Twoje wsparcie w rekrutacji

Grypa na urlopie? Sprawdź, co możesz zrobić!

Grypa na urlopie? Sprawdź, co możesz zrobić!
Okres wakacyjny to czas, w którym większość pracowników myśli o urlopie. Regeneracja sił na kolejny rok ? w zamyśle większości ? ma odbyć się na plaży, wśród słonecznych promieni słońca i ciepłej wody. Co jednak robić, gdy niespodziewanie dopadnie nas choroba i urlop zostanie przerwany? Czy można wykorzystać go w okresie późniejszym?

Urlop jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu?. Jedynie w wyjątkowych przypadkach zatrudniony może otrzymać zamiennie ekwiwalent pieniężny, dla przykładu wówczas, gdy strony rozwiążą zawartą umowę o pracę. Każdy pracownik powinien wykorzystać urlop w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Dzięki temu ma on możliwość zregenerowania zarówno swoich sił fizycznych, jak i psychicznych. Ponadto, jeżeli zaistniały sytuacje nieprzewidziane i pracownik nie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa, to nie traci on swoich uprawnień. Niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego nie przepadają, ale przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, zaś zatrudniony ? zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy ? powinien wykorzystać je do 30 września.

Choroba i co dalej?

W pewnych, uzasadnionych przypadkach urlop pracownika może być przerwany przez zatrudniającego. Z drugiej strony pojawić mogą się także przyczyny niezależne od stron, które zawarły umowę. Sytuacje takie dokładnie precyzuje Kodeks pracy. Zgodnie z art. 166 część urlopu niewykorzystaną z powodu:

? czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, ? odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, ? odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy, ? urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. Powyższy przepis dotyczy sytuacji, w których zatrudniony rozpoczął urlop, niemniej jednak nie mógł go kontynuować. W praktyce należy zauważyć, że najczęściej występującym powodem konieczności przerwania urlopu ? z wyżej wymienionego kanonu powodów ? jest choroba. Co w takiej sytuacji? Każdy pracownik, który zachorował podczas urlopu, powinien niezwłocznie udać się do lekarza celem otrzymania zaświadczenia lekarskiego i takie przedłożyć pracodawcy. Wówczas też urlop automatycznie zostaje przerwany, nie zaś przesunięty, co w praktyce oznacza, że pracownik po wykorzystaniu zwolnienia, powinien stawić się w miejscu pracy.

Pamiętaj, że pracodawca jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli swojego pracownika w zakresie tego, czy prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Kontrola chorego pracownika - kto i kiedy może ją przeprowadzić?

Uzgodnij termin

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że w przypadku wystąpienia przypadków, które wymienione zostały powyżej, pracownik powinien ze swoim przełożonym uzgodnić termin wykorzystania pozostałej części urlopu wypoczynkowego. Warto zauważyć, że o kwestii tej nie może decydować sam pracownik, nie może on też samodzielnie przedłużyć sobie urlopu wypoczynkowego. Z drugiej strony, co również należy zauważyć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zatrudniony złożył stosowny wniosek o wykorzystanie pozostałej części urlopu bezpośrednio po chorobie. W innym przypadku ? zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy ? urlop powinien zostać mu udzielony przez osobę decyzyjną do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Formalne złożenie wniosku przez pracownika ? w niektórych sytuacjach ? może być problemem. Dzieje się tak choćby wówczas, gdy pracownik przybywa na wakacjach poza granicami kraju. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji ma on prawo do poinformowania pracodawcy o zaistniałych okolicznościach wykorzystując inne, dostępne środki komunikacji, w tym pocztę elektroniczną lub też wysyłając wiadomość tekstową. Istotną kwestią, przy rozważaniu tego tematu, jest stanowisko, które zajął Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 10 listopada 1999 roku stwierdził on, że pracodawca nie może skutecznie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, gdy ten, będąc niezdolnym do pracy, wyraził na to zgodę (czyli wówczas, gdy zachodzą przesłanki z art. 166 Kodeksu pracy).

Co z moim wynagrodzeniem?

Okres urlopu wypoczynkowego ? ze swej natury i przepisów ? jest czasem, w którym pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie obliczone w oparciu o sumę zmiennych składników z 3 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają urlop. W przypadku jednak, gdy zostaje on przerwany, warto zauważyć, że kwestia jego odpłatności staje pod znakiem zapytania. Przepisy dokładnie wskazują, w jaki sposób należy rozwiązać powyżej poruszony problem. I tak, za wykorzystaną część urlopu pracownik otrzymuje tak zwane wynagrodzenie urlopowe, które to ma obowiązek wypłacić mu pracodawca. W przypadku, gdy skorzystał on ze zwolnienia lekarskiego możliwości są dwie. Jeżeli chorował poniżej 33 dni i jest pracownikiem, który nie przekroczył 55-go roku życia, wynagrodzenie chorobowe ma obowiązek wypłacić mu pracodawca. W przypadku, gdy czas niedyspozycji trwał powyżej 33 dni kalendarzowych, świadczenie ? zasiłek chorobowy ? wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i świadczenie uzyskane w związku z chorobą, obliczane jest z uwzględnieniem otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia.

Oceń ten wpis
Grypa na urlopie? Sprawdź, co możesz zrobić!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Marta
2019-12-17, 13:32
Jak z każdą chorobą można to przesuwać w l4 jednak trzeba to zrobić w oparciu o wymagane przepisy nie inaczej.
Agnieszka
2019-12-15, 06:08
Miałam urlop. Zachorowałam na urlopie. Wróciłam do domu - lekarz dał mi 9 dni L4. Nie wykorzystałam więc urlopu co planowałam, bo byłam chora i ten urlop mi nie przepadł. Wykorzystałam go w późniejszym terminie.
Ola Przybysz
2019-12-03, 11:36
W wielu miejscach pracy spotyka się sytuacje, gdy jest zakaz by chodzić np. na grypie do pracy. To przecież logiczne, że wirusem można zarazić cały oddział.
Zygmunt
2019-05-15, 19:30
Nikt nie może przewidzieć choroby, w trakcie swojego urlopu wypoczynkowego.
Aster
2019-05-08, 15:20
Przewlekła choroba jest również nieprzewidywalna. Jedną rzeczą jest zarządzanie finansami, gdy wiesz, ile pieniędzy przychodzi każdego miesiąca mniej. Grypa podobna jest.
Echo
2019-05-02, 10:14
Ja tak raz miałem i dokądnie zastosowałem taki schemat jak tutaj pokazaliście. Najgorsza choroba gdy ma się wykupione wolne np. na jakiejś zapłąconej wycieczce.
Mirka
2019-04-16, 10:59
No chyba trzeba by iść na l4 wtedy przecież można odzyskać urlop a nie dawać za darmo. Potem się wykorzysta przysługujące wolne w innym dogodnym terminie.
Sonia
2019-04-01, 11:04
Według mnie nowy termin jeżeli jest możliwy to w przypadkach gdy to koliduje np. z dalekim wyjazdem trzeba zmienić datę. Bez sensu przez chorobę tracić dni wypoczynku.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.