Najwięksi pracodawcy na Mazurach


Województwo warmińsko - mazurskie wyróżnia się na mapie Polski swoimi pięknymi walorami przyrodniczymi. W związku z tym, jedną z wiodących dziedzin gospodarki tego regionu jest turystyka. Stolicą Mazur jest Olsztyn, będący jednocześnie najludniejszym miastem. Inne chętnie zamieszkiwane miejscowości to między innymi Elbląg i Ełk.
Aż 31,4% powierzchni Warmii i Mazur zajmują lasy, z kolei użytki rolne 46,3%, a wody 6%. Tereny te posiadają wysoko rozwinięty przemysł drzewny, produkcję maszyn i urządzeń oraz produkcję zdrowej żywności. Olsztyn jest głównym w regionie ośrodkiem przemysłu spożywczego, oponiarskiego i drzewnego, a także turystyki. Natomiast cały region słynie przede wszystkim z produkcji mebli oraz najwyższej klasy jachtów i łodzi. Dla rozwoju całego regionu kluczowe jest również meblarstwo oraz ekonomia wody. We wszystkich gałęziach gospodarki stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Pracodawcy na Mazurach. Jakie zmiany na rynku pracy?

Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia w województwie warmińsko - mazurskim kształtowała się na poziomie 10,3%, w kraju zaś – 6,1%. Sytuację na rynku pracy w dużej mierze kształtuje się poprzez pandemię koronawirusa SARS-COV-2. Na skutek wprowadzanych restrykcji i ograniczeń, nastąpiło wzmożone rejestrowanie się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Wskaźnik zatrudnienia na Mazurach w I kwartale 2020 roku wynosił 51,1%, zaś w całym kraju - 54,2%. Od początku kwietnia 2020 roku, ciężka sytuacja przedsiębiorstw zaczęła być wspierana przez tak zwaną „Tarczę Antykryzysową”, obejmującą różne formy pomocy. Dzięki środkom obsługiwanym przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Powiatowe Urzędy Pracy uchroniono blisko 130 tysięcy miejsc pracy.

Przyszłościowe branże na Mazurach. Gdzie warto się zatrudnić?

Pod koniec 2020 roku, w województwie warmińsko - mazurskim 96% podmiotów stanowiły przedsiębiorstwa prywatne. Najwięcej z nich prowadzi działalność w branżach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle, budownictwo, działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami oraz pozostała działalność usługowa.

W roku 2020 na Warmii i Mazurach najwięcej ofert pracy pojawiło się w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, opieka zdrowotna oraz budownictwo. W porównaniu do roku poprzedniego liczba ofert zmniejszyła się o blisko 30%, co również jest jednym z negatywnych skutków pandemii koronawirusa.

Badania dotyczące zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach, w województwie warmińsko - mazurskim wskazują aż 28 deficytowych specjalności: betoniarze i zbrojarze; brukarze; cieśle i stolarze budowlani; dekarze i blacharze budowlani; elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy; fizjoterapeuci i masażyści; fryzjerzy; kierowcy autobusów; kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; krawcy i pracownicy produkcji odzieży; kucharze; lekarze; magazynierzy; mechanicy pojazdów samochodowych; monterzy instalacji budowlanych; murarze i tynkarze; operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych; operatorzy obrabiarek skrawających; opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej; piekarze, pielęgniarki i położne; pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie; psycholodzy i psychoterapeuci; robotnicy budowlani; robotnicy obróbki drewna i stolarze; samodzielni księgowi; spawacze; ślusarze.

Najwięksi pracodawcy na Mazurach. Najlepsza praca na Mazurach

Najwięksi pracodawcy w województwie warmińsko-mazurskim to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w dużej mierze prywatne. Ich zasoby kapitałowe, technologiczne i ludzkie są w stanie zapewnić dobrą i stabilną ścieżkę kariery, która pozwoli na rozwój oraz solidne wynagrodzenie. Dominują podmioty z branży turystycznej, meblarskiej, oponiarskiej i spożywczej. Nie oznacza to jednak, że firmy z pozostałych sektorów gospodarki w tym regionie są mniej rozwinięte - w nich także istnieją jednostki wyróżniające się wysoką ekspansją.

Do dwudziestu największych pracodawców na Mazurach w roku 2020, według rankingu Forbes, zaliczyć można:

 • RES ENERGY BGW,
 • Konter,
 • Wimax Mazury,
 • Domlux,
 • MP Meble Popławscy,
 • CSI,
 • GDZ,
 • Podar,
 • Zakład Budowlano - Instalacyjny,
 • Jutrzenka Dobre Miasto,
 • Polbis Auto,
 • Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego,
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Witka,
 • Kensus,
 • Adrenaline,
 • Yetico,
 • CB Bautechnik,
 • Piekarnia Tyrolska,
 • 4IQ Group,
 • BIG Zakład Pracy Chronionej.