Najwięksi pracodawcy na Mazowszu

Województwo mazowieckie jest zdecydowanie najszybciej rozwijającym się i najatrakcyjniejszym obszarem kraju pod względem inwestycyjnym. Blisko 19% krajowych przedsiębiorstw zarejestrowanych jest właśnie na Mazowszu. W jego gospodarce dominuje przede wszystkim przemysł rolno - spożywczy oraz petrochemiczny. Ważną rolę odgrywa także sadownictwo i ogrodnictwo oraz przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Największym miastem tego województwa jest Warszawa, jednak ważną rolę pełnią również ośrodki subregionalne: Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów.

Pracodawcy na Mazowszu. Jakie zmiany na rynku pracy?

W połowie zeszłego roku stopa bezrobocia na Mazowszu wynosiła 5,2%, przy średniej całego kraju 6,2%. W samej Warszawie zaś rejestrowanego wynosiła 1,8%. Na koniec 2020 roku, liczba bezrobotnych przypadająca na jedną ofertę była jednak najwyższa od ośmiu lat i wynosiła 39 osób. Najwyższy wzrost zatrudnienia w tym regionie odnotowała administracja i działalność wspierająca - o 3,7%. Najsilniejszy spadek, o 3,5%, nastąpił w branży gastronomicznej i sekcji zakwaterowania. Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dostępnych było w następujących sekcjach: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo, administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa.

Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wystąpiło zaś w zawodach: pakowacz ręczny, magazynier, pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani, robotnik magazynowy, pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani, robotnik gospodarczy, pomocniczy robotnik budowlany, sprzedawca. Co jednak ważne, na Mazowszu przeciętne wynagrodzenie w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 4,3%, a najsilniejszy wzrost, o 9,4%, odnotowano w sekcji obsługi rynku nieruchomości. Szybkim skokiem wynagrodzeń mogli się cieszyć również pracownicy budownictwa, handlu, przemysłu, informacji i komunikacji. Spadek przeciętnej pensji brutto odnotowano zaś w branży zakwaterowanie i gastronomia - o 4,4%.

Przed pandemią COVID-19, w województwie mazowieckim przewidywano wzrost liczby pracujących o 5,1% do 2022 roku. Wszystkie przemiany strukturalne jednak będą realizowane według schematu zakładającego zmiany w sektorze rolniczym i usługach rynkowych. Jednocześnie pozostawiając udział zatrudnienia w przemyśle i usługach nierynkowych na względnie stałym poziomie. Przewidywane przekształcenia sektorowe na Mazowszu znajdą swoje odzwierciedlenie w obszarze struktur zawodowych z większym zapotrzebowaniem na specjalistów, przy istotnym spadku udziału pracujących rolników oraz nieznacznych zmianach w pozostałych wielkich grupach zawodowych.

Przyszłościowe branże na Mazowszu. Gdzie warto się zatrudnić?

Zmieniająca się bardzo dynamicznie sytuacja na rynku pracy w różny sposób wpłynęła na rozwój, bądź też na zahamowanie niektórych branż. Cały czas do przyszłościowych branż należą między innymi transport, energetyka, paliwa, media, IT czy ubezpieczenia. W Warszawie i na terenie całego województwa mazowieckiego wiele przedsiębiorstw z tych gałęzi posiada swoje siedziby. Rozwój w tym regionie wciąż postępuje, w dodatku szybciej, niż w pozostałych obszarach Polski. Powstaje również wiele startupów i firm wprowadzających innowacje między innymi w medycynie czy sektorze zajmującym się energią odnawialną. Wyróżnić można także oferty pracy finansach i kadrach, marketingu oraz kancelariach i doradztwie prawnym. Ze względu na globalną pandemię, ogromne zapotrzebowanie pojawiło się również na personel ochrony zdrowia - lekarzy, pielęgniarki, salowe czy asystentów medycznych.

Najwięksi pracodawcy na Mazowszu. Najlepsza praca na Mazowszu

Najwięksi pracodawcy w województwie mazowieckim to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, państwowe oraz prywatne. Ich zasoby kapitałowe, technologiczne i ludzkie są w stanie zapewnić dobrą i stabilną ścieżkę kariery, która pozwoli na rozwój oraz solidne wynagrodzenie.

Do dwudziestu największych pracodawców na Mazowszu w roku 2020, według rankingu Wprost, zaliczyć można:

 • PKN Orlen,
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
 • PGE,
 • PZU,
 • PKO BP,
 • Cyfrowy Polsat,
 • Totalizator Sportowy,
 • Grupa PKP,
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
 • Inter Cars,
 • Pekao,
 • Euro - Net,
 • Polska Grupa Zbrojeniowa,
 • PLL LOT,
 • Poczta Polska,
 • Boryszew,
 • PKP Cargo,
 • Grupa Polmlek,
 • Alior Bank,
 • Anwim.