Najwięksi pracodawcy na Kujawach

Województwo kujawsko - pomorskie mieści się w środkowej części Polski. Spośród innych wyróżnia je to, iż posiada dwie stolice - Bydgoszcz, gdzie mieszczą urzędy administracji państwowej i Toruń, w którym ulokowano urzędy administracji samorządowej. Do najważniejszych ośrodków przemysłowych, oprócz wymienionych dwóch miast, należą Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Dominuje w nich przemysł spożywczy, powiązany z bazą surowcową województwa oraz przemysł chemiczny, elektromaszynowy, tekstylny, celulozowy i poligraficzny. Region ten jest bogaty w wody lecznicze i uzdrowiska oraz zabytki architektury, dzięki którym prężnie rozwija się także turystyka. Duże znaczenie dla gospodarki Kujaw ma także sektor BPO/SSC, odnawialne źródła energii oraz rolnictwo. Bogate zaplecze naukowe, między innymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wspiera rozwój wszystkich gałęzi gospodarki, wprowadzając nowoczesne rozwiązania i technologie.

Pracodawcy na Kujawach. Jakie zmiany na rynku pracy?

Po pierwszej połowie 2020 roku stopa bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim osiągnęła poziom 8,7%. Współczynnik aktywności zawodowej wynosił zaś 54,8%, a ogólnie dla kraju - 56%. Wskaźnik zatrudnienia na Kujawach kształtował się na poziomie 52,7%, przy 54,2% ogólnie dla Polski 54,2%. Obecna sytuacja jest ściśle związana z pandemią koronawirusa. Przyczynia się ona do rosnącego bezrobocia w niektórych branżach i do deficytu siły roboczej w innych. Przykładem jest branża budowlana, w której na skutek odpływu pracowników z Ukrainy i Białorusi pojawia się coraz więcej wolnych miejsc pracy. Po drugiej stronie stoi sektor gastronomiczny, szczególnie cierpiący na wprowadzanych obostrzeniach związanych z COVID-19, w którym zdecydowanie zmniejsza się ilość wolnych miejsc pracy.

Przyszłościowe branże na Kujawach. Gdzie warto się zatrudnić?

Z badań popytu na pracę wynika, że wolne miejsca pracy w 2020 roku, w województwie kujawsko - pomorskim występowały w następujących branżach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz transport i gospodarka magazynowa. Dotyczyły one głównie zawodów takich, jak: operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług i sprzedawcy, monterzy, sprzedawcy i pokrewni. Przy pomocy Powiatowych Urzędów Pracy pracodawcy poszukiwali głównie robotników gospodarczych, sprzedawców, magazynierów oraz pakowaczy ręcznych.

Według badania Barometr zawodów, w województwie kujawsko - pomorskim przewiduje się deficyt pracowników w branżach: przemysłowej, transportowej, budowlanej, gastronomicznej oraz medycznej. Większość zawodów wymaga od kandydatów aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu i badań lekarskich. W wielu z nich potrzebna jest także gotowość do pracy w trudnych warunkach, znajomość nowoczesnych technologii i języków obcych oraz dyspozycyjność. Niestety, wiele z kandydujących osób nie posiada doświadczenia zawodowego bądź też ma długą przerwę w wykonywaniu zawodu, co może stanowić przeszkodę dla przyszłego pracodawcy.

Najwięksi pracodawcy na Kujawach. Najlepsza praca na Kujawach

Najwięksi pracodawcy w województwie kujawsko - pomorskim prowadzą swoją działalność głównie w branżach: budowa dróg i autostrad, hotelarstwo, transport, budownictwo, IT, sprzedaż samochodów, sprzedaż maszyn budowlanych. Podmioty te są dobrze rozwinięte, z odpowiednimi zasobami kapitałowo - ludzkimi i zapewniające jasną ścieżkę kariery. Duża część z nich to przedsiębiorstwa prywatne, z polskim kapitałem. Zatrudniają one wielu pracowników na różnych stanowiskach, dzięki czemu ich zapotrzebowanie na siłę roboczą jest bardzo szerokie. Często spotkać można oferty pracy ze zróżnicowanymi wymaganiami, na różne szczeble ścieżki zawodowej. Pozwala to na rozpoczęcie pracy nawet z minimalnym doświadczeniem i pięcie się w górę, wraz ze wzrostem wiedzy i zaangażowania.

Do dwudziestu największych pracodawców na Kujawach w roku 2020, według rankingu Forbes, zaliczyć można:

 • Atos IT Services,
 • Majster Budowlane Abc,
 • Filmar,
 • Magic Garden,
 • Kenez,
 • Inohurt,
 • Solbet,
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów,
 • Interhandler,
 • Indorama Ventures Poland,
 • Kujawski Truck Center,
 • Schumacher Packaging Zakład Grudziądz,
 • DMD Bis,
 • Zakład Produkcyjno - Usługowy Romex,
 • Hosta Group,
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Drogowe,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,
 • Janipol Meble Polska,
 • Mondi Świecie
 • Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe.