Twoje wsparcie w rekrutacji

Działalność gospodarcza koszty

Działalność gospodarcza koszty
Prowadzenie własnej firmy daje niezależność, satysfakcję i mnóstwo innych, pozytywnych doznań. Każdy przedsiębiorca jednak wie, że wiąże się to również z szeregiem obowiązków, których należy dopełnić. Aby wszystko funkcjonowało tak, jak należy, niezbędne jest wykonanie rzetelnego biznesplanu, uwzględnienie wszelkich kosztów działalności gospodarczej, a także uregulowanie takich kwestii jak podatki. Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat zagadnienia działalność gospodarcza koszty!

Każdy przedsiębiorca na początku swojej drogi musi zastanowić się, jaki rodzaj działalności zamierza prowadzić, a także czy chce ją wykonywać samodzielnie czy też z innymi. Do wyboru ma zatem następujące formy prawne prowadzenia działalności, których wybór będzie wpływał na koszty, jakie się z tym wiążą – od rejestracji, po dochód, aż po opodatkowanie. Oto rodzaje działalności gospodarczej:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Koszty działalności gospodarczej

Na początku koszty działalności gospodarczej to przede wszystkim koszt związany z jej rejestracją, składkami ZUS, a także sumą potrzebną na rozkręcenie biznesu – założenie rachunku bankowego, zakup sprzętów, materiałów, wynajem biura, marketing itp. Te drugie czynniki uzależnione są przede wszystkim od specyfiki działalności i rodzaju branży, pierwsze z kolei zależą od decyzji, jaką podjął przedsiębiorca zakładając firmę.

Koszty działalności gospodarczej obejmują także wydatki ponoszone przez firmę na bieżąco. Do tych najczęściej można zaliczyć:

 • opłaty związane z utrzymaniem biura - czynsz, rachunki za media, opłaty za Internet, telefon, telewizję, koszty prowadzenia strony internetowej, a także materiały marketingowe (reklamy, wizytówki, ulotki itp.);
 • koszty związane z zatrudnianiem pracowników – od tych związanych z wypłaceniem wynagrodzenia za pracę, po środki przeznaczone na składki ZUS, premie czy dodatki;
 • księgowość – opłaty za skorzystanie z usług biura rachunkowego, księgowości online albo związane z zatrudnieniem księgowej;
 • koszty finansowe – na przykład odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów czy koszty ściśle związane z windykacją długów.

Założenie działalności gospodarczej koszty

Przybliżamy informacje odnośnie tego, jakie są koszty założenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim jest to uzależnione od formy prawnej, jaką się wybierze.

1. Złożenie wniosku w przypadku:

 • Jednoosobowej działalności gospodarczej do CEIDG – 0 zł. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej polega na wypełnieniu formularza elektronicznego i jest to bezpłatne. Niezbędne będzie natomiast złożenie podpisu – może być on osobisty w urzędzie gminy, elektroniczny albo przy użyciu tzw. „profilu zaufanego”.
 • Spółek – tutaj niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co wiąże się z kosztem 500 zł opłaty sądowej i wymaga złożenia wniosku powodującego automatyczne nadanie spółce numerów NIP i Regon. Do tego dochodzi opłata 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Zgłoszenie działalności do VAT – 0 zł

Do niedawna przedsiębiorcy zobowiązani byli uiszczać opłatę skarbową w wysokości 170 zł z racji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dziś decydując się na podatek VAT, muszą wprawdzie złożyć do naczelnika właściwego US zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, jednak nie ponoszą za to opłaty. Wyjątek stanowi potwierdzenie zarejestrowania podatnika, za które opłata skarbowa wynosi 21 zł.

To Cię powinno też zainteresować: Centralna ewidencja działalności gospodarczej

3. Zgłoszenie firmy do ZUS. Koszt 0 zł

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zgłoszenia do ZUS dokonać należy najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania jej. Spółki natomiast nie muszą zgłaszać firmy do ZUS, bowiem następuje to automatycznie poprzez pobranie danych z KRS. Wyjątek stanowią wspólnicy zarejestrowanych w KRS spółek, którzy mają obowiązek zgłosić w ZUS siebie jako płatnika składek oraz do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (dotyczy wspólników spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o.).

4. Założenie firmowego rachunku bankowego – w zależności od banku koszt to od 0 do około 250 zł/miesięcznie

W dzisiejszych czasach posiadanie firmowego konta jest niezbędne w wielu przypadkach – służy m.in. do rozliczeń z US czy ZUS. Koszt jego założenia i prowadzenia zależy od oferty banku.

5. Składki ZUS – uzależnione od formy prawnej działalności

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają możliwość opłacania przez dwa pierwsze lata jej funkcjonowania niższych składek ZUS, a często przez pierwszych 6 miesięcy zupełnie mogą uniknąć ich płacenia. W przypadku spółek możliwe jest prowadzenie firmy bez opłacania ZUS, co jednak nie dotyczy wspólników – ci traktowani są przez ZUS jak przedsiębiorcy, co zobowiązuje ich do odprowadzania comiesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od podstawy wymiaru.

Koszty uzyskania przychodu działalność gospodarcza

Istnieje grupa podatników, która może pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Zaliczają się do niej ci, którzy wybrali jako formę rozliczania się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego na zasadach ogólnych bądź podatek liniowy.

