Twoje wsparcie w rekrutacji

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?
Urlop wychowawczy to jeden z rodzajów urlopu rodzicielskiego. Ma on na celu umożliwienie rodzicom lub opiekunom prawnym sprawowania opieki nad dzieckiem, bez konieczności rezygnowania z pracy. Jednak czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy? Jeśli tak to czy należy adnotację o nim umieścić w świadectwie pracy? Czy na urlopie wychowawczym można pracować? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, która posiada co najmniej 6-miesięczny staż zatrudnienia. Do tego okresu wlicza się również pracę u poprzednich pracodawców czy okres pobierania zasiłku. Z urlopu mogą skorzystać rodzice dziecka, ale również opiekunowie prawni, maksymalnie do skończenia przez nie 6. roku życia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – wówczas rodzice mogą go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dziecka. Jest to rodzaj urlopu bezpłatnego, dedykowany na cel sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dzięki temu rodzic może otoczyć je troską, zamiast na przykład posyłać do żłobka, przedszkola czy wynajmować nianię. Ma on wymiar maksymalnie 36 miesięcy, z tym że jedno z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 z nich. Warto jednak pamiętać, iż urlop ten można dowolnie dzielić na dwoje rodziców lub opiekunów prawnych – np. matka może wziąć 30 miesięcy, z kolei ojciec 6 albo może być wykorzystany wyłącznie w określonej części przez jedno z nich. Trzeba tutaj mieć na uwadze, że urlop taki można podzielić maksymalnie na 5 części.

Konsekwencją tego rodzaju urlopu jest najczęściej nieobecność rodzica w pracy. To oczywiście nie jedyna przysługująca rodzicowi opcja. Inne uprawnienia omówiono np. na poniższym nagraniu:


W kwestii urlopów dla rodziców rodzi się naturalna wątpliwość, czy do stażu pracy wlicza się urlop wychowawczy. Rozwiewa ją Artykuł 186⁵ Kodeksu pracy, który głosi, że okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Warto tutaj wyjaśnić, czym jest staż pracy. Staż pracy stanowi bowiem łączną długość okresów zatrudnienia, które mają wpływ na ustalanie uprawnień pracowniczych – m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego czy do emerytury.

To Cię powinno też zainteresować: Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy a staż pracy

Obliczając staż pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu czy sposób ustania stosunku pracy, ale także okresy, w których pracownik pracy nie świadczył. Do takich okresów zalicza się m.in. okres, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, czynnej i zawodowej służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, ale również urlop bezpłatny, urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy.

Tym samym, kwestia „urlop wychowawczy a staż pracy” często budzi wątpliwość wśród rodziców, którzy decydują się skorzystać ze swojego uprawnienia. Rodzą się wątpliwości – czy będąc na urlopie, czas ten będzie wliczony do okresów składających się na uprawnienia do urlopu wypoczynkowego albo do emerytury?

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę podczas urlopu wychowawczego?Podczas urlopu wychowawczego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, więc pracodawca nie może wypowiedzieć umowy od chwili złożenia wniosku, aż po zakończenie urlopu. Staż pracy po powrocie z urlopu zostaje zwiększony proporcjonalnie do czasu jego trwania, a tym samym pracownik nie traci praw do urlopu wypoczynkowego, premii i innych świadczeń.

Czasem jednak rodzą się pytania odnośnie do kwestii nagród jubileuszowych i różnego rodzaju premii. W prywatnym przedsiębiorstwach dodatki do pensji pozostają w zakresie i do decyzji zatrudniającego. To on decyduje o tym, czy staż pracy ma wpływ na ich przyznanie, a także czy będą one udzielane osobom, które przebywają na urlopach rodzicielskich. W jednostkach publicznych istnieją dodatki do pensji, np. w postaci dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej czy jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę. W tym przypadku urlop wychowawczy, w związku z tym, że jest wliczany do stażu pracy, nie pozbawia tego typu przywilejów.

Urlop wychowawczy a staż pracy do emerytury

Urlop wychowawczy, bez względu na to na ile dzieci i w jakim wymiarze był udzielany, wlicza się do stażu pracy wyliczanego przy przejściu na emeryturę. Nie pozostaje on więc obojętny na jej wysokość. Otóż do świadczeń emerytalnych wlicza się okresy składkowe i nieskładkowe. Będąc na urlopie wychowawczym, pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Tym samym, choć za czas zajmowania się dzieckiem nie otrzymuje się wynagrodzenia, to składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są przez ZUS. Do 1999 roku, urlop wychowawczy nie był traktowy jako okres składkowy. Jak jest obecnie? Czy urlop wychowawczy to okres składkowy?

Czy urlop wychowawczy to okres składkowy?Kobiety wychowujące dzieci przed zmianami z 1999 roku, miały naliczony niższy kapitał początkowy i tym samym otrzymywały niższe emerytury. Wraz ze zmianami kobiety przebywające na urlopach wychowawczych przez 1999 rokiem zyskały możliwość ubiegania się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego ZUS. Dzięki temu czas na wychowywanie dzieci zostaje uwzględniony w świadczeniu emerytalnym, co podnosi jego wysokość.

Tak więc kwestia ta została prawnie rozstrzygnięta i okres ten wlicza się zarówno do stażu, jak i do kapitału początkowego. Tym samym, każda osoba, która była, jest lub będzie na urlopie wychowawczym, będzie miała okres ten wliczony i uwzględniony w wysokości świadczenia emerytalnego.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie „czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?” brzmi – TAK! Nie musisz więc obawiać się, że przez ten czas nie zostanie wliczony do uprawnień urlopowych czy emerytalnych. Z kolei, jeśli byłaś na urlopie wychowawczym przed 1999 rokiem, pamiętaj, że masz możliwość ubiegania się o rewaloryzację emerytury za urlop wychowawczy!

Czy na urlopie wychowawczym można pracować?

Według zapisu w art.1862 pracownik ma prawo podjąć pracę lub naukę podczas urlopu wychowawczego. Może wykonywać zajęcia zarobkowe u tego samego lub innego pracodawcy. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2011 roku zaznacza jednak warunek, że praca podjęta podczas urlopu wychowawczego nie może wyłączyć osoby z możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Przyjmuje się, że praca nie zaburza opieki nad dzieckiem, gdy nie przekracza ona połowy etatu, ciężko jednak o konkretne ustalenie przepisu.

Oceń ten wpis
Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?
Ocena: 4.1, liczba głosów: 12

Opinie

zadowolony
2019-12-16, 08:40
No i bardzo dobrze..... moja żona będzie miała urlop w pełnym wymiarze !
Mania
2019-12-12, 20:34
A czy urlop macierzyński, wlicza do lat pracy?
Izia
2019-12-03, 21:49
Może nie każdy wie, że urlop wychowawczy niezależnie w jakim wymiarze był udzielany, wlicza się do stażu pracy. Widzę, że wszystko jest dokładnie ujęte w tym artykule...
rodzicG
2019-05-29, 08:47
Urlop wychowawczy pytałam się w kadrach, jest wliczany do stażu pracy. Dobrze, że tak jest.
Filomena
2019-05-17, 14:26
Urlop wychowawczy chociaż nie jest płatny, jest wliczany do stażu pracy. jestem tego pewna, bo tak pisze w tym artykule.
Donatello
2019-05-09, 12:22
Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka przyznawane są osobom z ubezpieczeniem chorobowym, które jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników w Polsce.
Kola
2019-05-07, 11:36
Dobrze wiedzieć, że takie przypadki mają miejsce i jak to jest regulowane w kodeksie pracy bo nigdy o tym nie słyszałem. Dobrze napisane. Ważne by zrozumieć temat.
Atena
2019-04-15, 14:50
Nie powinno być by się wliczał. Czy jakieś zmiany w tym zakresie nastąpiły, że tak miałoby w jakiejś sytuacji być? Jakieś coś 500 plus tego typu w takim przypadku?
Rosa
2019-04-15, 13:01
Ze stażem pracy chyba tylko szkoła i cała edukacja się wlicza. Inaczej to by chyba było coś nie tak. Na przykłąd kobieta z 10 dzieci ma nagle staż pracy a nie pracowała.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.