Działalność gospodarcza

Działalność nierejestrowana - założenie, koszty i podatki. Jak ją prowadzić?

24 czerwca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

11 komentarzy
Działalność nierejestrowana - założenie, koszty i podatki. Jak ją prowadzić?
Działalność nierejestrowana to rozwiązanie prawne funkcjonujące w Polsce od kilku lat. Jest ono dedykowane początkującym przedsiębiorcom, którym zależy na tym, aby płacić jak najniższe podatki. Jak wygląda założenie działalności nierejestrowanej? Czy koszty rzeczywiście są niskie? Sprawdzamy to w poniższym artykule. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Działalność nierejestrowana, czyli zakładanie firmy na próbę

Działalność nierejestrowana, czyli nierejestrowa, to określenie dla działalności "na próbę" prowadzonej przez osobę fizyczną, w której miesięczny przychód jest niższy od 50% wynagrodzenia minimalnego.

To Cię powinno też zainteresować: Działalność gospodarcza ZUS

Instytucja działalności nierejestrowanej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, a dokładniej artykułu 5 tego dokumentu. Wcześniej, od 1988 roku na mocy "Ustawy Wilczka" obowiązywał przymus rejestracji przedsiębiorców w ramach CEIDG. Działalność nierejestrowana przynosi ogromne korzyści beneficjentowi, ponieważ początkujący przedsiębiorca nie musi zgłaszać swojej "mini-firmy" do bazy CEIDG czy urzędu skarbowego.

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Ustawa Prawo przedsiębiorców uchwalona w 2018 roku w artykule 5 dokładnie reguluje, na czym polega działalność nierejestrowana.

Zgodnie z jego treścią, za działalność nierejestrowaną uważa się taką, która:

 • przynosi przychód nieprzekraczający 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku podatkowym (kwoty należne - nawet gdyby nie zostały rzeczywiście otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych zniżek),
 • osoba ją wykonująca w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej.

Należy dodać, że w 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 złotych brutto. Oznacza to, że limit przychodu dla działalności nierejestrowanej to 1400 złotych.

To Cię powinno też zainteresować: Prowadzisz działalność w internecie? Spodziewaj się kontroli z urzędu skarbowego

Ustawodawca wskazał w przywołanym akcie prawnym, że działalności nierejestrowej nie można stosować przy działalności realizowanej w ramach umowy spółki cywilnej. Oprócz tego, z tego rozwiązania nie mogą korzystać działalności, w których stosuje się koncesje, licencje bądź pozwolenia (np. sprzedaż alkoholu wymaga posiadania koncesji). Jeżeli w dowolnym momencie korzystania z działalności nierejestrowej nastąpi rejestracja firmy w CEIDG, wtedy działalność staje się działalnością od dnia, który był wskazany w złożonym wniosku.

Video

Szukasz pracy?

Recepcjonista/Recepcjonistka

PI MANAGEMENT SP. Z O.O

 • Kraków
Dodana

Tapicer meblowy

Befame sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Psycholog /psychoterapeuta

Centrum Terapii Rodzin "Całe Plemię"

 • Warszawa
Dodana

Prosta praca na produkcji od zaraz!

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

 • Tychy
Dodana

BRYGADZISTA (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Nowa Sól
Dodana

Działalność nierejestrowana – kiedy trzeba założyć firmę? Limit działalności nierejestrowanej 2021

Po przekroczeniu pułapu 50% minimalnego wynagrodzenia, trzeba założyć firmę. Zgodnie z ustawą, mamy na to 7 dni. Datą rozpoczęcia działalności powinien być dzień, w którym został uzyskany przychód przekraczający limit ustanowiony przez ustawodawcę.

To Cię powinno też zainteresować: Zakładasz działalność gospodarczą? Spodziewaj się kontroli z urzędu skarbowego

Co się stanie, jeżeli po przekroczeniu limitu dla działalności nierejestrowej nie otworzę działalności gospodarczej? Należy zdawać sobie sprawę z tego, że takie działanie będzie niezgodne z przepisami prawa, czyli przejdziesz do "szarej strefy".

Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowanej?

W świetle Prawa Przedsiębiorców osoba fizyczna, która wykonuje działalność nieewidencjonowaną, nie ma statusu przedsiębiorcy. Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w polskim prawie znajduje się wiele różnorodnych definicji pojęć działalność gospodarcza i przedsiębiorca.

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie spełniała przesłanki wskazane w Kodeksie cywilnym dla prowadzenia działalności, będzie przedsiębiorcą w jego rozumieniu. Jest to jednoznaczne z tym, że będzie miała dokładnie taki sam zakres obowiązków co pozostali przedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność w CEIDG.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową będzie też zobowiązana do respektowania przepisów dotyczących przedsiębiorców zawartych w innych aktach prawnych - także tych, które regulują relacje z konsumentami.

Pozostałe obowiązki osób prowadzących działalność nierejestrową są następujące:

 • Rejestracja działalności gospodarczej w momencie, gdy poziom uzyskanych przychodów przekroczy w danym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia. Ustawodawca przewidział na to 7 dni.
 • Wystawianie rachunków. Obowiązkiem osób prowadzących działalność nierejestrowaną jest także prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży za poszczególne dni. Dzięki temu łatwiej będzie ustalić, ile zarobiliśmy w danym dniu oraz określić, czy przekroczyliśmy już wskazany przez ustawodawcę limit kwotowy czy też nie. Wystawiane rachunki powinny zawierać niezbędne informacje, takie jak data wystawienia, numer, nazwa sprzedawcy i nabywcy, wskazanie rodzaju realizowanej usługi oraz należna kwota uiszczona przez klienta.
 • Rejestracja jako podatnik VAT. Taki obowiązek powstaje wyłącznie w określonych przypadkach, a mianowicie wtedy, gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zacznie sprzedawać towary lub usługi, które są objęte obowiązkiem uiszczania podatku VAT do fiskusa.

Jak liczyć przychód w działalności nierejestrowej

O uprawnieniach do prowadzenia działalności nierejestrowej decyduje przede wszystkim kwota uzyskiwanego miesięcznego przychodu. W żadnym z miesięcy nie można uzyskać przychodu przekraczającego 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jako przychód z działalności nierejestrowanej uważa się wszystkie otrzymane oraz należne kwoty z tytułu sprzedaży towarów i usług.

To Cię powinno też zainteresować: Korepetycje? Może założysz firmę?

Za kwoty należne uważa się te, których nie uzyskaliśmy w momencie sprzedaży, jednak rachunek potwierdzający sprzedaż został już klientowi wystawiony. Do przychodu nie zalicza się jednak wartości towarów, które zwrócono a także udzielonych bonifikat i skont (są to obniżki z tytułu opłacenia płatności przed wskazanym terminem). Aby ustalać przychód w działalności nierejestrowanej, niezbędna jest ewidencja sprzedaży.

Video

Podatki od działalności nierejestrowanej

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie musimy zgłaszać jej do ZUS, CEIDG czy urzędu skarbowego. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że działalność nierejestrowana całkowicie zwalnia z konieczności uiszczania podatków.

Dobra informacja jest taka, że prowadzenie działalności nierejestrowej jest w 100% zwolnione ze składek ZUS-owskich. To niezwykle pozytywna informacja, gdyż koszt opłacenia składek ZUS jest naprawdę ogromny. Pełny ZUS przedsiębiorców w 2021 wynosi bagatela... 1 457,49 zł!

To Cię powinno też zainteresować: 3 sposoby, jak dorobić do emerytury

Inaczej jest w przypadku podatku dochodowego, który uiszcza się na rzecz urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Przychody uzyskane z tytułu działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. innych źródeł (rubryka "działalność nierejestrowana") i są one objęte opodatkowaniem według skali: 17% (do kwoty 85 528 złotych) oraz 32% (po przekroczeniu tej kwoty). Ustawodawca nie przewidział możliwości rozliczenia się z działalności nierejestrowanej w formie podatku liniowego lub ryczałtu. Co ważne, przedsiębiorca nie musi uiszczać comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek. Wystarczy, że należną kwotę podatku przekaże do US po przesłaniu deklaracji podatkowej za ubiegły rok.

Osoby prowadzące działalność nierejestrową w zeznaniu podatkowym mogą odliczyć koszty, które poniosły w związku z jej wykonywaniem (na przykład zakup surowców do produkowania wyrobów). Koszty te powinny być właściwie udokumentowane, dlatego należy przechowywać dowody zakupów.

Mężczyzna prowadzący dzialalność niezarejestrowaną

Działalność nierejestrowana a VAT

Fakt prowadzenia działalności nierejestrowanej zwalnia z konieczności opłacania podatku VAT. Początkujący przedsiębiorca prowadzi wyłącznie ewidencję sprzedaży w formie uproszczonej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prowadzenie określonych rodzajów działalności może sprawić, że zaistnieje obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT - bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów.

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT powstaje wtedy, gdy świadczy się usługi doradcze, jubilerskie, prawnicze czy związane ze ściąganiem długów.

Rachunki i faktury w działalności nierejestrowanej

Podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną jest zobowiązany do tego, aby na żądanie klientów wystawiać rachunki.

<b>Rachunek powinien zawierać następujące informacje: </b>

 • numer rachunku,
 • data sporządzenia rachunku,
 • dane osobowe sprzedawcy i kupującego,
 • wyszczególnienie realizowanej usługi,
 • należna kwota.

Co do zasady, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zwolnione z obowiązku wystawiania faktur. Mają jednak obowiązek wystawić fakturę w przypadku, gdy klient zażąda tego w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar bądź zrealizowano usługę a także gdy uzyskali część lub całość należnej zapłaty.

<b>Faktura powinna zawierać elementy takie jak:</b>

 • numer faktury,
 • data sporządzenia,
 • dane osobowe sprzedawcy i kupującego,
 • liczba lub miara dostarczonych towarów lub zrealizowanych usług,
 • cena towaru lub usługi,
 • należna kwota.

Ważne: prowadząc sprzedaż nierejestrową nie trzeba umieszczać na rachunkach i fakturach numeru PESEL ani adresu zamieszkania - w zupełności wystarczy imię i nazwisko.

Kobieta prowadząca dzialalność niezarejestrowaną

Praca na etacie a działalność nierejestrowana

Czy można łączyć pracę na etacie z prowadzeniem działalności nierejestrowej? Tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, aby jednocześnie pracować na etacie, umowę zlecenie czy o dzieło oraz jednocześnie prowadzić działalność nierejestrowaną - jest to całkowicie zgodne z obowiązującym prawem.

Działalność nierejestrowa a status bezrobotnego

Czy rozpoczęcie świadczenia usług w ramach działalności nierejestrowanej jest jednoznaczne z utratą statusu bezrobotnego? Nie. Działalność nierejestrowana nie jest wpisywana do żadnej ewidencji, dlatego nie daje to przesłanek ku temu, by urząd pracy podjął decyzję o odebraniu danej osobie statusu bezrobotnego.

Działalność nierejestrowa, a kasa fiskalna

Przy prowadzeniu działalności nierejestrowej w większości przypadków nie trzeba posiadać kasy fiskalnej. Kasa fiskalna będzie potrzebna tylko wtedy, gdy zaczniemy świadczyć usługi objęte obowiązkiem stosowania kasy bez względu na wysokość przychodów. Do tej kategorii zalicza się m.in. przewóz osób, usługi fryzjerskie oraz naprawę pojazdów silnikowych i motorowerów.

Podsumowanie:
 • Działalność nierejestrowana to możliwość prowadzenia mini-firmy bez zgłaszania jej do bazy CEIDG czy urzędu skarbowego, z limitem przychodu wynoszącym 1400 złotych miesięcznie.
 • Istnieją jednak ograniczenia - działalność nierejestrowa nie jest dostępna dla koncesjonowanych lub licencjonowanych działalności, a po przekroczeniu limitu 50% minimalnego wynagrodzenia, należy założyć firmę.
 • Prowadzenie działalności nierejestrowej nie zwalnia jednak z konieczności uiszczania podatków, jednak jest zwolnione ze składek ZUS-owskich.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to określenie dla działalności prowadzonej przez osobę fizyczną, w której wysokość miesięcznych przychodów nie przekracza 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto.