Jakie wydatki można uznać za koszt podatkowy? Otóż definicję kosztów uzyskania przychodów możesz znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 1: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”. Wyjątki te stanowią m.in.: wydatki na reprezentację, odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań podatkowych i budżetowych, wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów, odpisy amortyzacyjne przekraczające wartość 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych.

Tym samym, aby wydatek mógł być kosztem firmowym musi mieścić się w definicji kosztu uzyskania przychodu. Ale na tym nie koniec. W celu ujęcia wydatku w KPiR, niezbędne jest dopełnienie wymogów odnośnie prawidłowego jego udokumentowania. Dokładne przepisy regulujące to, w jaki sposób dokumentować koszty ujęte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Tak więc zgodnie z § 12 ust. 3 podstawę zapisów w księgach stanowią dowody księgowe w postaci faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, a także inne dowody zawarte w § 13 i 14 rozporządzenia, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej faktycznym przebiegiem.

Które z wydatków przedsiębiorcy najczęściej uznają za koszty uzyskania przychodów? Na pierwszym miejscu ulokować można zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, ale również wydatki w postaci pieczęci firmowej, strony internetowej, wynajmu i wyposażenia lokalu, telefonu, samochodu czy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

W sytuacji, gdy mamy wątpliwości odnośnie tego, czy określony wydatek może zostać zaliczony do kosztu uzyskania przychodu, istnieje możliwości zwrócenia się do urzędu skarbowego. Wówczas należy złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Jego złożenie wiąże się z opłatą w wysokości 40 zł, a czas oczekiwania na opinię wynosi do 3 miesięcy.

Koszty jednoosobowej działalności gospodarczej

Zakładanie własnej działalności w ostatnich latach zyskuje na popularności. Trzeba jednak pamiętać, że jej prowadzenie wiąże się z różnymi obowiązkami, również finansowymi. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna i stosunkowo prosta. Wystarczy uzupełnić wniosek online z CEIDG, a następnie potwierdzić go podpisem, co jest możliwe poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny albo jednorazową wizytę w urzędzie gminy. Przy wyborze tej formy prawnej działalności nie występują żadne wymagania kapitałowe. Zatem koszty jednoosobowej działalności gospodarczej na początku nie są duże – nie trzeba mieć np. określonej sumy, jaką trzeba dysponować, aby zarejestrować firmę (co ma miejsce przy spółkach).

Trzeba jednak pamiętać, że po rejestracji powstają różnego typu wydatki, uzależnione od rodzaju branży, zakresu usług czy rozwoju firmy. Mogą to być koszty związane z wynajmem i wyposażeniem biura, działaniami marketingowymi, zakupem towaru, zdobyciem koncesji i pozwoleń itd. Koszty jednoosobowej działalności gospodarczej obejmują więc wydatki potrzebne na start, ale też bieżące wydatki firmy i obowiązkowe opłaty administracyjno-skarbowe. Te ostatnie należy uiszczać regularnie – są to podatki, składki na ubezpieczenia społeczne czy wpłaty na PFRON.

Podsumowując, działalność gospodarcza koszty to obszerne zagadnienie. Opłaty, jakie ponoszą przedsiębiorcy związane są z formą prawą firmy, ale też bieżącymi wydatkami, które uzależnia się od rodzaju działalności i specyfiki branży. Warto więc znać wszelkie kwestie związane z rejestracją firmy, ale też liczyć się ze zobowiązaniami, jakie później będą z tego faktu wynikały.

Oceń ten wpis
Działalność gospodarcza koszty
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Jan23
2019-12-12, 09:55
Przestudiuj biznesplany swojego pomysłu, można znaleźć analogiczne w sieci i na tej podstawie obliczyć wszystkie koszty jakie potrzebne są do prowadzenia firmy.
Alek
2019-05-17, 16:26
Są różne rodzaje działalności gospodarczej. Ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zarejestrowałem moją działalność i za to nic nie płaciłem. Wiadomo, musiałem dużo potrzebnych "rzeczy" kupić. Płacę ZUS - ub. społeczne, zdrowotne..... Myślę, że zysk zacznie się po pewnym czasie. Na razie sama strata....
Komputer
2019-05-07, 09:54
W zależności od charakteru pracy wiele jest jak piszecie różnic i to w kosztach także się przeradza. W Polsce to bardzo trudno jest prowdzić jednoosobową działalność gospodarczą.
Zontek
2019-04-15, 14:41
Do kosztów zusu trzeba doliczyć gdy się zarabia koszty podatków oraz wszystko co się inwestuje w towar i reklamy usług i firmy, paliwo i całą game innych spraw.
orchidea
2019-03-30, 15:39
Dofinansowanie firmy jest dobre. W praktyce trzeba jednak miec szczęście i zarabiać na składki i całą resztę. To jest chore. Nowy przedsiębiorca nie powinien w ogóle płacić.
Zeman
2019-03-27, 11:14
Nawet promocyjna pożyczka dla nowych przedsiębiorców to zbyt duży koszt. Po dwóch latach człowiek może mieć problem z płąceniem ZUSu, a co dopiero 3x większą kwotę. Masakra!
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.