie lubelskim. Najlepsza praca na Lubelszczyźnie

Poniższy ranking przedstawia największych pracodawców w województwie lubelskim. Kryterium decydującym o uwzględnieniu danego przedsiębiorstwa w zestawieniu była ogólna liczba zatrudnionych pracowników. Analiza danych zgodna jest z aktualną sytuacją na rynku pracy na Lubelszczyźnie.

Lista 20 największych pracodawców w województwie lubelskim:

 • Emperia Holding S.A. GK w Lublinie – 13 477 zatrudnionych osób
 • Black Red White S.A. GK w Biłgoraju – 8 096 zatrudnionych osób
 • Stokrotka Sp. z o.o. w Lublinie - 8 206 zatrudnionych osób
 • Grupad Dystrybucyjna Tradis Sp. z o.o. w Lublinie – 5 000 zatrudnionych osób
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A. GK w Puławach – 4 381 zatrudnionych osób
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. GK w Puchaczowie – 4 303 zatrudnione osoby
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. w Świdniku – ok. 3 000 zatrudnionych osób
 • Fabryka Łożysk Toczonych FŁT-Kraśnik S.A. w Kraśniku – ponad 2 000 zatrudnionych osób
 • Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. w Łukowie – ok. 2 000 zatrudnionych osób
 • Zakład Mięsny „Wierzejki" J. M. Zdanowscy S.J. w Płudach – 1 600 zatrudnionych osób
 • Mostostal Puławy S.A. w Puławach – 1 072 zatrudnione osoby
 • Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim – 719 zatrudnionych osób
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie – 600 zatrudnionych osób
 • LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie – 500 zatrudnionych osób
 • Herbapol-Lublin S.A. – 453 zatrudnione osoby
 • Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. w Parczewie – 442 zatrudnione osoby
 • Perła - Browary Lubelskie w Lublinie – 437 zatrudnionych osób
 • Stanchem Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Chemiczne w Niemcach – 400 zatrudnionych osób
 • Spółdzielnia Mleczarska w Rykach – 278 zatrudnionych osób
 • PPH „Standard" z Lublina – 200 zatrudnionych osób

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka