Pracowniku, czas na przerwę!

Pracowniku, czas na przerwę!
Jednym z uprawnień, które przysługuje pracownikom jest przerwa w pracy. W przepisach ustawodawca wprowadził różne rodzaje pauz. Na dodatkowe liczyć mogą kobiety karmiące piersią, osoby młodociane i niepełnosprawne.

Przerwa w pracy zależy przede wszystkim od tego, ile godzin pracownik spędza w zakładzie. Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy: ?Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy?. Choć formalnie ustawodawca nie wskazuje, że jest to przerwa śniadaniowa, to najczęściej właśnie w celu spożycia śniadania jest ona wykorzystywana przez osoby zatrudnione. Warto przy tym wskazać, że jest to pauza płatna. W zależności od zakładu pracy może ona odbywać się o wyznaczonej porze, może być też samodzielnie ustanawiana przez pracowników ? wszystko zależy wyłącznie od pracodawcy. Część zatrudnionych może przy tym liczyć na dodatkowe przerwy.

15 minut a dobowy wymiar czasu pracy

Prawo do wspomnianej wyżej 15-minutowej przerwy nie jest związane z wymiarem etatu. Oznacza to, że w niektórych przypadkach prawo do niej nabyć mogą osoby, które pracują choćby na pół etatu. Dzieje się tak dlatego, że przerwa przysługuje w związku z dobowym wymiarem czasu pracy osoby zatrudnionej. W ten sposób osoba, która zatrudniona na pół etatu przychodzi do pracy kilka razy w tygodniu na 8 godzin automatycznie nabywa prawo do pauzy. Jeżeli jednak będzie zjawiać się w firmie codziennie i pracować po 4 godziny, to przerwa nie będzie jej przysługiwać.

Osoby pracujące przy komputerze

Pracownicy, którzy na co dzień w pracy wykorzystują komputer, mają prawo do 5-minutowych przerw po każdej pełnej godzinie pracy. Taki zapis znalazł się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Na dodatkową przerwę mogą przy tym liczyć wyłącznie ci pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy przy monitorze wynosi co najmniej 4 godziny. Tych krótkich pauz osoby zatrudnione nie mogą wykorzystać z własnym uznaniem ? służy ona temu, aby pracownik mógł oderwać się od pracy przy monitorze. W praktyce oznacza to, że pracodawca może w tym czasie zlecić swojemu podwładnemu wykonywanie innej pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Przerwa w pracy. Jakie są Twoje prawa?

Pracownica, która karmi

Na dodatkowe przerwy może też liczyć kobieta, która karmi dzieci piersią. Żaden przepis nie zobowiązuje jej przy tym do tego, aby udokumentować ten fakt. Oznacza to, że w praktyce wystarczy jej oświadczenie. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy matka przez bardzo długi czas korzysta z uprawnień, które jej przysługują. Wówczas pracodawca może żądać stosownego zaświadczenia.

Długość pauz na karmienie zależy ? podobnie jak przerwa śniadaniowa ? od dobowego wymiaru czasu pracy. Pracownice, które zatrudnione są powyżej 6 godzin dziennie maja prawo do dwóch przerw po 30 minut każda, chyba że karmią więcej niż jedno dziecko. W drugim przypadku każda z przerw wynosi 45 minut. Te przerwy również są wliczane do czasu pracy. Oznacza to, że pracownica otrzyma stosowne wynagrodzenie za te godziny. Warto przy tym dodać, że pracodawca nie może wyznaczać pory na karmienie. W praktyce może to oznaczać, że pracownica może wychodzić z firmy wcześniej.

Pracownicy młodociani

Pod szczególną ochroną znajdują się osoby młodociane. Wspomniana ochrona, którą zastosował ustawodawca, odnosi się również do przerw w pracy. Zgodnie z art. 202 § 31 Kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy takiego pracownika jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest zobowiązany wprowadzić przerwę w pracy. Ta powinna trwać nieprzerwanie 30 minut i jest wliczana do czasu pracy. Oznacza to, że pracownikowi młodocianemu należy się za nią wynagrodzenie.

Osoby niepełnosprawne

Również osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dłuższą przerwę. Poza tą, która wynika z art. 134 Kodeksu pracy (tak zwana przerwa śniadaniowa), mowa również o przerwie na gimnastykę usprawniającą lub dodatkowy wypoczynek. Taka przerwa wynosi 15 minut i również jest wliczana do czasu pracy. W praktyce zatem osoba niepełnosprawna, która pracuje w oparciu o umowę o pracę ma prawo do przerwy w łącznej wysokości 30 minut. Warto przy tym dodać, że pracownik może wykorzystać przysługującą mu pauzę łącznie lub podzielić je na dwie po 15 minut.

Oceń ten wpis
Pracowniku, czas na przerwę!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kinga
2019-12-11, 15:58
Na temat przerw też wiele przeczytałem i muszę stwierdzić, że wiele więcej wiem na ten temat. Przyjemne artykuły bez zbytniego zagmatwania tymi przepisami i już czytelniej.
znawca
2019-05-22, 10:46
Każdy pracownik powinien wiedzieć, ile mu w ciągu dniówki przysługuje jemu przerw i ile one trwają. Na pewno jet przerwa śniadaniowa (15 minut). Co godzinę można 5 minut wykonywać coś innego (przerwa w pracy przy komputerze), jeśli się pracuje przy komputerze 8 godzin.
Pauza
2019-05-08, 10:20
Przechowuj w biurze książkę niepracującą, aby czytać z krótkich przerw. Dobrze będzie nie patrzeć na ekran komputera przez 15 minut, a wspaniała książka może być całkowicie inspirująca.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.