Własna firma

Czym jest REGON i czemu służy ten rejestr? Jak uzyskać wniosek o nadanie REGONu?

25 marca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

5 komentarzy
Czym jest REGON i czemu służy ten rejestr? Jak uzyskać wniosek o nadanie REGONu?
Każdy zarejestrowany w naszym kraju przedsiębiorca posiada właściwe oznaczenia, dzięki którym możliwa jest jego szybka identyfikacja. To właśnie po nich można odszukać podmiot gospodarczy w oficjalnych rządowych bazach. Jednym z takich numerów jest REGON. Do czego służy i w jaki sposób można go uzyskać? Dla osób zadających sobie tego rodzaju pytania przygotowaliśmy poniższy artykuł. Zachęcamy do lektury!

Na polskim rynku gospodarczym funkcjonuje obecnie kilkaset tysięcy różnego rodzaju podmiotów. Mowa tutaj zarówno o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, spółkach prawa handlowego, ale również stowarzyszeniach, fundacjach i wielu innych. Wszystko to sprawia, że można się bardzo łatwo pogubić, dlatego tak ważne jest prawidłowe oznaczenie przedsiębiorstw właśnie za pomocą numeru NIP lub REGON. O co dokładnie chodzi?

Co to jest numer REGON i do czego właściwie służy?

Czym jest numer REGON? Dla wielu osób to pozostałość po dawnych czasach, dla organów państwowych jednak, w tym instytucji takich jak Główny Urząd Statystyczny, to jednak istotny element w obrocie gospodarczym. Skrót REGON jest akronimem od Rejestru Gospodarki Narodowej. Przedsiębiorstwa posiadające ten numer widnieją z kolei w bazie o nazwie Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to swoisty zbiór informacji o wszelkich podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie Polski.

Rejestr REGON – informacja o podmiotach gospodarki

Do czego służy numeru REGON - to pytanie zadaje sobie wciąż wiele osób. Zanim jednak na nie odpowiemy, warto dokładnie wyjaśnić, z czego REGON się składa. Obecnie jest to dziewięć cyfr - dwie pierwsze oznaczają terytorium, sześć następnych to numery seryjne, a ostatnia to cyfra kontrolna. REGON służy głównie do celów statystycznych i mimo tego, że przez samych przedsiębiorców jest rzadko używany, nadal funkcjonuje i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie się to nie zmieni.

numeracja i struktura REGONU

Czy REGON jest obowiązkowy?

Nadanie numeru REGON przez GUS (tj. Główny Urząd Statystyczny), a także przez jego 16 wojewódzkich oddziałów następuje na wniosek samego przedsiębiorcy lub po prostu na skutek rejestracji nowego podmiotu gospodarczego. REGON przyznawany jest bezpłatnie i jednorazowo. Czy jest on obowiązkowy? Obecnie zakładanie firmy jest wiążącą przesłanką nadania numeru REGON, dlatego w praktyce założyciele podmiotu gospodarczego nie są w stanie pominąć tej formalności. REGON co prawda nie jest już stosowny obligatoryjnie na dokumentach księgowych, ale bardzo często używa się go na przykład na pieczątkach firmowych. Ponadto, numer ten jest niezbędny przy rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.

CEiDG wyszukiwarka NIP, REGON - co warto wiedzieć?

Do rejestru REGON wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego); jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także jednostki lokalne wymienionych podmiotów (takie jak np. oddziały czy filie). Co istotne, zamknięcie działalności gospodarczej nie jest natomiast jednoznaczne z odebraniem numeru REGON. Jak wynika bowiem z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zarówno likwidacja, jak i ponowna rejestracja podmiotu nie powoduje nadania nowego numeru REGON, lecz użyty jest ten dotychczasowy.

Szukasz pracy?

Operator CNC

Justyna Szokalska JS Consulting

 • Kąty Wrocławskie
 • 7 000-8 000 zł / mc
Dodana

Pracownik Magazynu

Kaza Design sp. z o.o.

 • Łodygowice
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Nowa Huta- zmiany noce

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Kraków
 • 26-28 zł / h
Dodana
Dodana

Płatny staż w dziale procesu

Electrical Components International Sp. z o. o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Video

Jak i gdzie złożyć wniosek o nadanie REGON?

REGON otrzymuje się na skutek złożenia odpowiedniego wniosku we właściwym urzędzie. Wszystko zależy tak naprawdę od formy prawnej podmiotu gospodarczego. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy złożenie formularza CEIDG-1 we właściwym urzędzie gminy/miasta. Na jego podstawie firma zostanie wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, a w terminie do mniej więcej dwóch tygodni przedsiębiorca uzyska REGON. Jeśli jednak mowa o rejestracji spółki prawa handlowego odpowiednią bazą w tym celu będzie Krajowy Rejestr Sądowy.

Podmioty niezarejestrowane w CEIDG i KRS a REGON

Niektóre podmioty nie mają obowiązku rejestrowania się we wspomnianych bazach. Co w takim przypadku? Czy im także przysługuje numer REGON? Tak, ale muszą wystąpić o jego przyznanie bezpośrednio w GUS. Służy do tego formularz RG-OP, który jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz ich jednostek lokalnych z wyłączeniem m.in. przedszkoli i szkół. Pismo to może być złożone m.in. przez wspólników spółki cywilnej czy wspólnoty mieszkaniowe. Co więcej, zgodnie z przepisami wniosek RG-OP o nadanie REGON może również złożyć spółka kapitałowa przed zarejestrowaniem się w KRS.

numer regon

Jakie są zasady udostępniania danych REGON?

