Urlop wychowawczy

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

11 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

17 komentarzy
Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?
Urlop wychowawczy to jeden z rodzajów urlopu rodzicielskiego. Ma on na celu umożliwienie rodzicom lub opiekunom prawnym sprawowania opieki nad dzieckiem, bez konieczności rezygnowania z pracy. Jednak czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy? Jeśli tak to czy należy adnotację o nim umieścić w świadectwie pracy? Czy na urlopie wychowawczym można pracować? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, która posiada co najmniej 6-miesięczny staż zatrudnienia. Do tego okresu wlicza się również pracę u poprzednich pracodawców czy okres pobierania zasiłku. Z urlopu mogą skorzystać rodzice dziecka, ale również opiekunowie prawni, maksymalnie do skończenia przez nie 6. roku życia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – wówczas rodzice mogą go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dziecka. Jest to rodzaj urlopu bezpłatnego, dedykowany na cel sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dzięki temu rodzic może otoczyć je troską, zamiast na przykład posyłać do żłobka, przedszkola czy wynajmować nianię. Ma on wymiar maksymalnie 36 miesięcy, z tym że jedno z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 z nich. Warto jednak pamiętać, iż urlop ten można dowolnie dzielić na dwoje rodziców lub opiekunów prawnych – np. matka może wziąć 30 miesięcy, z kolei ojciec 6 albo może być wykorzystany wyłącznie w określonej części przez jedno z nich. Trzeba tutaj mieć na uwadze, że urlop taki można podzielić maksymalnie na 5 części.

Konsekwencją tego rodzaju urlopu jest najczęściej nieobecność rodzica w pracy. To oczywiście nie jedyna przysługująca rodzicowi opcja. Inne uprawnienia omówiono np. na poniższym nagraniu:

Video

W kwestii urlopów dla rodziców rodzi się naturalna wątpliwość, czy do stażu pracy wlicza się urlop wychowawczy. Rozwiewa ją Artykuł 186⁵ Kodeksu pracy, który głosi, że okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Warto tutaj wyjaśnić, czym jest staż pracy. Staż pracy stanowi bowiem łączną długość okresów zatrudnienia, które mają wpływ na ustalanie uprawnień pracowniczych – m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego czy do emerytury.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Doradca sportowy - obsługa klienta / Bielany Wrocławskie

Work&Profit sp. z o.o.

  • Bielany Wrocławskie
Dodana

Urlop wychowawczy a staż pracy

Obliczając staż pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu czy sposób ustania stosunku pracy, ale także okresy, w których pracownik pracy nie świadczył. Do takich okresów zalicza się m.in. okres, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, czynnej i zawodowej służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, ale również urlop bezpłatny, urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy.

Tym samym, kwestia „urlop wychowawczy a staż pracy” często budzi wątpliwość wśród rodziców, którzy decydują się skorzystać ze swojego uprawnienia. Rodzą się wątpliwości – czy będąc na urlopie, czas ten będzie wliczony do okresów składających się na uprawnienia do urlopu wypoczynkowego albo do emerytury?

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę podczas urlopu wychowawczego?
Podczas urlopu wychowawczego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, więc pracodawca nie może wypowiedzieć umowy od chwili złożenia wniosku, aż po zakończenie urlopu. Staż pracy po powrocie z urlopu zostaje zwiększony proporcjonalnie do czasu jego trwania, a tym samym pracownik nie traci praw do urlopu wypoczynkowego, premii i innych świadczeń.

Czasem jednak rodzą się pytania odnośnie do kwestii nagród jubileuszowych i różnego rodzaju premii. W prywatnym przedsiębiorstwach dodatki do pensji pozostają w zakresie i do decyzji zatrudniającego. To on decyduje o tym, czy staż pracy ma wpływ na ich przyznanie, a także czy będą one udzielane osobom, które przebywają na urlopach rodzicielskich. W jednostkach publicznych istnieją dodatki do pensji, np. w postaci dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej czy jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę. W tym przypadku urlop wychowawczy, w związku z tym, że jest wliczany do stażu pracy, nie pozbawia tego typu przywilejów.

Urlop wychowawczy a staż pracy do emerytury

Urlop wychowawczy, bez względu na to na ile dzieci i w jakim wymiarze był udzielany, wlicza się do stażu pracy wyliczanego przy przejściu na emeryturę. Nie pozostaje on więc obojętny na jej wysokość. Otóż do świadczeń emerytalnych wlicza się okresy składkowe i nieskładkowe. Będąc na urlopie wychowawczym, pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Tym samym, choć za czas zajmowania się dzieckiem nie otrzymuje się wynagrodzenia, to składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są przez ZUS. Do 1999 roku, urlop wychowawczy nie był traktowy jako okres składkowy. Jak jest obecnie? Czy urlop wychowawczy to okres składkowy?

Czy urlop wychowawczy to okres składkowy?
Kobiety wychowujące dzieci przed zmianami z 1999 roku, miały naliczony niższy kapitał początkowy i tym samym otrzymywały niższe emerytury. Wraz ze zmianami kobiety przebywające na urlopach wychowawczych przez 1999 rokiem zyskały możliwość ubiegania się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego ZUS. Dzięki temu czas na wychowywanie dzieci zostaje uwzględniony w świadczeniu emerytalnym, co podnosi jego wysokość.

Tak więc kwestia ta została prawnie rozstrzygnięta i okres ten wlicza się zarówno do stażu, jak i do kapitału początkowego. Tym samym, każda osoba, która była, jest lub będzie na urlopie wychowawczym, będzie miała okres ten wliczony i uwzględniony w wysokości świadczenia emerytalnego.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie „czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?” brzmi – TAK! Nie musisz więc obawiać się, że przez ten czas nie zostanie wliczony do uprawnień urlopowych czy emerytalnych. Z kolei, jeśli byłaś na urlopie wychowawczym przed 1999 rokiem, pamiętaj, że masz możliwość ubiegania się o rewaloryzację emerytury za urlop wychowawczy!

Czy na urlopie wychowawczym można pracować?

Według zapisu w art.1862 pracownik ma prawo podjąć pracę lub naukę podczas urlopu wychowawczego. Może wykonywać zajęcia zarobkowe u tego samego lub innego pracodawcy. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2011 roku zaznacza jednak warunek, że praca podjęta podczas urlopu wychowawczego nie może wyłączyć osoby z możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Przyjmuje się, że praca nie zaburza opieki nad dzieckiem, gdy nie przekracza ona połowy etatu, ciężko jednak o konkretne ustalenie przepisu.

To może Cię również zainteresować

Wniosek o urlop wychowawczy

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na urlopie wychowawczym?

Stosunek pracy podlega ochronie, gdy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym, więc pracodawca nie może wypowiedzieć umowy od chwili złożenia wniosku o urlop wychowawczy, aż po jego zakończenie.

Czy urlop wychowawczy to okres składkowy?

Urlop wychowawczy jest wliczany do stażu pracy – jest to okres uwzględniany w świadczeniu emerytalnym.

Czy na urlopie wychowawczym można pracować?

Podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę lub naukę. Ma prawo pracować u tego samego lub innego pracodawcy, jeśli nie wyłącza go to z możliwości opieki nad dzieckiem.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

17 komentarzy

pracownik Romi

pracownik Romi

Jako pracodawca, uważam, że urlop wychowawczy to ważne prawo pracownika, które pozwala na rzeczywiście odpowiednie zająć się swoim dziecią. Polska reguły dobrze zbalansowane pozwalają na pełniać nn rolę rodzica, nie martwiąc się rozwójka zawodową.
Załamanaksięgowaprzed20

Załamanaksięgowaprzed20

Chybnie jęst całkiem porzadną regułą urlop wychowawachy - to dobry sposób umożliwiać rodzicom przenalć osobą opikę nad dziecąmi, nie trzeba martwic o byanie wntżwym ZawodZycZie. Prawo jęśt w porzadbę wbzględem..
Apka

Apka

Myślę, ze wazне jeśt że urlop wychowawczы jęšt traktowany jako chwilaę prący.Życię rodzinnię jęst ważnę, ale też dobrę jeśt zachować progesję w swojej karyerze. Myśle, że takie prawo jѐst bardzo uczciwe.
choma

choma

Ciesze się, że urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy. Jest różne uprawnienia rodzicielskie różnych osób może to pomóc w gospodarstwie domowym. Przyc jest po prostu niezbędny dla niektórych. Świetna informacja!
Asia

Asia

Byłam trzy lata na bezpłatnym wychowawczym i w kadrach twierdzą że się nie wlicza do lat pracy bo nie są opłacane składki przez ten okres i zamiast mieć 10 lat pracy mam 7 tak mi pani w kadrach odpowiedziała więc nie wiem jak już jest
Kasia

Kasia

Czy jeśli mam umowę od marca na czas nieokreślony a w kwietniu zajdę w ciąże i w maju pójdę na L4 (wszystko tego samego roku); wcześniej nie byłam zatrudniona na umowę o prace to po porodzie i macierzyńskim będzie przysługiwał mi urlop wychowawczy? Tak na prawdę po 2 miesiącach od zatrudnienia pójdę na L4, a potem macierzyńskie.. wiec czy to się wlicza do 6 miesięcznego okresu zatrudnienia - tak aby możliwe było przejście na urlop wychowawczy?
Krystian

Krystian

Bardzo dobrze opisana sprawa. Wiele ludzi nie wie przecież jak w praktyce to wygląda. Temat dobrze rozwinięty.
Wiola

Wiola

Jeszcze tego by brakowało, że się traci pracę gdy się zachodzi w ciążę :) Chyba wtedy wiele osób by nie chciało zachodzić w ciążę albo robiło jeszcze większe wałki z tą sytuacją. Sporo osób bowiem dalej ukrywa taki stan. Pracodawca jednak także nie lubi być poinformowany o tym z dnia na dzień i nie ma się co temu dziwić.
zadowolony

zadowolony

No i bardzo dobrze..... moja żona będzie miała urlop w pełnym wymiarze !
Mania

Mania

A czy urlop macierzyński, wlicza do lat pracy?
Izia

Izia

Może nie każdy wie, że urlop wychowawczy niezależnie w jakim wymiarze był udzielany, wlicza się do stażu pracy. Widzę, że wszystko jest dokładnie ujęte w tym artykule...
rodzicG

rodzicG

Urlop wychowawczy pytałam się w kadrach, jest wliczany do stażu pracy. Dobrze, że tak jest.
Filomena

Filomena

Urlop wychowawczy chociaż nie jest płatny, jest wliczany do stażu pracy. jestem tego pewna, bo tak pisze w tym artykule.
Donatello

Donatello

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka przyznawane są osobom z ubezpieczeniem chorobowym, które jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników w Polsce.
Kola

Kola

Dobrze wiedzieć, że takie przypadki mają miejsce i jak to jest regulowane w kodeksie pracy bo nigdy o tym nie słyszałem. Dobrze napisane. Ważne by zrozumieć temat.
Atena

Atena

Nie powinno być by się wliczał. Czy jakieś zmiany w tym zakresie nastąpiły, że tak miałoby w jakiejś sytuacji być? Jakieś coś 500 plus tego typu w takim przypadku?
Rosa

Rosa

Ze stażem pracy chyba tylko szkoła i cała edukacja się wlicza. Inaczej to by chyba było coś nie tak. Na przykłąd kobieta z 10 dzieci ma nagle staż pracy a nie pracowała.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.