Najwięksi pracodawcy na Pomorzu Zachodnim


Województwo zachodniopomorskie obejmuje obszar północno - zachodniej Polski i jest piątym regionem, co do wielkości w kraju. Ponad połowa województwa to tereny rolnicze. Region posiada też bogate tradycje gospodarki morskiej. Większość populacji Pomorza Zachodniego stanowią mieszkańcy miast, zaś większą aktywność zawodową odnotowuje się wśród mieszkańców wsi. Zgodnie z badaniami Głównego Urzędu Statystycznego, w połowie 2020 roku, w województwie zachodniopomorskim pracowało 3,4% wszystkich pracujących osób w Polsce, czyli 427,1 tysięcy. Dla porównania rok wcześniej było to 460,2 tysiąca osób. Większość z nich zajmowała posady mieszczące się w grupie specjalistów, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

Pracodawcy na Pomorzu Zachodnim. Jakie zmiany na rynku pracy?

W połowie roku 2020, w województwie zachodniopomorskim stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,9% i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano wzrost o 1,3 punkta procentowego. Utworzono również o tysiąc mniej nowych miejsc pracy, przy czym najwięcej znalazło się w branży budownictwo. Zlikwidowano również 4900 miejsc pracy, co daje o 0,9 tysiąca więcej, niż w roku poprzednim.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, na polskim rynku pracy zaszły istotne zmiany, które nie ominęły również Pomorza Zachodniego. Odnotowano wyraźny wzrost bezrobocia, przy jednoczesnym spadku podaży ofert pracy. W regionie napływ do bezrobocia przewyższał odpływ, przez co zwiększyła się grupa osób pobierających zasiłki. Obecnie sytuacja w regionie wciąż jest gorsza, niż ponad rok temu, jednak staje się lepsza, niż jeszcze kilka miesięcy wstecz.

W 2020 roku, w zachodniopomorskich urzędach pracy, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pochodziła z sektorów: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy oraz budownictwo. Jeśli chodzi o poszczególne zawody, najwięcej ofert skierowanych było do osób na stanowiska: magazynier, pakowacz ręczny, robotnik budowlany robót stanu surowego i pokrewni, robotnik gospodarczy, pracownik wykonujący prace proste, pomocniczy robotnik budowlany, robotnik wykonujący prace proste w przemyśle, pomocniczy robotnik polowy, sprzedawca, kucharz, pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym, pracownicy obsługi biurowej, pomoc kuchenna.

Przyszłościowe branże na Pomorzu Zachodnim. Gdzie warto się zatrudnić?

Zjawisko deficytu pracowników w województwie zachodniopomorskim widoczne jest przede wszystkim w branży budowlanej, między innymi w zawodach betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, operatorów sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie i robotników budowlanych.

Pracodawcy poszukują przede wszystkim osób z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Według prognoz, w branży TSL (transport - spedycja - logistyka), brakować będzie głównie blacharzy i lakierników samochodowych, kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierów oraz mechaników pojazdów samochodowych. W branży medyczno - opiekuńczej zaś, brakować będzie lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, fizjoterapeutów i masażystów. W sektorze produkcyjnym deficyt dotyczy spawaczy, ślusarzy, elektryków, elektromechaników i elektromonterów. W branży rachunkowo - finansowej poszukiwani będą samodzielni księgowi, pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości oraz pracownicy do spraw finansowo - księgowych ze znajomością języków obcych. Pracodawcy szukają również nauczycieli języków obcych, lektorów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu jak również nauczycieli przedszkoli.

Najwięksi pracodawcy na Pomorzu Zachodnim. Najlepsza praca na Pomorzu Zachodnim

Do dwudziestu największych pracodawców na Pomorzu Zachodnim w roku 2020 zaliczyć można:

 • Polska Żegluga Morska w Szczecinie,
 • EUROAFRICA Linie Żeglugowe,
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”,
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra,
 • Polferries Polska Żegluga Bałtycka,
 • Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. Szczecin,
 • Fosfan,
 • Drobimex Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Szczecinie,
 • Bridgestone Stargard,
 • Cargotec Poland Stargard,
 • Faymonville Polska,
 • Spółdzielcza Agrofirma Witkowo,
 • LM Wind Power,
 • Weber Polska,
 • Barlinek Inwestycje,
 • DGS Poland,
 • Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego,
 • Kabel - Technik - Polska,
 • Kronospan Szczecinek oraz
 • Homanit Polska.