Czy działalność nierejestrowaną trzeba zgłaszać do CEIDG?

Nie. Zgodnie z nazwą, istotą działalności nierejestrowanej nie zgłasza się do żadnego rejestru. Dopiero 7 dni po przekroczeniu limitu przychodu w wysokości 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia trzeba założyć normalną działalność gospodarczą.

Czy od działalności nierejestrowanej trzeba płacić podatek?

Tak. Dochody z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej uwzględnia się w rocznej deklaracji podatkowej. Rozlicza się je według ogólnej skali podatkowej, czyli 17% (do kwoty 85 528 złotych) oraz 32% (powyżej 85 528 złotych).

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

11 komentarzy

Jakub

Jakub

Ciekawa opcja, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Jeśli ktoś chce spróbować swoich sił w biznesie, ale nie jest pewny, czy chce rejestrować firmę, to może warto rozważyć tę opcję.
Lema

Lema

Interesujące rozwiązanie dla osób poszukujących pracy. Może to być dobra okazja, by spróbować swoich sił w prowadzeniu biznesu bez konieczności rejestrowania firmy.
Flora Scott

Flora Scott

Nie wiem, czy to dobry pomysł dla osoby bezrobotnej. Może lepiej skupić się na znalezieniu stałego zatrudnienia, zanim zdecyduje się na własny biznes.
kumite

kumite

Ciekawe, że taka możliwość istnieje. Chociaż z drugiej strony, brak rejestracji może powodować problemy z prowadzeniem biznesu, szczególnie w kontekście relacji z kontrahentami.
VK

VK

W Prawie napisano: Jako przychód z działalności nierejestrowanej uważa się wszystkie otrzymane oraz należne kwoty z tytułu sprzedaży towarów i usług. Przy zakupie np. drukarki dla wyloncznie na potrzeby działalności nierejestrowanej należe odejmować od kwoty sprzedaży towarów i usług? Pytannia: W takim przypadku dochód liczy się jak: Przychód minus cena drukarki? Proszę o wyjasnienie.
Li

Li

Jeśli sprzedam ręcznie robioną rzecz za 150zł , koszt produkcji to 100zł a zarobek 50zł to jaką kwotę powinnam zaliczyć do miesięcznego limitu 50zł zarobku czy cała kwota 150zł zalicza się jako zarobek? Czyli jak rozumiem że całą kwotę 150zł zaliczyć trzeba to przy sprzedaży 15szt już prawię mam limit 1505zł ?
Pytający

Pytający

Do kwoty 1505 zł/miesięcznie nie trzeba rejestrować działalności i opłacać ZUS.To jest OK Ale trzeba płacić podatek.Tylko,że teraz kwota wolna od podatku to 30 tys zł.Czyli podatku przy przychodach ponizej 1505 zł/mies nie ma.Czy trzeba składać PIT i jaki to PIT do US?
Rec84

Rec84

Dla precyzyjnego zrozumienia, brakuje mi tylko takiej kropki nad "i", a mianowicie, jak chciałbym sprzedawać np. komputery w sieci i, kupując taki komputer za 1900zł i sprzedając za 2000zł, to już przekroczyłem przychód i powinienem założyć działalność?? Nie ma znaczenia, że mój dochód to zaledwie 100zł??
Bartos

Bartos

17% do kwoty 85 tyś. zł na to sens ? Kto uzbiera taki próg ?
Jadeiga Maria

Jadeiga Maria

Krótko jasno klarownie dziękuję
nikola tesla

nikola tesla

Status bezrobotnego - w wielu przypadkach nieciekawy status, ale czasami to jest pomocne. Dobrze, że w ogóle jest pup czy możliwości rejestracji. Jak się nie robi nic nielegal to jest norma.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka