Najwięksi pracodawcy na Dolnym Śląsku

Walorem Dolnego Śląska jest innowacyjna i prężnie rozwijająca się gospodarka przemysłowa łącząca dawną tradycję z nowoczesną technologią. Jako że rozwój gospodarczy regionu opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych zasobach ludzkich, bogactwie naturalnych złóż oraz licznych inwestycjach, województwo dolnośląskie zdaje się być zagłębiem przemysłu i ważnym węzłem komunikacyjnym. Warunki te pozwalają przedsiębiorcom na prężne prowadzenie działalności gospodarczej i zatrudnianie wielu pracowników. W poniższym artykule przedstawiamy firmy, które należą do grona największych pracodawców na Dolnym Śląsku.

Pracodawcy na Dolnym Śląsku. Jakie zmiany na rynku pracy?

W dolnośląskich firmach powstaje 75% produktu krajowego, a w ostatnich trzech latach jego wskaźnik przypadający na jednego mieszkańca wzrósł o 10%. Zauważyć należy, że zgodnie z danymi statystycznymi, co tydzień w regionie rejestrowanych jest 575 nowych firm, a po średnio trzech latach funkcjonowania, mimo ogólnego kryzysu gospodarczego i ryzyka z nim związanego, niemalże połowa z nich nadal istnieje i rozwija się. Jak pokazują badania Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2011 roku w województwie dolnośląskim zarejestrowanych było ponad 320 tys. podmiotów gospodarczych. Miarą przedsiębiorczości mieszkańców jest więc liczba firm oraz lokalny popyt konsumpcyjny.

Mimo potencjału gospodarczego mieszkańców Dolnego Śląska, większość z nich, tj. 4 na każde 5 osób, pracuje w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, a w IV kwartale 2019 roku stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wg BAEL wynosiła 4,2%. Szacuje się, że wówczas w regionie w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie kształtowało się na poziomie ponad 494 tys. osób, tj. 1,4% wyższy niż w roku ubiegłym. Wzrost zatrudnienia odnotowano w jedenastu branżach, największy zaś w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – o 9,7%. Pod koniec 2020 r. – wskutek epidemii – nastąpił natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej Dolnego Śląska.

Przyszłościowe branże na Dolnym Śląsku. Gdzie warto się zatrudnić?

Wiodące wśród przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, jak uprzednio wspomniano, są branże przemysłu wydobywczego, elektryczno-mechanicznego czy transportu. Rejon oprócz tego, że jest krajowym potentatem w pozyskiwaniu kruszyw naturalnych (np. węgla brunatnego, rud miedzy czy srebra), rozwija się także w kierunku sektora motoryzacyjno-transportowego, przemysłu chemicznego, teleinformatyki, finansów oraz handlu.

Według danych z 2010 roku na Dolnym Śląsku pracujący ogółem zatrudnieni byli w przemyśle (248 851 osób), w handlu hurtowym i detalicznym oraz przy naprawie samochodów i motocykli (163 182 osoby), w rolnictwie, łowiectwie i rybactwie (88 169 osób), edukacji (80 019 osób), budownictwie (65 749 osób), w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (63 170) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (50 562). Pozostałe branże – o mniejszym zatrudnieniu – to m.in. administracja publiczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, finanse i ubezpieczenia, działalność gastronomiczna, informatyka i komunikacja oraz kultura, rekreacja i rozrywka.

Podejmując decyzję związaną z wyborem miejsca zatrudnienia, warto wziąć więc pod uwagę nie tylko indywidualne preferencje, ale także przyszłościową perspektywę rozwoju interesującej nas firmy. Dolny Śląsk to region, w którym pracodawcy w sposób szczególny powinni chronić miejsca pracy. Dzięki poprawie konkurencyjności wielu branż w wielu miastach łatwiej niż dotychczas zdobyć zatrudnienie. Najwięcej osób pracujących na Dolnym Śląsku zatrudnionych jest bowiem w mieście Wrocławiu oraz w powiatach: wrocławskim, legnickim, świdnickim, wałbrzyskim, polkowickim czy głogowskim.

Najwięksi pracodawcy na Dolnym Śląsku. Najlepsza praca na Dolnym Śląsku

Spośród rzeszy dolnośląskich przedsiębiorstw wyróżnić można te, które zasługują na miano największych pracodawców województwa. Co więcej, jak wynika z raportu „Rzeczypospolitej” 158 z nich, obecnych jest na liście 2 tys. największych polskich przedsiębiorstw, a 74 z firm należy do branży przemysłowej. W poniższym rankingu przedstawiamy listę dwudziestu firm, które uzyskują nie tylko znaczące przychody, ale stanowią także miejsce zatrudnienia dla wielu mieszkańców tego regionu. Wykaz dotyczy pracodawców z różnych regionów Dolnego Śląska, którzy prowadzą działalność w zakresie przemysłu wydobywczego, chemicznego, elektryczno-mechanicznego oraz sektorów z branży transportowej, motoryzacyjnej, teleinformatycznej handlu i finansów. W nawiasach podano wartość przeciętnego zatrudnienia w danej firmie (etaty).

Ranking największych pracodawców na Dolnym Śląsku:

 • KGHM Polska Miedź S.A. GK w Lubinie (33 570 pracowników)
 • AmRest Holdings we Wrocławiu (20 519 pracowników)
 • CCC Spółka Akcyjna w Polkowicach (15 624 pracowników)
 • Grupa Impel Wrocław (10 000 pracowników)
 • Bank Zachodni WBK S.A. GK we Wrocławiu (8726 pracowników)
 • Pfleiderer Group S.A. GK we Wrocławiu (3521 pracowników)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni (3148 pracowników)
 • Volvo Polska we Wrocławiu (2652 pracowników)
 • Citronex Sp. z o.o. w Zgorzelcu (2000 pracowników)
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni (1800 pracowników)
 • Toyota Motor Manuf. Poland Sp. z o.o. we Wałbrzychu (1777 pracowników)
 • LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach (1770 pracowników)
 • Autoliv Poland Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach (1400 pracowników)
 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (1161 pracowników)
 • AB S.A. w Magnicach (1037 pracowników)
 • ZORKA Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (700 pracowników)
 • Mirosław Wróbel Sp. z o.o. we Wrocławiu (592 pracowników)
 • Spółka POLST (Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o. we Wałbrzychu (od 50 do 200 pracowników; brak szczegółowych danych)
 • ELICA GROUP POLSKA Sp. z o.o. w Jelczu–Laskowicach (do 220 pracowników; brak szczegółowych danych)
 • REN BUT Sp. z o. o. w Złotoryi (150 pracowników)