Wszelkie podstawowe informacje dotyczące podmiotu gospodarczego są ogólnodostępne dla każdego zainteresowanego. CEIDG wyszukiwarka, baza REGON czy wyszukiwarka KRS - to kilka rządowych i oficjalnych rejestrów, w których można znaleźć dane przedsiębiorców. Podmioty gospodarcze nie mogą wnioskować o wykreślenie swoich danych z wyżej wymienionych baz, lecz jedynie o poprawę błędów lub uaktualnienie informacji. Ogólny dostęp do danych REGON ma kluczowe znaczenie dla uporządkowania obrotu gospodarczego. Dzięki rejestrowi każdy podmiot może sprawdzić swojego kontrahenta lub klienta. Działa to oczywiście w dwie strony - dzięki temu przedsiębiorca uwiarygadnia się również w oczach swoich partnerów biznesowych czy handlowych.

Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadczenie o REGON mogą uzyskać wyłącznie podmioty, których dane znajdują się w rejestrze. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek o wydanie takiego zaświadczenia. Można to zrobić osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub też elektronicznie. Reguluje to ustawa o statystyce publicznej, na którą można powołać się we wniosku. Należy złożyć go zawsze w formie pisemnej, a w dokumencie powinny znaleźć się podstawowe informacje takie jak imię i nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, adres siedziby, treść wniosku, data oraz podpis.

Wyszukiwarki REGONu w sieci

Rejestr REGON jest przez wielu uznawany za jedną z najbardziej szczegółowych i rzetelnie prowadzonych baz polskich podmiotów gospodarczych. Mimo nikłego znaczenia numeru REGON w samym obrocie gospodarczym, kolejne rządy nie decydują się na jego likwidację. Statystyki pokazują, że wyszukiwarka REGON cieszy się nadal sporą popularnością i jest podstawowym źródłem wiedzy dla wielu osób, ale także sam Główny Urząd Statystyczny, który wykorzystuje te dane do analizy struktury poszczególnych segmentów rynku. Największym atutem rejestru jest to, że jest on na bieżąco aktualizowany.

Video

PKD - co to takiego jest?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, jeszcze przy rejestracji podmiotu gospodarczego, jest określenie, czym się dokładnie będzie zajmować. W tym celu musi wybrać odpowiedni kod PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jedną z głównych funkcji PKD jest klasyfikacja podmiotów gospodarczych dla potrzeb REGON. Ponadto, kody służą do opracowania bilansów gospodarki narodowej, a także zestawienia informacji statystycznych. Przedsiębiorca może na późniejszych etapach prowadzenia działalności zaktualizować kody PKD za pomocą tego samego formularza, dzięki któremu zarejestrował swoją firmę. Można to zrobić osobiście, przesyłając pocztą tradycyjną, jak i online za pomocą Profilu Zaufanego.

Struktura kodów PKD według poziomów

Kody PKD składają się na jednolitą strukturę, która jest podzielona na odpowiednie poziomy. Wszystko to ma na celu usystematyzowanie i tak rozbudowanego już podziału.

Struktura PKD składa się więc z następujących płaszczyzn:

 1. SEKCJA - oznacza się ją jednoliterowym symbolem, składa się z 21 rodzajów działalności
 2. DZIAŁ - oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, który podzielono na 88 rodzajów działalności
 3. GRUPA - oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 rodzaje działalności
 4. KLASA - oznaczona czterocyfrowym kodem, obejmuje 615 rodzajów działalności
 5. PODKLASA - oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzaje działalności.
Podsumowanie:
  • Numer REGON to skrót od Rejestru Gospodarki Narodowej i jest to swoisty zbiór informacji o wszelkich podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie Polski.
  • REGON służy głównie do celów statystycznych i jest nadawany bezpłatnie na wniosek przedsiębiorcy lub w wyniku rejestracji nowego podmiotu gospodarczego.
  • Obecnie nadanie numeru REGON jest obowiązkowe przy zakładaniu firmy, ale nie jest wymagane stosowanie go na dokumentach księgowych i można go uzyskać m.in. poprzez złożenie formularza CEIDG-1 lub wniosku RG-OP w GUS.
  • Podmioty gospodarcze nie mogą wnioskować o wykreślenie swoich danych z rejestrów, ale mają dostęp do informacji o swoich kontrahentach i partnerach biznesowych dzięki ogólnodostępnym bazom takim jak CEIDG, REGON, czy KRS.

Najczęściej zadawane pytania

Kogo obowiązuje nadanie numeru REGON?

Złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego jest obowiązkiem osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Jak i gdzie złożyć wniosek o nadanie REGON?

Wniosek o nadanie REGON RG-OP lub RG-OF należy złożyć w urzędzie statystycznym w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania, w ciągu 14 dni od dnia założenia firmy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

Tamara242

Tamara242

Dobrze, że artykuł porusza temat udostępniania danych o podmiotach gospodarczych. Umożliwia to łatwiejsze i bezpieczniejsze dokonywanie transakcji handlowych.
PRACOWNIK

PRACOWNIK

Wiedza o rejestrze REGON na pewno się przyda, jeżeli kiedyś będę chciał otworzyć własną firmę. Przyjemnie czytało się ten artykuł, bo wszystko jest jasno wyjaśnione.
Roksi

Roksi

Ciekawy artykuł, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest numer REGON dla organów państwowych. Teraz już wiem, że jest on potrzebny do celów statystycznych.
konin

konin

jak się wgłębić w temat logicznie to wszystko jest rozwiązane a nie że są to zwykłe cyfry.
Heidi

Heidi

Tak po studencku opisany temat i dobrze. Podoba mi się styl pisania postów przez tego autora. To warta czytania artka.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka