Najwięksi pracodawcy na Podkarpaciu


Województwo podkarpackie to region, który – w porównaniu do innych jednostek administracyjnych w kraju – posiada najwyższy wskaźnik ludności mieszkającej na wsi. Mimo że 58,6% ludności tego regionu mieszka poza obszarem miejskim, rolniczy charakter Podkarpacia kontrastuje ze wzmożoną urbanizacją poszczególnych miast regionu. Centrum województwa podkarpackiego stanowi ośrodek handlowo-usługowy, przemysłowy i edukacyjny oraz skupia największych pracodawców w tej lokalizacji. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie, gdzie warto zatrudnić się na Podkarpaciu i jakie firmy posiadają najliczniejsze grupy pracowników.

Pracodawcy na Podkarpaciu. Jakie zmiany na rynku pracy nastąpiły w ostatnim czasie w regionie podkarpackim?

Na Podkarpaciu, według danych z 2012 roku, zarejestrowanych było 151 091 tys. podmiotów gospodarczych (z czego: w sektorze prywatnym zatrudnionych było 616 tysięcy osób i ponad 31 tys. pracujących w przedsiębiorstwach publicznych, głównie w przemyśle i transporcie). Dla porównania – na koniec 2019 roku w województwie podkarpackim liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw wzrosła do 181,1 tys. podmiotów gospodarczych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2020 r. wyniosła natomiast 8,9%, a jej najwyższe wskaźniki odnotowano w powiatach niżańskim (16,7%), leskim (16,2%), brzozowskim (15,5%), bieszczadzkim (14,6 %), strzyżowskim (14,0%), leżajskim (13,7 %) i przemyskim (13,3%). Najniższy poziom osób pozostających bez zatrudnienia cechuje rejon miasta Krosno (3,1 %), powiat mielecki i miasto Rzeszów (po 5,5%), dębicki (5,7 %), stalowowolski (5,9%) i powiat krośnieński (6,7 %). Tendencja spadkowa dotycząca prezentowanych danych związanych z poziomem zatrudnienia spowodowana jest m.in. sytuacją pandemiczną i zmianami koniunktury gospodarczej - zwłaszcza dla kluczowych na Podkarpaciu branż m.in. przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Przyszłościowe branże w województwie podkarpackim. Gdzie warto się zatrudnić?

Głównym rodzajem działalności gospodarczej na Podkarpaciu jest handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, przemysł przetwórczy i działalność techniczno-naukowa. Funkcjonuje w tym regionie także przemysł rolny, spożywczy, chemiczny i elektromaszynowy. Największe zakłady przemysłowe związane są z branżą przemysłu lotniczego, która na Podkarpaciu ma długotrwałą tradycję. Poza tzw. doliną lotniczą region uznaje się za ośrodek przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego, informatycznego (głównie z zakresu programowania) oraz przemysłu odlewów technicznych.

Znaczna część podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na Podkarpaciu to – poza największymi przedsiębiorstwami ujętymi w poniższym rankingu – firmy produkcyjne o małej i średniej wielkości oraz przedsiębiorstwa o charakterze handlowo-usługowym. Największe miejsca zatrudnienia na Podkarpaciu zlokalizowane są – oprócz rektora rolno-spożywczego – na terenie największych aglomeracji, średniej wielości obszarów miejskich i ich okolic.

Najwięksi pracodawcy na Podkarpaciu. Najlepsza praca w województwie podkarpackim

Poniżej przedstawiamy zestawienie dwudziestu największych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim według wielkości zatrudnienia. Prezentowane dane dotyczą liczby etatów w poszczególnych firmach w latach 2018-2019.

Ranking największych pracodawców na Podkarpaciu:

 • Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie – 4 098 zatrudnionych pracowników
 • PRATT & WHITNEY S.A. w Rzeszowie – 4 088 zatrudnionych pracowników
 • Sanok Rubber Company S.A. w Sanoku – 3215 zatrudnionych pracowników
 • Firma Oponiarska S.A. w Dębicy – 3 109 zatrudnionych pracowników
 • ASSECO Poland S.A. w Rzeszowie – 2 187 zatrudnionych pracowników
 • FEDERAL-MOGUL Sp. z o.o. w Gorzycach – 2 077 zatrudnionych pracowników
 • BURY Sp. z o.o. w Mielcu – 1 988 zatrudnionych pracowników
 • KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu – 1 655 zatrudnionych pracowników
 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu – 1 633 zatrudnionych pracowników
 • INGLOT Sp. z o.o. w Przemyślu – 1309 zatrudnionych pracowników
 • Thoni Alutec Sp. z o.o. w Stalowej Woli – 1281 zatrudnionych pracowników
 • Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie – 1 206 zatrudnionych pracowników
 • Zakład Metalurgiczny WSK Sp. z o.o. w Rzeszowie – 859 zatrudnionych pracowników
 • O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu – 807 zatrudnionych pracowników
 • MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Jasionce – 789 zatrudnionych pracowników
 • Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Brzeźnicy – 772 zatrudnionych pracowników
 • Safran Transmission Systems Poland w Sędziszowie Małopolskim – 733 zatrudnionych pracowników
 • Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie – 612 zatrudnionych pracowników
 • Poltino Sp. z o.o. Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego w Leżajsku – 500 zatrudnionych pracowników
 • Baltic Wood S.A. Producent podłóg drewnianych w Jaśle – 326 zatrudnionych pracowników